Bleskensgraaf en Hofwegen in oude ansichten deel 1

Bleskensgraaf en Hofwegen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   M.J.A. de Haan
Gemeente
:   Graafstroom
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3207-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bleskensgraaf en Hofwegen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Ongeveer vijftien jaar later, circa 1920, gaf dezelfde plaats deze aanblik. Aan de voorgevel van het gemeentehuis was in 1913 het opschrift "raadhuis" bevestigd in smeedijzeren letters. Waarschijnlijk werden toen ook het pleisterwerk en het puntje boven op de gevel aangebracht. Inmiddels is ook tussen 1905 en 1910 het huis van Kees Smit, deketellapper, gebouwd naast het vroegere cafe, waarin ondertussen Saan Slob zijn bakkerij heeft ingericht. Helemaallinks vooraan liep een smal straatje langs het huis van de bovenmeester. Dit leidde naar de school en werd dan ook heel toepasselijk "de schoolgang" genoemd,

Uitg. P 'un Essen, ~fz. llo1eu ?.? r&graaf

20. Ook hier een beeJd waarvan totaal niets meer is terug te vinden. De foto is genomen vanaf de zuidelijke Graafstraomoever naar het noordoosten. De tegenwoordige pastorie staat op de plaats van het huis links, waarin onder anderen Job Klei en ene Treure hebben gewoond. Achter aan dit huis was een grate houten schuur vastgebouwd, welke aan de weg grensde. De witte gevel in het midden is de achterkant van de voormalige pastorie.

21. De openbare verliehting van het dorp was in 1911, het jaar waarin dit plaatje werd gemaakt, ook nog niet alles. Reehts boven zien we een van de weinige of missehien toen wei de enige lantaarn die het dorp rijk was. Op de aehtergrond zien we Willempje van Rees voor de deur van de winkel van haar vader. De drie meisjes met de witte sehorten op de voorgrond zijn: Kee Prins, Geert van Rees en Saantje Verlek. In de deuropening van het huis van meester Manders, rechts, zien we Sijgje Wernrners, die daar werkster was. De naam van meester Manders is a1 enkele malen eerder genoemd en dat is niet zo verwonderlijk. Bijna veertig jaar lang onderwees meester Manders de jeugd van Bleskensgraaf, om precies te zijn van 1 januari 1884 tot 1 november 1921.

22. Dit plaatje moet dateren van omstreeks 1915. Ongeveer in het midden van de foto zien we een lange houten elektriciteitspaal staan. De bovenkant staat er net niet op. Op foto nummer 17 zien we hem wel helemaal. Aan deze paal beyond zich de eerste en toen nog enige openbare elektrische straatlantaarn. De stroom hiervoor werd geleverd door de zuivelfabriek "De Graafstroom". Pas in 1925 werd de gemeente op het officiele elektriciteitsnet aangesloten. De lamp zelf zien we, zij het vaag, ongeveer halverwege de paal. Aanvankelijk was het de bedoeling de lamp bovenin de paal te hangen. Dit plan werd veranderd, doordat van de toenmalige dokter C. van Bemmel een bezwaarschrift binnenkwam, waarin werd gewezen op het gevaar van mogelijke verblinding. De lamp brandde vanaf het invallen van de duisternis tot tien uur 's avonds.

23. Een gezicht op de achtererven van de panden gelegen aan de huidige Kerkstraat. Links is nog juist een stukje van de brug te zien. Op deze plaats staat nu de kerk. Op die achtererven verschenen en verdwenen in de loop van de tijd schuurtjes, aanbouwtjes, hokjes en bijgebouwtjes, zodat de aanblik hiervan nogal eens veranderde. Rechts zien we nog net enige dames, die zo te zien bezig zijn met de was. Ook het voor deze streek zo karakteristieke vaartuigje, de schouw, ontbreekt niet. Helaas worden ook deze aardige bootjes tegenwoordig steeds zeldzamer.

24. Tijdens de Willem de Zwijger-herdenking, op 24 april 1933, bood het dorp een feestelijke aanblik: wie een vlag bezat stak haar uit. Dat de straat hier een wat verlaten indruk geeft is niet zo verwonderlijk, als men bedenkt dat er festiviteiten, die op zulke dagen gebruikelijk zijn, werden gehouden op een weiland ten oosten van het dorp. De twee panden links op de foto overleefden het bombardement in mei 1940. Het rechter van de twee werd ver na de oorlog gesloopt. Hier bevindt zich nu een pleintje. Het linker is inmiddels ook onherkenbaar veranderd door het plaatsen van een nieuwe voorgevel. In dit pand is nu een textielzaak gevestigd.

25. Dit plaatje, dat werd geschoten vanaf de brug, toont ons het huis van de familie Brouwer, waarin later ook Kees den Hartog enige tijd woonde. Nog later vestigde Adam de long hierin zijn slagerij. Hij liet toen het rechter raam vervangen door een grate etalageruit. Op dezelfde plaats staat nu weer een slagerij. De karnton, die hier bij de stoep ligt te drogen, wijst erop dat hier toentertijd ook kaas werd gemaakt.

26. Zuivelfabriek "De Graafstroom" he eft sinds haar oprichting in 1908 zeker een belangrijk aandeel gehad (en zij heeft dit nog) in de ontwikkeling van Bleskensgraaf. Sinds dat prille begin, met een personeelsbestand van ongeveer twintig man, hebben velen hier hun brood verdiend. Toen dit plaatje werd gemaakt, dat zal ongeveer in 1916 zijn geweest, beschikte men nog niet over auto's, zodat de melk werd opgehaald met karren, die door paarden werden getrokken, en met roeiboten. Beide vervoermiddelen zien we hier voor het gebouw. Ais de karren gebreken mochten vertonen: wagenmaker Gart de Vaal was vlak naast de deur. Hij oefende zijn bedrijf uit in het huisje links, dat ook al jaren geleden werd gesloopt..J .

.

27. Niet alleen me1kbussen werden per boot vervoerd; in 1906, het jaar waarin deze foto werd gemaakt, ging alle vervoer van enige betekenis per schip. Op de Graafstroom heerste daardoor meesta1 een grote bedrijvigheid van schepen, die met diverse ladingen af en aan voeren. Langs de "Graaf" hadden dan ook vele schippers hun thuis. Een van hen, Klaas van Houwelingen, bewoonde het onlangs afgebroken huisje rechts. Zijn "haven" was voor de demo Ook de kruidenier Wim van Rees ging per boot zijn klan ten langs. We zien hem hier op de voorgrond. Tweemaal per week roeide hij, met zijn boot geladen met grutterswaren, van het dorp af naar het oosten, naar Hofwegen, en tweemaal naar het westen.

28. Het vroegere postkantoor wekte een voorname indruk met zijn zwaar geprofileerde daklijsten en natuurstenen elementen in de gevel. Teun van den Heuvel was in het begin van deze eeuw de beheerder. Zoals op de kaart is vermeld was het een hulppostkantoor, hetgeen inhield, dat de post niet rechtstreeks hiernaartoe werd gestuurd. Men moest haar ophalen in Sliedrecht en daar zorgde Henk de Groot toen voor. Later was het Klaas Aantjes, die samen met zijn vrouw het postkantoor dreef. Na nog enige tijd als pakhuis te hebben gediend werd dit pand een tientaljaren geleden gesloopt, om plaats te maken voor de zich steeds uitbreidende zuivelfabriek.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek