Bleskensgraaf en Hofwegen in oude ansichten deel 1

Bleskensgraaf en Hofwegen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   M.J.A. de Haan
Gemeente
:   Graafstroom
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3207-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bleskensgraaf en Hofwegen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. Een rimpelloze Graafstroom ter hoogte van de Tolsteeg, Een beurtschipper heeft zijn schuit afgemeerd voor het huis waarin to en schilder Jan Schippers woonde; misschien wachtte hij wel op een beetje wind. Deze bebouwing is tot op heden vrijwel onveranderd gebleven. Op deze plaats moet eens een brug over de Graafstroom hebben gelegen. De basaltschoeiing, rechts achter het roeibootje, is daar waarschijnlijk een overblijfsel van. Deze brug, die kort na 1820 moet zijn verdwenen, had de naam "Reysebrug", terwijl de brug op het dorp toen ter onder scheid "Kerckebrug" werd genoemd. De men sen die in de nabije omgeving van deze brug woonden hadden hierop onderhoudsplichten. Zij moesten deze brug, die geheel van hout moet zijn geweest, wanneer dat nodig was herstellen (reys betekent: rijs, rijshout).

30. Ook dit schip ligt waarschijnlijk werkeloos aan de kant omdat er geen wind was en dan kon er niet worden gevaren, tenzij men het schip "boomde". Dat is door middel van lange stokken voortduwen, hetgeen zwaar werk was en niet zo snel ging. Deze schepen waren getuigd met een groot zeil, terwijl de zwaarden het schip bij dwarse wind toch op koers moesten houden. Het zal niet altijd gemakkelijk zijn geweest om met zo'n grote, en dan vaak nog zwaar bela den, zeilboot door de plaatselijk toch vrij smalle en vooral bochtige Graafstroom en Alblas te varen. Het schip dat we hier zien was van Klaas Oostbeek en het ligt afgemeerd voor het huis waarin hij woonde. Hij vervoerde ladingen turf en werd daarom in de wandel vaak "Klaas den Turf" genoemd. Later voer zijn schoonzoon Abraham Krijgsman op dit schip.

Bleske.ns~raf.

31. Abbekesdoel heet het hier tegenwoordig. Nog niet zolang geleden heette het gewoon wijk D. Het was toentertijd voor mensen die er woonden wei gemakkelijk dat hier ook een kruidenierswinkeltje was. Links zien we het winkeltje dat werd gedreven door Kees Rietveld en diens vrouw Jannigje de Vrome, die hier waarschijnlijk voor de deur staat. Voorheen woonde hierin Saan Treure, die ook nog sigaren maakte en een merkwaardig soort wasmachine vervaardigde dat met de hand moest worden aangedreven. De laatste die hierin een kruidenierszaak dreef was Piet Brandwijk, maar dat is ook al lang verleden tijd.

32. Vliegtuigen zag men in 1919 niet elke dag en zeker niet van dichtbij. Het was dus geen wonder dat op II juni van dat jaar een ieder die maar even de kans had zich naar "De Krom" repte. Daar had een Fokker van de basis Soesterberg een noodlanding moeten maken in een weiland. Het toestel was tot stilstand gekomen tegen "de kaai", zoals dat heet, die bij deze ge1egenheid als publieke tribune dienst deed. Zowel de piloot als het toestel werden bij dit ongeval nauwelijks beschadigd. Het vliegtuig heeft daar niet lang gelegen, maar het werd kort daarna weer afgevoerd op een, voor die tijd, reusachtig grote vrachtwagen van het leger.

33. Ter gelegenheid van de kerstviering werd in 1920, op initiatief van de zondagssehool, een kerstboom van groot formaat geplaatst in de kerk. Ret was de eerste en tevens ook de laatste keer dat dit gebeurde, want dit vond men aehteraf toch weI wat te werelds. Bij de kerstboom zien we, van links naar reehts: Arie Korevaar, Arie van der Zouwe, Maaike van Vliet en dominee J. Enkelaar met zijn eehtgenote. Reehts van de boom staan: Lijsje Jongeneel, Marie van Vliet, Marrigje Verlek en Gart de Vaal, die lang aan de zondagssehool was verbonden. Boven op de ladder, die bij het optuigen van de boom goede diensten bewees, staat Gart van Vliet.

34. Toen burgemeester Dekking op 31 december 1963 zijn functie neerlegde was hij al ruim achtendertig jaar burgemeester van Bleskensgraaf. Hij werd geinstalleerd op 17 februari 1925, waarvan deze foto getuigt, en was hiermee de opvolger van burgemeester Gautier. We zien de volgende personen, op de achterste rij: als tweede van links Gart de Beeld, vervolgens politieagent Aart de Groot, naast hem de vader en de echtgenote van de burgemeester, Kees Vlot (met snor), dan Dirk Korporaal, Willem Korevaar, Kees Jongeneel, Gart de Vrome en Jan van der Laan. Vooraan zitten: Jan Verlek, Merijnus de Kluiver, burgemeester Dekking, loco-burgerneester Vonk en Arie van Vliet. De mensen van wie de namen niet zijn genoemd kwamen van buiten de gemeente.

35. "Nieuwe industrie" staat er te lezen op deze ansicht die dateert van de periode 1914-1918. In die periode, dus tijdens de eerste wereldoorlog, waren vele zaken schaars en duur. Zo ook de brandstof en vandaar deze .Jndustrie". Zij bestond hieruit, dat men modder uit sloten haalde en deze op het land in een soort bassin liet opdrogen. Als de modder droog was stak men er turven van, die dan weer werden verhandeld. We zien hier I.H. Ouderkerk en W. de Groot, die daarmee druk bezig zijn. Luchtvervuiling trad bij deze .Jndustne" niet op.

36. In de Molswaard, niet ver van het dorp, stonden vroeger twee wiprnolens. Zij hielden het water in de polder Brandwijk op peil, Voor zover bekend, telde Bleskensgraaf aan het begin van deze eeuw zeven rnolens van dit type. Daarvan zijn er nu nog twee over. De achterste rnolen op dit plaatje, die in 1925 werd gesloopt, werd bewoond door Barend Burggraaf. Op de voorste rnolen woonde Brarn van Wijk. Ook deze rnolen viel in 1930 ten prooi aan de slopersharner.

37. Op de plaats, waarop de achterste molen stond, die we op de vorige foto zagen, verrees in 1924 ook een zogenaamde Amerikaanse windmolen, die in Bleskensgraaf bekend stond onder de naam "windmotor". Dit merkwaardige bouwwerk was geen lang leven beschoren. Het voldeed geheel niet aan de eisen. Bij de bouw had men zich blijkbaar wat verkeken op het te overbruggen verschil in waterpeil en daardoor in de lengte en het gewicht van de vijzel. Maar gelukkig was sinds 1925 elektriciteit voorhanden, zodat de "windmotor" niet meer nodig was.

!3leskensgraaf.

38. Bijna aan het einde van de Molswaard stond ook een wipmolen. Deze bemaalde de polder die was gelegen tussen de Brandwijkse vliet en de Zijde. Op deze molen, die mogelijk in 1877 werd gebouwd, was Piet de Vries molenaar. In 1926 werd ook deze molen gesloopt om plaats te maken voor een motorgemaal. Links is nog juist de zogenaamde peilmolen te zien die op het grondgebied van OudAlblas staat en die noa steeds dienst doet.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek