Bleskensgraaf en Hofwegen in oude ansichten deel 1

Bleskensgraaf en Hofwegen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   M.J.A. de Haan
Gemeente
:   Graafstroom
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3207-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bleskensgraaf en Hofwegen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Pauw van Rees exploiteerde in de jaren dertig behalve een kruidenierszaak ook een lijndienst met een autobus. Hier zien we de winkel en de autobus op een plaatje. Er werden diensten onderhouden tussen Sliedrecht en Groot-Ammers via Bleskensgraaf. Voor de bus staat de uit Sliedrecht afkomstige chauffeur Piet Nomen. Bij de boom, links van de bus, zien we Bertus Eikelenboom en mevrouw Van Rees. Bij de achterkant van de bus staat Corrie van Rees en op de achtergrond zien we Job Mouthaan. Voor de winkel, rechts, staat Betsie Eikelenboom.

50. "Met z'n allen om de spuit". De vrijwillige brandweer van Bleskensgraaf omstreeks 1930. Van links naar rechts zien we, staand: Cornelis Jongeneel, Arie Verwolf, Jan Benschop, Kees Vlot, Saan Blonk, Wim Smit, Aart Aantjes, Kees Smit, Dirk Vlot, Nijs van Vliet, Kees de Haan, Jan Ouderkerk, Henk Smit, onbekend, Arie van Vliet, Kees van Zessen, Wim Brouwer, Kees Blonk en Gart van Vliet. Zittend: Piet de Haan, Jos Mouthaan, Geer Vlot, Jan Ouderkerk en Huib Vlot. Geheel rechts zien we politieagent Aart de Groot. Hij was in Bleskensgraafveldwachter van 1923 tot 1943 en behalve die had hij ook nog de volgende functies: ambtenaar der plaatselijke belastingen, schatter huurwaarde dranklokaliteiten, aflezer en aanplakker, lantaarnopsteker, ambtenaar van de burgerlijke stand en bode.

51. Deze schoolfoto werd gemaakt op 14 april 1919. Op de achterste rij zien we, van links naar rechts:

Toon Vonk, Gerard van der Stelt, Rietveld, Piet Timmer, Piet Brandwijk, Jan Klomp en Jan Baan. Op de tweede rij: Arie Wemmers, Arie de Ruiter, Mink Schakel, Jan Jongeneel, Huib Pellikaan, Wim de Haan en Adriaan Baan Hofman. Op de derde rij: Adrie Bongers, Janna Baan, Ger van Dijk, Jannigje Pellikaan en haar nichtje die ook Jannigje Pellikaan heette, Willy Tukker, Nel Slob, Jannigje van Vliet, juffrouw Den Besten en Alje van Dam. Op de vierde rij: Mijndert Siotboom, Piet van der Stelt, Maagje Wemmers, Stien Korevaar, Jansje Slob, Wiesje Wemmers, Dirk Brandwijk en Huib Pellikaan. Vooraan zien we Gerrit Baan, Niek van Houwelingen en Adriaan Meerkerk.

52. De voormalige hervormde kerk was al ecn oud gebouw. Het dateerde van het midden van de vijftiende eeuw. De toren op de westgevel was nogal bijzonder in zijn soort. WaarschijnJijk om de constructie zo licht mogelijk te houden bestond deze uit hout en was geheel gedekt met leis teen. De zuidmuur van het schip maakt hier een vrij nieuwe indruk. De red en hiervan is dat hij in 1902 werd bernetseld, Achter de houten schotten, rechts tussen de steunberen van het koor, beyond zich een tactisch opgestelde open bare waterplaats. De ruimte achter het ijzeren hek dat hier langs de weg staat en ook een stukje grand ach ter de kerk, hier net niet te zien, deden eertijds dienst als begraafplaats. Een gedeelte hiervan is heden nog aanwezig, in de vorm van een stukje plantsoen naast het gebouw .Diakonia".

53. Het interieur van de kerk anno 1911. De eikehouten preekstoel, daterend van 1678, bleef, evenals de aan weerszijden ervanhangende tekstborden en het koorhek (zeventiende-eeuws), gespaard tijdens het bombardement. AI deze zaken doen nu weer dienst in de huidige kerk. De hier nog aanwezige stoelen zouden later door banken worden vervangen. De verlichting bestond uit een aantal petroleumlampen dat, om te worden aangestoken, eerst met een lange stok, voorzien van een haak, naar beneden werd gehaald.

54. Aan de andere kant van het schip, de oostkant, beyond zich het orgel dat u hier ziet. De stoelen zijn inmiddels vervangen door banken en ook de oude petroleumlampen hebben het veld moeten ruimen voor elektrische verlichting, die in 1925 werd aangelegd. De deur rechts is de ingang van het gebouw, terwijl de deur onder het orgel toegang verschafte tot de consistorie.

55. Dit pand staat er nog steeds, zij het met enige wtjzigingen, De fraaie bomen in de tuin zijn verdwenen en de karakteristieke knotwilgen, plaatselijk ook wel "kopstoven" genoemd, hebben moeten plaats maken voor een bet onnen beschoeiing. In dit huis woonde Arie van der Laan. Later heeft de veearts er enige tijd in gewoond en na 1940 is er tijdelijk een postkantoor in gevestigd geweest.

56. Nogmaals de huidige Kerkstraat, maar nu gezien vanuit het westen. Op deze - zo te zien - warme zomerdag waren veel dorpelingen be reid om even voor de fotograaf te poseren. In die tijd was dat toch nog een vrij bijzondere gebeurtenis. We zien, als derde van links de vrouw van Jan Slotboom, dan Annigje de Lange, naast haar Jaantje Boele en vervolgens Marrigje Slotboom. Voor de deur van het tweede huis staat mevrouw Ooms. Rechts van haar zien we, op de achtergrond en met fiets, Harm Pot en op de voorgrond, met fiets, Jan Ouderkerk. In die tijd was trouwens, veel meer dan nu, de straat de plaats waar men elkaar ontmoette en de zaken van meestal plaatselijk belang besprak. Kortweg gezegd: men beoefende daar vaak een in de Alblasserwaard geliefde bezigheid, het "roddelen". Dit volksgebruik leeft tot op heden voort,

57. Een kijkje op de brug rand 1930. Op de achtergrond zien we de, in 1890 gebouwde, korenmolen van Pot in vol bedrijf. Het was overigens niet de eerste molen die op deze plaats werd gebouwd. Reeds in de tweede helft van de achttiende eeuw wordt in een oude verkoopakte gesproken over een korenmolen op deze plaats, "gedreven door de wind, en gelegen aan de noordzijde van Bleskensgraaf, tussen de Kercke- en de Reysebrug". In het huisje rechts achter de brugleuning woonde Hannes de Kluiver. De vooroorlogse brug lag direct ten oosten van de nu bestaande brug.

58. Een kijkje over de Graafstroom op het dorp vanuit het zuidwesten. Links vooraan zien we nog juist de houtopslagloods van timmerman Prins, wiens erf zich uitstrekte tot aan het water. Na de oorlog zou hij achter zijn nieuwe winkelpand weer zo'n zelfde soort loods plaatsen. Ongeveer op de plaats van het huisje met de gebroken kap, in het midden van de foto, staat nu het gemeentehuis.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek