Bleskensgraaf en Hofwegen in oude ansichten deel 2

Bleskensgraaf en Hofwegen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   Historische Vereniging Binnenwaard, M. Molenaar, A. Hak en A. van Meeteren
Gemeente
:   Graafstroom
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5155-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bleskensgraaf en Hofwegen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Met behulp van het oude fotoarchief van Bleskensgraaf en Hofwegen, samengesteld door wijlen CA. de Bode, de ansichtenverzameling van M. Molenaar en foto's, beschikbaar gesteld door de plaatselijke bevolking, is dit tweede boekje "Bleskensgraaf en Hofwegen in oude ansichten" samengesteld.

De dorpsnaam Bleskensgraaf is ontIeend aan de Graafstroom en aan Willem van Blassekijn, die in de dertiende eeuw heer van Blassekijnsgrave was. Het graven van de Graafstroom werd in de dertiende eeuw uitgevoerd door de ambachtsheren van Bleskensgraaf en Molenaarsgraaf.

Bleskensgraaf behoorde vroeger aan de lage adel; Hofwegen aan de hoge adel. De geslachten Van AIverdingen, Van Brederode en Hogendorp hebben door de eeuwen he en de heerlijkheid Hofwegen in bezit gehad. Aan de heerlijkheid Hofwegen was vroeger de hoge jurisdictie verbonden. Hierdoor bezat de heer van Hofwegen het recht om halsmisdaden te berechten en de doodstraf uit te spreken. Op 11

juli 1855 zijn Bleskensgraaf en Hofwegen samengevoegd tot een gemeente.

U kunt dit fotoboekje het beste zien als een denkbeeldige wandeling die begint in Meulenbroek en eindigt in Hofwegen. Voordat we de wandeling beginnen moeten wij u erop wijzen dat u in dit boekje ongetwijfeld onjuistheden of onvolledigheden zult aantreffen. Soms was het moeilijk de juiste gegevens te verkrijgen. U kunt ons een plezier doen door uw correcties en/of aanvullingen aan ons door te geven, Liefst schriftelijk , vergezeld van uw naam en adres. Wij willen allen danken die hebben meegewerkt om dit boekje tot stand te brengen, in het bijzonder de heren A. Hak, M. Molenaar en Aries van Meeteren. Wij hopen dat het bekijken van deze oude ansichtkaarten en foto's u evenveel genoegen zal verschaffen als ons het verzamelen heeft gegeven.

Historische Vereniging Binnenwaard

I. Waar nu Jaap Verheul boert. Meulenbroek 2, stand tot begin 1939 deze circa driehonderd jaar oude boerderij, Net ais zoveel boeren in de crisisjaren lieten Wout en Mag Korevaar de boerderij afbreken en vervangen door een moderne. De totale kosten waren f 16.500,-. Volgens de heer P. Verhagen is dit de oudste nag bestaande schuur met een waterzolder in de Alblasserwaard.

2. Hierstaan we bij de "Theebus". In 1925 kocht Marinus Stoeldeze meer dan driehonderdjaaroude woning voor f 1200,-. Stoel, van beroep rietdekker, overleed in 1934. Zijn vrouw bleef tocn met acht kinderen achter. Zij stond bekend om haar gastvrijheid. Verschillende personeeisleden van de zuivelfabriek De Graafstroom hadden hier hun kosthuis. Hier ziet u mevrouw Stoel-Boll aan de westkant van haar huisje. Daarna woonde er ruim dertig jaar de farnilie C. Verschoor. In 1991 zal de "Thee bus" gesloopt worden, waardoor een beeldbepalend huisje met een rijke historie zal verdwijnen.

3. Dit is de boerderij van Martien Tukker, gezien vanuit de zuidoostkant. Reeds verschillende Tukkergeneraties woonden op deze boerderij, Meulenbroek 12. Haaks, aan de noordoostkant, stond een woonhuis waarlangs de weg liep. Later is dit gedeelte afgebroken en vervangen door een geheel nieuw woonhuis aan de oostkant.

4. Een aardig gezicht op de Graafstroom. De drie jongens in de schouw zijn de zonen van meester Manders, hoofd van de open bare lagere school. De jongens in het andere vaartuig zijn niet bekend. Op deze foto zien we verder de hervormde kerk met daarachter, nauwelijks zichtbaar, de boerderij van Verlek. Rechts achter de kerk , waar nu de Rabobank staat, staat het huis van schoenmaker Verlek. Het huis op de voorgrond is de boerderij van Lecn van den Berg, later J. W. van den Berg. In het aangebouwde huis woonde de schoon moeder van Leen van den Berg, Hilligje Lopik-Boer. Later woonde hier de farnilie Kramer. Op 12 rnei 1940werd dit pand gebornbardeerd. Nu woont hier de farnilie Klapwijk.

M,t,. s. 1 VI . VI Neeln. Sclee he,ee. ~,. 85.

BIn k ensg raaf

f ~ J~l'" .. ~<>.

~ (J ,,<~ ~

---------------------

5. Een van de oudste kaarten in dit boekje is deze Van Nooten-kaart uit 1902. Van Nooten gaf niet aileen de Schoonhovensche Courant uit, die in onze contreien bijna in ieder gezin werd gelezen, maar hij gaf ook genummerde series kaarten uit van verschillende plaatsen uit het verspreidingsgebied van de krant. De foto komt in veel opzichten overeen met foto nummer 4. Het huis van Verlek ontbreekt evenwel op deze ansichtkaart.

6. Weer een Van Nooten-kaart uit 1902. Het is een foto waar rust vanuit gaat. Rechts voor, ter hoogte van de biertonnen bij de gracht, staat vermoedelijk kruidenier Wim van Rees, de vader van Pauw van Rees. Tevens zien we een bakker en een jongetje. Het witte gebouw rechts is de voormaJige pastorie. Hier woonde toen nog dominee J. Haring die van hier naar IJsseJstein vertrok. Verder zien we de houtloods van Prins. Daarnaast woonde Gart de Vroomen en zijn vrouw Dieuwke de Vroornen-Bock. Mogelijk staat zij, met witte schort, op de foto. Op de achtergrond zien we de uit 1890 stammende stellingmolen De Vriendschap.

7. Deze foto is genornen vanaf de kerktoren in oostelijke richting. Rechts zien we de boerderij van de familie De Gier. Op de voorgrond de boerderij van Will ern VerIek en de schoenrnakerij van Arie Verlek. Achter de hoge bornen de boerderij van Leen van den Berg.

8. Deze kaart geeft ons een idee van het oude dorp van voor 12 rnei 1940. Rechts "Onze Winkel" van Pauw van Rees. Op de gevel zijn allerlei reclameborden gemonteerd. De ondernemende Van Rees liet in de jaren dertig ook nag een bus rijden van Sliedrecht, over Bleskensgraaf, naar Groot-Arnmers en terug. Deze busdienst was derhalve een soort voorloper van de buurtbus. Op de foto zien we verder het huis van Wim Smit. Later woonde daar Job Mouthaan de srnid, vader van Piet Mouthaan. Ook de winkel van Bas van Zessen zien we op de fa to . Links achter de "witte bornen" het gemeentehuis.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek