Bleskensgraaf en Hofwegen in oude ansichten deel 2

Bleskensgraaf en Hofwegen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   Historische Vereniging Binnenwaard, M. Molenaar, A. Hak en A. van Meeteren
Gemeente
:   Graafstroom
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5155-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bleskensgraaf en Hofwegen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Deze foto is genomen in de beginjaren twintig. We zien het dorp in westelijke richting, vanafbakkerij Slob. Naast de bakkerij ligt het huis van ketellapper C. Smit. Het derde huis van links is de winkel van B. van Zessen. Daarnaast zien we de smederij van Job Mouthaan, vroeger H. van der Horst. Het vijfde huis is van kruidenier W. Srnit en het laatste huis links achteraan is de woning van Pauw van Rees. Rechts zien we de hervormde kerk en het gemeentehuis. Op de voorgrond herkennen we bakker J. Slob, Willempje van Rees, de moeder van Jan en Wim Aantjes en Willem Verlek. De andere personen zijn onbekend.

10. Dit is een van de weinige foto's waar de oude hervormde kerk in haar geheeJ op staat. De kerk dateert van de vijftiende eeuw en werd bij het bombardement op 12 mei 1940 dusdanig beschadigd dat zij later moest worden afgebroken. Gelukkig konden de kansel uit 1678 met de kanselbijbeJ, de bijbel van voorlezer Arie Wemmers, de tekstborden, het koorhek en enkele andere zaken worden meegenomen naar de nieuwe kerk die in 1948 in gebruik werd genomen. Wij wijzen U op het hek dat toegang gaf tot de begraafplaats. Hierop zijn twee doodskoppen geplaatst en in het midden een engel met twee zeisen. Tot in het begin van de jaren dertig werd er regelmatig op dit kerkhof begraven.

11. Dokter Ingelse was van 1919 tot 1961 huisarts in Bleskensgraaf en onder anderen medeoprichter van het Groene Kruis. Met volle inzet wijdde hij zich aan de drukke praktijk, terzijde gestaan door zijn vrouw. Waar mogelijk was hij de stuwende kracht om verbeteringen in de gezondheidszorg tot stand te brengen. In een vroeg stadium was hij de promotor van het bejaardencentrum Graafzicht.

12. Een trouwerij in de jaren dertig bij het gemeentehuis; daarachter ligt de hervorrnde kerk. Belangstellende dorpsgenoten staan links en reehts van de deur. Bij de rechter rij ontdekken we Cor Eikelenboom , Job Mouthaan, Leen Bakker, Pie Jongeneel-Bensehop, Neeltje Oorns, Corrie en Janna Baan en Jouke Kreukniet.

13. Ter gelegenheid van het afscheid van Arie Verwolfin 1935 gingen de spuitgasten op de foto. We zien van links naar rechts: de wethouders Antonie Bons en Arie van Vliet, burgemeester J. W.c. Dekking en de gemeentesecretaris J. van Meeuwen. Links boven: Wim Ouderkerk , Hamp Mouthaan, Arie van Vliet, Dirk Vlot, Jan Ouderkerk, G. Vlot, Kees Srnit, Nijs van Vliet, Wim HoI (scheve hoed), commandant Kees Vlot, Henk Srnit , Arie Brouwer, .I an Benschop, J. H. Ouderkcrk, C. Eikelenboom, Willcrn Brouwer, en gerneenteveldwachter Aart de Groot. Links onder: H. van Vuuren, Jan van Huuksloot , Cor Eikelenboorn, Piet de Haan, Job Mouthaan, Niek van Huuksloot, Piet van der Stelt, Adrianus Mouthaan, Lucas Bons, Arie Vlot en Wim Smit.

14. Op zaterdag 17 april 1940 werd de oude brandspuit vervangen door de eerste motorspuir die met een Vx-rnotor was uitgerust.

15. In 1922 gingen de leerlingen van de open bare school op de foto. Oak de schoolschoonmaakster Jouke Kreukniet is van de partij. Op de bovenste rij van links naar rechts: Bas de Groot, Dirk Brandwijk, Huibert Pellikaan Azn., Cees Zwijnenburg, Job Kersbergen, Adriaan Meerkerk , Adrianus Meerkerk , Pier Bongers, onbekend en Wout van Houwelingen. Tweede rij: meester Van Genderen, mevrouw Van Genderen, tweeling Van de Berg, twee onbekenden, Marius Viol, Mink Schakel, Cees Verhey. twee onbekenden, onderwijzeres. Derde rij: Jouke Kreukniet , Bongers, Bongers, Cor Hoi, Manus Oudcrkcrk , Tukker , onbekend, Anne Marie Tukker, onbekend en Marigje de Groot. Vierde rij: onbekcnd, Meintje Bongers, Cor Vlot, onbekend, Willie Bongers, Ger van Houwelingen, drie onbekenden. Vijfde rij: bij het bord Klarinus Pellikaan, Bastiaan Terlouw, De Graaf en Dirk Pellikaan.

16. Nogmaals een foto van de openbare lagere school. We herkennen de volgende kinderen op de bovenste rij: Job van Klei, Adam Krijgsman, Henk van Vuuren, Nico Vlot, Jan Tukker , Kees Maasland, Arie van Klei, Aart Meerkerk , Cor de Groot, Henk en Jas Stoel. Op de tweede rij: onbekend, Teunis Swijnenburg, Arie den Ouden, Leen Krijgsman, Jan Pellikaan, Teunis Maasland, Niek Breedveld, Wim de Krey, Cor Vogel en Henk Zwijnenburg. Op de derde rij: Willem den Ouden , Meintje de Krey, Janna Zwijnenburg, onderwijzeres, Jaantje van Vuuren, Metje Meerkerk , Marie Stoel, Annie van Klei, onbekend, Cor van Rees, rneester Tukker , Jan van Vuuren, Meinsje van Klei en Nel Ingelse. Op de vierde rij: Meerkerk, onbekend, op de knieen zittend Corrie Pellikaan en Willie Tukker, Annie Vogel (zittend), Maaike Pellikaan, Arigje van den Heerik , onbekend, Toos Breedveld (staand). Nel ten Brink en Mar Krijgsrnan. Voorste rij: (zittend) Stien den Hartog, Bep van Vuuren, Martien Tukker, Ger Vonk, Cor van Vuuren en Joke van der Mast.

(;::g. P . .,- 11 F I '-flo:. :fo'4o" ?? ",rttL f

17. Deze oude prent, een uitgave van P. van Essen te Molenaarsgraaf, dateert van v66r 1905. Zij werd zelfs aan de voorkant beschreven en verstuurd aan de familie J. Oskam te Wijngaarden. We zien aan de rechterkant het huis van Van der Mast, de pastorie en het huis van kleermaker/manufaeturier Gart de Vroomen. Gart en Dieuwke hadden een dochter, Johanna, die op 2 september 1910 is overleden. Links de huizen van Slotboom, van schilder Ooms en van bakker Leen Pott. Hij heeft even zijn brood in de steek gelaten om op de foro te worden vereeuwigd.

18. Sneeuw en ijs hebben al aan heel war jongeren en ouderen vreugdc verschaft. Hier zien we, ter hoogte van het huisje van Hannes de Kluiver , een groep op het ijs. Van links naar rechts: Dingena de Lange, Trui den Becld, Janna Baan, Pietertje van Klei, Corrie van Rees, Marigje de Groot, Job van Klei, Neeltje Ooms, Lidewij Boele, Maartje van Klei, Pie den Hartog. Prins en Bas den Hartog. De grole man op de achtergrond is ons niet bekcnd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek