Bleskensgraaf en Hofwegen in oude ansichten deel 2

Bleskensgraaf en Hofwegen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   Historische Vereniging Binnenwaard, M. Molenaar, A. Hak en A. van Meeteren
Gemeente
:   Graafstroom
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5155-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bleskensgraaf en Hofwegen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Hier zien we, vanaf de zuidkant, het doktershuis. In dit huis hebben verschillende artsen gewoond die er hun praktijk hebben uitgeoefend. Dokter Bastiaan de Haan was arts van ongcveer 1850 tot 1897. Hij droeg de bijnaam "de waterkijker". Na hem kwam dokter Huisman en ten tijde van deze foto (1905) woonde hier dokter Van Bemme!. Waarschijnlijk staan mevrouw Van Bemmel met twee kinderen en twee dienstboden op de foto. In de jaren dertig werd er een nieuw doktershuis gebouwd, dat echter op 12 mei 1940 werd gebombardeerd.

20. Hier zien we rechts het royale , nieuwe doktershuis. Het huis links is van Henk Slot boom. De schuur rechts is van Saan Treure , die daags voor het uitbreken van de oorlog naar Rotterdam verhuisde. Deze kaart dateert van he! einde van de jaren dertig.

21. Een van de meest gefotografeerde objecten in B1eskensgraaf is ongetwijfeld de korenmolen De Vriendschap, Hier zien we de molen zoals die er tot 1927 zonder ornbouw heeft uitgezicn. De rnolen werd in 1890 gebouwd door de gefortuneerde en bekende Johan H. 't Hoeft. Deze molen verving de eerstc molen die, volgens informatie van de heer Bas Boer, rand 1650 is gebouwd. Rechts op de foto zien we de boerdcrij waar de familie 't Hooft heeft gewoond. Thans wonen op deze boerderij Dries en Marie Boele. Een van de verre voorvaderen uit dit geslacht, namelijk Gerardus 't Hooft, was getrouwd met een zuster van de bekende staatsman uit de vorige eeuw, Guillaume Groen van Prinsterer. Door nog verder terug te gaan in de historic, komen wij uit bij de bekende dichter en baljuw P.c. Hooft die in de zeventiende ceuw het Muiderslot bewoonde.

Bleskensgraaf

Molen "de Vr iendschap"

22. Nogmaals een foto van De Vriendschap. In 1904 kocht Harm Pott de molen. Hij en zijn zoon Piet schakelden van lieverlede van het malen van karen over op het malen van veevoeder. In april 1972 verkocht de familie Pott de korenmolen aan de familie Vellinga. Op de omloop van de molen ontdekken we twee personen, waarschijnlijk vader en zoon Pott.

23. Ter hoogtevan de Heulenslag9zag de situatie ertot 1930 zo uit. Wezien de boerderij van de familie Broer en de twee wipwatermolens. De molens moesten de polders Brandwijk, Langebroek en Zcvenhoven, in totaal 790 hectaren, bemalen. In 1924 sloopte men de achterste molcn. Deze werd vervangen door een zogenaamde Amerikaanse windmotor met vijzel. In 1926 werd er een elektrische hulpmotor bijgeplaatst. In 1937 werd deze molen gesloopt waarbij het onderstuk overbleef. In 1990 werd ook dit ten slotte gesloopt. De voorste molen, bewoond door Marinus Zwijnenburg. werd in 1930 afgebroken en vervangen door een woning voor de machinist. nu bewoond door Jan van Muilwijk.

24. Een bijzondere verschijning in het vroegere Bleskensgraaf was Leen van Bergeyk op zijn "driewielder", zoals men dit vervoermiddel noemde. Leen, oorspronkelijk afkomstig uit Brandwijk , trok later in bij zijn dochter Anna, die gehuwd was met de rnolenaar , later machinist, van de polders Brandwijk, Langebroek en Zevenhoven, de heer Marien Zwijnenburg. Op de driewieler zien we een heuse carbidlantaarn. Volgens Teus Brandwijk was het voor schooljongens, die weleens met Leens vervoermiddel wilden oefenen, bijna onmogelijk om op de weg te blijven. Op de achtergrond zien we de woning van Marien Zwijnenburg.

25. Hier zijn we aangekomen bij metselaar J.H.(Manus) Ouderkerk. In 1989 is dit pand afgebroken en verrees hier een nieuwe woning voor een van de nazaten van de op deze foto staande metselaar.

26. Recht tegenover de Wijngaardsesteeg, naast metselaar Ouderkerk , hebben al heel wat schilders hun bedrijf uitgeoefend. Waarschijnlijk zien we op deze foto schilder Schippers met zijn knecht. Later oetende hier Teus Vogel zijn schildersbedrijf uit.

27. Nag een foto ter hoogte van de Wijngaardsesteeg. Deze oude boerderij is van Jan Boele. Nu boert hier Jannie Boele-de Haan. Het huisje rechts wordt bewoond door Rien Zwijnenburg: vroeger woonde daar schoenmaker Evert 't Hoen. Geheel rechts zien we het bedrijf van Teus Vogel.

28. De strenge winter van 1928/29 was oak voor schipper Adam Krijgsrnan met zijn schip De Verandering moeilijk. Turfschipper Krijgsman kon er niet op nit om de turf te ha1en in de veengebieden, Op de foto het ingevroren schip met de farnilie Krijgsman ervoor. We zien: Mar, Leen, rnoeder Krijgsman, Arie , Krijn, Adam Krijgsman sr., Adarnjr., Wont en Klaas. Op de achtergrond de woning van de schipper.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek