Bleskensgraaf en Hofwegen in oude ansichten deel 2

Bleskensgraaf en Hofwegen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   Historische Vereniging Binnenwaard, M. Molenaar, A. Hak en A. van Meeteren
Gemeente
:   Graafstroom
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5155-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bleskensgraaf en Hofwegen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. Hier staan we, rond het jaar 1930, ter hoogte van de boerderij van de famihe Timmer (rechts) en van de familie Bons (links). Geheellinks woonde jarenlang Fijgje Bons, een vrouw die door haar godvruchtig levcn met name in gezelschapskringen tot ver buiten Bleskensgraaf bekend was. Later woonde hier Jan Prins. Nu wonen hier de families Us Korevaar en Frank Nix. Op de foto zien we van links naar rechts: Pieter Timmer. Marinus Korporaal. Lydia Timmer. Marius Vlot, Henk Erkelens (Alblasserdam). Wout van Houwelingen, Gerrie van Houwelingen en Jan van Houwelingen.

30. Ter hoogte van de familie Bans zien we schipper A,F. van Mill met zijn schip Magdalena, De schipper uit Oud-Alblas lost hier pulp,

31. Hier zien we de op 7 september 1977 afgebrande boerderij van A.P. Korevaar. De boerderij rechts is van de familie Slingerland. Nu woont hier, op Heulenslag 42, de familie Van del' Vorm. De bocrderij, nu van J. Korevaar , wordt aan de noordzijde van de Heulenslag voortgezet.

32. De man op de foto is A.P. Korevaar , die een aanta! jarenzitting had in het bestuur van de School met den Bijbel. Het huis wcrd later bewoond door Gart Verhey. In de jaren zestig werd het gesloopt en vervangen door een nieuw woonhuis dat thans wordt bewoond door mevrouw Elly Ameling.

33. Vroeger woonde hier de familie Slingerland. Nu wonen hier de families Den Ouden en Schake!. Op de foto zien we A.J. Slingerland (met fiets). De eerste dame, van links gezien, is Teuntje Slingerland. Naast haar staat Johanna Slingerland die trouwde met J. Schep. De dame met de trekmuts is de moedervan A.J. Slingerland, te weten Sijgje Slingerland-van der Laan. Zij was een dochter van Huibert van der Laan en Grietje van den Heuvel.

34. Deze foto van rand 1920 is genomen vanaf het ijs. Links de meer dan driehonderd jaar oude boerderij van Bastiaan Baan. Baan is jarenlang voorzitter geweest van de School met de Bijbel. Van links naar rechts:

Saan Baan, een knecht, een dienstbode en een meisje dat bij Baan in dienst was am te leren werken. De vrouw met het kind aan de hand is mevrouw Janna Baan-Bongers, die we op foto 43 oak nag ontdekken. De rechterwoning, gebouwd in 1910, werd bewoond cloor een broer en ZllS van Saan Baan. Achter cle emrners staat ZlIS Pietje.

35. Deze molen van de polder BJeskensgraaf noordzijde deed tot ]926 dienst als peilmolen van de Nederwaard. De molenaar van deze molen, dat was onder anderen Piet de Vries, bepaalde wanneer met het malen begonnen moest worden en wanneer men kon stoppen. De hier atgebeelde molen werd in 1895 opgevijzcld. Daardoor kon men de wieken verlengen waardoor meer wind kon worden opgevangen. Toch bleek deze "opvijzeling" niet het gewenste resultaat te hebben, want in 1926 bouwde men op dezelfde plaats een centrifugaalpomp met een dieselmotor. Bij de mol ens staan drie dames. Waarschijnlijk moeder De Vries en haar docbters. De man in de roeiboot is welJicht molenaar Piet de Vries.

36. Op de hoek van de Graafdijk, nu Heulenslag, en de Zijde stand vroeger deze woning van Jacob van der Wal. Hij woonde er met zijn moeder Gijsbertje en nicht Cornelia. Jacob, bekend om zijn humor en zijn sterke verhalen, was niet aileen herbergier, maar verdiende tevens de kost met het overzetten van voetgangers en fietsers. De brug was er toen nag niet. Hij moest echter altijd met ecn lege boot terugkeren, want het overzetten van personen van de zuidkant naar de noordkant was het privilege van de waard uit De Krom. Nu woont in dit gerenoveerde woonhuis de familie Van Muilwijk.

37. Op deze foto krijgen we een beeld van de molensituatie van voor 1926. De foto is genomen vanaf het gemaal van de polder Sliedrecht (1320 hectaren). Deze wipwatermolen is later voorzien van een elektrornotor met vijzel, die grotendeels het werk doet. AIleen als er voldoende wind is, wordt de wipwatermolen nog gebruikt. De molen in het midden is de in 1926 afgebroken peilmolen van de polder Bleskensgraaf noordzijde, die we op foto 35 zagen.

38. Een foto nit de jaren dertig. Vroeger woonde in het linkerpand, toen nog boerderij, de familie Eikelenboom. Later vestigde A. de Haan er een graan- en foeragehandel. In 1927 nam Rook Jongeneel deze zaak over. In 1936 werd er een accufabriek in gevestigd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek