Bleskensgraaf en Hofwegen in oude ansichten deel 2

Bleskensgraaf en Hofwegen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   Historische Vereniging Binnenwaard, M. Molenaar, A. Hak en A. van Meeteren
Gemeente
:   Graafstroom
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5155-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bleskensgraaf en Hofwegen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. Deze foto is waarschijnlijk omstreeks het midden van de jaren twintig gemaakt. Het huis van de heer A. Jongeneei werd vroeger bewoond door Willem Schakel , die we hier bij her hek zien staan.

40. Deze foto van rond 1910 toont ons de boerderij van Adriaan Boer. Hij staat hier met zijn vrouw Janna de Baat en zijn dochters Anna en Jannigje voor zijn boerderij, Jannigje trouwde in 1918 met Arie de Hoop en woonde enkele jaren in Goudriaan. Anna trouwde in 1919 met Teunis Slingerland en vestigde zich op de boerderij van haar ouders. Reeds na een half jaar stierf Anna's man. Zij hertrouwde in 1924 met C. Tuytel. Nadat haar tweede man gestorven was, liet zij een woning bouwen ten westen van de boerderij. Op de boerderij kwam toen haar zuster Jannigje met haar man, Arie de Hoop. Vader Adriaan Boer heeft nag jaren in het later aangebouwde stuk aan de westkant gewoond. Op de boerderij woont nu de familie A.F. de Baal. Het huis van tante Anna wordt bewoond door Piet Simon Hak.

41. Deze foto , genomen vanaf de Graafkant, toont oris de boerderij van D. de Jong. Later boerde hier Johannes Bouman. Dit winterse plaatje toont ons de boer en zijn bedoening. Dochter Lijsje heeft zojuist de stoep gedaan. Op de voorgrond staat Johannes de Jong.

42. Een merkwaardig bouwwerk zag men in het begin van de jaren dertig ter hoogte van Abbekesdoel75176. Aannerner Klaas Oorns kocht de helft van twee arbeiderswoningen. De familie Korevaar was niet van plan de andere helft zonder slag of stoot aan Ooms te verkopen. Ooms begon met het slopen van het deel waar vroeger Saan Broere had gewoond. Deze hardhandige aanpak werkte we], want later kon Oorns de tweede helft van het huis kopen. In het overigens al weer vergrote witte huis woont nu Hans van Sinttruije.

43. Op de achtergrond zien we de afgebroken wipwatermolen van de polder Bleskensgraaf zuidzijde. Op de voorgrond, ter hoogte van Abbekesdoel70, zien we Anna en Pietje Bongers die onder her toeziend oog van Arie Bongers de ernmers, bussen en tonnen schoonmaken. Anna trouwde met Arie Tukker cn Pietje trouwde met Bastiaan (Saan) Baan.

44. Hier zien we de boerderij , waarop vroeger Adriaan Bongers boerde , nog in goede staat. De boerderij werd gebouwd in 1885. Hondcrd jaar later werd zij door Arie van den Bergh afgebroken. Op de plaats van de boerderij staat nu een bungalow met garage van het transportbedrijfVan den Bergh. Voordat Arie van den Bergh her pand kocht heeft Willem Schakel, kleinzoon van Willern Schakcl op foto 39, hier nog een aantal jaren geboerd.

45. Achter de boerderij van Jan de Haan loste men in de jaren dertig met behulp van de buren de zojuist aangevoerde pulp. De volgende person en treft men op defoto aan: A. Brouwer, C. de Ruiter. L. de Haan, C. de Haan sr., C. de Haan jr., F.A. van den Berg, C. Zwijnenburg en J. de Haan.

46. Deze fOIO uit 1917 toont ons de boerderij van Waut Bongers (links) en van Mink Schake!. In 1929 werd deze boerderij gekocht door Kees (C.P.) de Haan. Op de boerderij van Bongers, nu eigendorn van mevrouw Gort, heeft later zijn schoonzoon Kees Baan geboerd. Nog later boerde hier Willern Jongcneel, getrouwd met Bettemie Baan, dochter van Kees. Willern Jongeneel was jarenlang ouderling van de Hervarmde Gemeente.

47. Waar nu de heer P. Kortleve woont, vanouds bekend als hct "fort", Abbekesdoel53, stonden vroeger vijf kleine woningen die eigendom waren van de Hervormde Diaconie van Bleskensgraaf. Op de foto is te zicn dat de woonruimte in deze woningen krap was. In het begin van de jaren tachtig betrok de familie Kortleve hct ,,fort".

48. Een afgebroken woonhuis ter hoogte van Abbekesdoel 50/52. In de nieuw gebouwde woning woont nu Jan van Muilwijk jr. Op de foto zien we Pietje de Jong-Blokland en haar zoons Mijndert-Ewout en Arie. De man op de achtergrond is mogelijk vader W. de Jong.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek