Bleskensgraaf en Hofwegen in oude ansichten deel 2

Bleskensgraaf en Hofwegen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   Historische Vereniging Binnenwaard, M. Molenaar, A. Hak en A. van Meeteren
Gemeente
:   Graafstroom
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5155-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bleskensgraaf en Hofwegen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Op onze wandeling door Bleskensgraaf en Hofwegen zijn we nu aangekomen bij de School met de Bijbel. De school werd op 28 september 1923 geopend. De school startle met 66 kinderen. De totale bouwkosten van het door J.H. Ouderkerk gebouwde schoolgebouw bedroegen f 32.400,-. Het schoolhuis werd gebouwd voor het bedrag van f 14.700,-. Hier zien we de tweeklassige school en het schoolhuis. Op her plein zien we de eerste leerlingen van de school met het personeel: de heel' J. van del' Linden, hoofd del' school en juffrouw Blonk. De Iindeboom ontbreekt nog op her plein. Hij we I'd kort daarop door de zoon van penningmeester D. de Jong geplant. Dezelfde persoon, de heel' J.e. de Jong, heeft de boom in februari J977 verplanr naar de nieuwe school aan de Korenbloemplaats.

60. In vroeger tijden kende nagenoeg iedere kerk een voorlezer. In veer Hervormde Gemeenten was dar veelal het hoofd van de openbare lagere school. Sorns was de voorlezer (evens voorzanger. Ook de Hervormde Gemeente van Bleskensgraaf heeft jarenlang een voorlezer gekend. De laatste voor/ezer van de Gemeente was de heer Arie Wemmers Jzn. Hij bekleedde die functie van 1932 tot 1968. Ook was hij vele jaren ouder/ing en leider van de knapenvereniging.

61. Een foto van voor 1940 waar het bestuur van de School met de Bijbel opstaat, is helaas nooit gemaakt. Daarom plaatsen we hier een foto van het bestuur welke is genomen ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan op 28 september 1948. Op deze foto staan nog drie personen die vanaf de oprichting zitting hebbcn gehad in het bestuur, te weten Saan Baan, voorzitter , Klaas Aantjes, secretaris-penrungmecster en Arie Tukker. Op de eerste rij van links naar rechts: D.G. Pellikaan, F.A. van den Berg, B. Baan , A. de Hoop en K. Aantjes. Op de tweede rij: H. Vink , hoofd der school. juffrouw Maat, onderwijzercs, rncester W. Markusse , dominee W.L. Tukker, erevoorzitter, A. Tukker , PI. Boelc. M. den Dunnell en C. Schep.

62. In 1938 werd door de kinderen van de School met de Bijbel een schoolreis gemaakt naar Ouwehandsdierenpark te Rhenen. De leiding van het sehoolreisje was in handen van juffrouw Van Breugel, Janna Baan, meester Markusse en Neeltje Ooms. Op de foto zien we op de olifant van links naar rechts: Piet van den Berg, Piet Nugteren, Sjanie Vink , Trien Aantjes en Sijgje Prins. Middelste rij van links naar reehts: juffrouw Van Breugel, Janna Baan, Adriaan de Jong, meester Markusse, (met hoed) oppasser olifant, Neeltje Oorns, Jacob de Ruiter, Gerrit Jongeneel, Henk Tober, Teus Jongeneel, Arie de Lange, Theo van Sinttruije , Bets Eikelenboom, Corrie Sterk, Arie de Groot, Driek van Diejen, Hendrik Boele, Jan Sehakel en Hans Slingerland. Onderste rij van links naar reehts: Marrigje Wemmers, Jannie Noordergraaf, Nelleke Bocle , Janny Boele , Maria Buscher. Annie de Lange. Krein Krijgsman, Ina Nugteren, Anna Tukker , Corrie Smit, Truus van Huuksloot, Martien Wernmers, Arigje Prins en Kees de Kluiver.

63. Deze bijzondere foto werd gemaakt op 10 september 1908 ter gelegenheid van de eerstesteenlegging van de Cooperatieve Zuivelfabriek De Graafstroom. Van links naar rechts zien we: W. Korevaar, aannemer, J. Noorlander, uitvoerder, J. van Boekel, eerste directeur van de fabriek, M.e. Schakel, secretaris, C. van den Berg, penningmeester, Ant. Bons, voorzitter, J. Brouwer, l e opzichter , e. de Haas, architect, D. Buizer, 2e opzichter. De eerste melk werd verwerkt op 21 december 1908. Omdat de samenwerking niet optimaa! was vertrok de heer Van Boekel reeds per 1 januari 1911. Ook de tweede directeur , de heer De Geus , vertrok al na een paar jaar. Daarna kwam de generatie Van Dam aan de lciding.

64. Deze foto dateert van eind 1908, dus kort voordat de fabriek officieei werd geopend. De serre aan de westkant ontbreekt nog. De zuivelfabriek De Graafstroom werd in her begin van de jaren tachtig overgenomen door de Mclkunie. Hoewel de fabriek, nu uitsluitend als producenr van kaas, blijft voortbcstaan , is veel van wat ons aan de oude glorie van de zuivelfabriek De Graafstroom doet den ken verdwenen. De oude fabriek is afgebroken en vervangen door een moderne kaasfabriek. Zelfs de voormaIige directeurswoning, waarin drie genera ties Van Dam woonden, zal binnenkon afgebroken worden.

65. Een paar jaar voordat de Twecde Wereldoorlog uitbrak schafte men deze trailer met oplegger aan. Met deze trailer werden de melk en melkprodukten naar de regia rond Dordrecht en Rotterdam vervoerd. In de oorlog hebben de Duitsers de trailer gevorderd. Voor de fabriek liggen de zogenaamde melkaken. Men noemde ze ook wei weischuiten. In latere jaren is het ophalen van de melkbussen met paard en wagen en met auto's in zwang gekomen. Nu wordt de melk aangevoerd met tankautos en zijn de melkbussen definitief uit het dorpsbeeld verdwenen.

66. Nag een laatste blik op de aan- en afvoer van melk in de melkbussen. Op de foto van rond 1920 zien we van links naar rechts: J. de Kok , J. van Zessen, C. Oorns, C. den Hartogh, onbekend.T. van Klei.

67. Een overzichtsfoto van een gedeelte van de huidige Dorpsstraat. Rechts zien we het oude postkantoor. Het was in vroeger dagen een beeldbepalend pand in het dorp. Teun van den Heuvel was kantoorhouder van 1918 tot 1933; hij werd opgevolgd door Klaas Aantjes met zijn vrouw Willempje Aantjes-van Rees. Later betrokken ze de woning bij de bruggang. Na de verbouwing van her oude postkantoor woonden er vijf gezinnen: Van der Mast, Van den Heuvel, Vonk , De long en Kwakernaak. Het oude postkantoor brak men, vanwege de voortdurende expansie van de zuivelfabriek in het begin van de jaren zestig, af. We zien vervolgens Dorpsstraat 16, de boerderij van A. Slob. De boerderij dateert van 1643. Voor de Tweede Wereldoorlog werd het westelijke gedeelte van het dwarshuis gesloopt. Hier woonde vroeger de dorpskomiek Nando Versluis. De familie Slob woont al ruim honderd vijftigjaar op deze boerderij. In he! nieuw aangebouwde gedeelte, nu bewoond door Kees en Rinie den Dunnen, repareerde vader Marinus den Dunnen jarenlang schoenen,

68. In vroeger dagen, waarin men nog niet wist van de vervuiling van de bodem en het oppervlaktewater , had bijna iedere boerderij een stoep. Hier spoelde men de was en reinigde men het melkgerei. Hier zien we Metje Slob bezig am water te scheppen. De ansicht werd in 1932 afgestempeld.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek