Bleskensgraaf en Hofwegen in oude ansichten deel 2

Bleskensgraaf en Hofwegen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   Historische Vereniging Binnenwaard, M. Molenaar, A. Hak en A. van Meeteren
Gemeente
:   Graafstroom
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5155-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bleskensgraaf en Hofwegen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. Een foto van rond 1930 toont ons een aantal dorpsgenoten voor de slagerij van Adam de Jong. Van links naar rechts zien we: Gert Slob, Wim de Haan, Rien van Klei, Gerrit de Vaal, Toon Vonk en Jan Boonstoppel (met fiets).

70. Ter hoogte van de bruggang buigen we nog even linksaf. Voor het huis van Kees Eikelenboom treffen we rond 1935 de volgende jongelui aan. Op de achterste rij van links naar rechts: Bertus Eikelenboom, Lidewy Boele., Marietje Mouthaan (voor Lidewy), Corrie van Rees, Marrigje Romeyn, Koosje Mouthaan, Bet Suiker en Bets Mouthaan. De jongens op de voorste rij zijn: Willem Aantjes, Aart Mouthaan, Job Mouthaan, Leen Baan, Jan Aantjes en Arie Eikelenboom.

71. We komen echter weer snel terug en vervolgen onze wandeling in de richting van Hofwegen. Hier zien we enkele kinderen, rand 1930, op weg naar school. De jongen met de pet is Job Mouthaan, de latere smid. Oak zijn zusjes, die we zagen op de vorige foto, zijn van de partij. De bruggang was vaak een ontmoetingspunt voor jong en oud. De ribben op de brug gaven de paarden houvast om met hun vracht de brug over te gaan.

72. Een blik op het dorp, zoals dit er in het begin van de jaren dertig uitzag. Rechts zien we het huis van Lcen van den Berg. Aan de Hofwegense kant zien we het huis waar nu Lydia Timmer woont. Ook het huis van mevrouw De long en het huis van de familie De Gier kunnen we duidelijk onderscheiden. Op de voorgrond zien we de welton staan, die door de weischuit van zuivelfabriek De Graafstroorn enkele keren per week werd gevuld.

73. Deze foto is genomen vanaf de noordzijde van de Graafstroom. In hct huis links woonde de farnilie Gaal. Het werd aan het eind van de jaren zeventig afgebroken. Nu staat daar ecn nieuwe woning waar veehandclaar H. van Muijlwijk woont. Het huis ter rechterzijde , vrocger bewoond door onder anderen C. Mouthaan (drukkerij) en door A. Terlouw (hour- en foeragehandel) , is in de jarcn zeventig gesloopt. Klaas Maat bouwde op deze plaats een nieuw huis.

74. Deze boerderij is in de jaren vijftig afgebroken en was eigendom van de gebroeders Boer. Op deze plaats, Hofwegen 17, is een nieuwe woning gebouwd door Arie Wernmers Antzn.

Bleskensgraaf en H0fwegen

75. Dit is de rnolen van de polder Hofwegen. Op deze rnolen is C. Brandt al rneer dan vijftig jaar rnolenaar. Omdat de weg nag niet is geasfalteerd, weten we datde foro dareert van voor 1930. Verderzien we op de toto de boerderij van de farnilie A. van Vliet, nu Adriaan Korevaar, en de boerderij waar vroeger c.P. de Haan boerde en die in 1929 werd gekocht door J. Aantjes, Nu woont hier de farnilie Blok.

76. De Iaatste foto van dit fotoboekje doet ons stilstaan voor het vroegere gemeentehuis van Hofwegen dat ais zodanig dienst deed tot 1855. Tevens was hier de polderkarner , de vergaderruimte voor her polderbestuur. Op de foto zien we de boerderij nog in rcdelijke staat. Helaas is dit historische pand op 26 augustus 1959 door brand verwoest. Vroegcr boerde op dcze boerderij de heer Arie Boer. die we hier rechts bij de schuur met juk op de schouders zien. Later boerde hier zijn Wingerdse ncef Bas, zoon van zijn broer Cees: thans boert op de nieuwe boerderij Hofwegen een zoon van Bas. Van de hccr Bas Boer is bekend dat hij veel liefde heeft voor de historic van de Alblasserwaard. Het rneisje bij de stoep is Marigje van Klei, die vroeger bij de tamilie Boer werkte.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek