Blijham in grootmoeders tijd

Blijham in grootmoeders tijd

Auteur
:   H. van der Kamp en G.D. Holvast
Gemeente
:   Bellingwedde
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5148-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Blijham in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

6. Dit is een bijzonder unieke foto uit 1916, genomen door een amateurfotograaf. Deze was op bezoek bij de familie Egb. Waalkens (nu Kohleppel) in het Oosteinde. De foto werd vanuit de kamer genomen en u ziet op de weg de paardetram richting Bellingwolde rijden. De landerijen die u op de achtergrond ziet zijn nu volgebouwd met woningen in het plan, .Lutje Meulen". Helemaal op de achtergrond Iigt ons dorp Blijham waarbij u nog de molen van Kuiper (Feddes) kunt onderscheiden.

In het midden van de vorige eeuw werd een personenvervoersdienst per diligence onderhouden van Winschoten via Blijham-Bellingwolde naar Asschendorf (Duitsland}, In oude archieven wordt de weg waarop u de paardetram ziet, van de driesprong van Kleine Molen tot, .De Heemen", Kerkweg genoemd. Een particuliere onderneming nam in latere jaren de paardetramdienst over en werd er een omnibus op de lijn Winschoten-Bellingwolde in gebruik genomen. In 1898 verscheen de paardetram; deze reed tot 1918 en werd opgevolgd door de stoomtram (O)ost (G)roningen. Kort voor de Tweede WereldoorIog ging deze maatschappij over op vervoer met autobussen. Tijdens de oorIog moest de tram echter weer diensten rijden. Later nam de GADO aIle personenvervoersdiensten over.

7. Vanaf het vroegere Kerkpad (nu Verschedijk) werd deze foto in 1910 genornen; u ziet dit pad doorlopen tot aan de toren. De bornen aan de rechterzijde vorrnden de afscheiding van het oude kerkhof (nu middengedeelte). Later, ornstreeks 1924, is het kerkhof uitgebreid aan de linkerzijde. Juist waar op deze foto de bornen beginnen, ziet u links en rechts een pad dat vanaf het Stenenpad (nu Oosterstraat) tot aan de boerderij van E. Buringh (nu Moed) liep. Dit pad rnoest er blijven liggen voor de kerkgangers en schoolkinderen. Vroeger stond de school waar nu de Oosterstraat ligt (elders in dit boek staat een foto van genoernde school).

De andere foto is in 1934 op het kerkhof genornen. De personen op deze foto zijn, van links naar rechts: A. Kranenborg sr., tirnrnerrnan; Jacob Hollee, koster van de kerk en beheerder van het kerkhof; en J. Nieuwbeerta, schilder. Kranenborg en Nieuwbeerta kwarnen juist van het werk dat zij hadden verricht aan de toren en de kerk; Hollee was aan het graven.

8. Dit is een foto (ansichtkaart) van de hervormde pastorie in het Oosteinde, genomen in 1937. Voor 1857 stond er een zeer oude pastorie met daarachter een landbouwschuur. De laatste bewoner was dominee Koppius. Deze pastorie werd afgebroken om er een nieuwe voor te bouwen, die u op deze foto kunt zien. De eerste bewoner in het nieuwe perceel was opnieuw dominee Koppius, die er tot 1867 heeft gewoond.

Het achterste gedeelte van het pand was schuur, maar werd in de jaren dertig omgebouwd tot catechisatielokaal. In 1956 werd de pastorie gesloopt en het terrein verkocht. Er verrezen twee moderne bungalows. Bovendien ligt er nog een vijvertje en staat er een prachtige treurbeuk uit oude tijden.

9. Dit is een foto uit het jaar 1910, gemaakt in de "kerkhorn" in het Oosteinde tegenover de hervormde kerk. Op de tramrails links ziet u de heer Flips Hollee, winkelier en uitgever van ansichtkaarten (zie de winkel elders in dit boekje). Verder kunt u aan dezelfde zijde cafe "Ceres" zien, gebouwd in 1893; de eerste eigenaar was Karsien Tjabbes. In 1956 brandde het pand tot de grond af en werd er geen nieuw cafe meer gebouwd.

Op de foto staat midden op de weg de familie Joh. Sluiter, toenmalig eigenaar. Het bedrijf was in vroeger jaren zeer veelzijdig. Het was een cafe met boven en beneden zaalruimte; verder was het een kruidenierswinkel en een station met wissel en stalling van de paardetram, die van Winschoten naar Bellingwolde reed en weer terug. Doordat er veel ruimte om het pand was, werd er jaarlijks kermis gehouden met daarbij evenementen zoals paardrennen en ringrijden per fiets. Achter het bedrijflag een sportveld waar gekorfbald werd en in de winter was dit een ijsbaan. Vele verenigingen hadden hun domicilie in het cafe, zoals de societe it en de toneel-, gymnastiek-, wandel-, korfbal- en schaatsvereniging.

Rechts op de foto ziet u de poort naar de kerk (vanaf 1906). Het eerste huis op de foto was heel vroeger reeds een bakkerij; in 1976 sloot de laatste bakker, de heer H. Kragt, zijn bedrijf. Het huis ernaast was het winkeltje van de "gezusters Prins" (Jo en Bettje). Nahun overlijden ishet pand in 1970 gesloopt; de winkelinventaris is gelukkig bewaard gebleven en prijkt nu in het museum "De Oude Wolden" te Bellingwolde. Tussen deze twee bedrijfspanden loopt een weg naar een zeer groot oud huis met schuur dat toebehoort aan de familie Opheikens. Deze weg was tot 1906 de toegang naar de kerk. De kerkgangers die per rijtuig ter kerke gingen konden in genoemde schuur hun paarden stallen.

HOTE

"CERIS", OOSTEI, 0, BLlJ HAM

-.

10. Deze prachtige villa-boerderij staat in het Oosteinde; zij werd in 1887 gebouwd. De hier afgebeelde foto werd in 1938 genomen. Aan de boerderij waren een grote landbouwschuur en diverse losse schuren vastgebouwd. Vroeger heette deze boerderij "De Bosplaatse", maar de familie Dijkema koos in 1935 voor een andere naam, en weI de" Uiverhoeve", vermoedelijk omdat gedurende vele jaren ooievaars hun nest achter de boerderij hadden.

In 1961 werd het landbouwbedrijf in het kader van de ruilverkaveling naar de Tweekarspelenweg verplaatst. De schuren, waarvan sommige een paar keer waren afgebrand en weer waren opgebouwd, werden toen afgebroken. Tot de verkoop in 1972 bleef de familie H.E. Dijkema er wonen. De nieuwe eigenaresse werd toenjonkvrouw L.E. Caderius van Veen-de Savorin Lohman. De naam "Uiverhoeve" werd weer gewijzigd in "De Bosplaatse". Ook de camping die achter het perceel werd aangelegd kreeg deze naam.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek