Blijham in grootmoeders tijd

Blijham in grootmoeders tijd

Auteur
:   H. van der Kamp en G.D. Holvast
Gemeente
:   Bellingwedde
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5148-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Blijham in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

11. Op deze foto ziet u de heer G. Luchtenborg met zijn bodewagen, waarmee hij een dagelijkse boderit Blijham-Winschoten onderhield.Luchtenborg nam deze boderit in de beginjaren twintig over van zijn vader, die deze ritten nog met een hondekar met twee grote honden maakte. Geert was al wat moderner en deed dat met paard en wagen, waarna hij in de jaren dertig overging op een kleine bestelauto. In de Tweede Wereldoorlog reed hij weer met paard en wagen. In 1954 heeft hij de rit verkocht aan de heer Engelke Bos. Hij was de laatste plaatselijke boderijder die tot 1964 zijn diensten aanbood.

Tijdens Luchtenborgs bodeschap was hij de grootste concurrent van de winkels in Blijham. Hij kocht namelijk voor zijn klanten - en wei speciaal die uit het Oost- en Westeinde - in Winschoten aIle mogelijke artikelen die zij nodig hadden in de huishouding. Voor boodschappen hoefden de mensen slechts een krant voor het raam te zetten en Luchtenborg kwam aan de deur. Nog dezelfde dag werd dan door de bode het gevraagde thuisgebracht, Toen hij zijn boderit had verkocht, is Luchtenborg in Winschoten gaan wonen. De foto dateert van de beginjaren veertig.

12. Dit iseen foto (ansichtkaart) uit 1927 van de toen genoemde Morige aan de Hoofdweg. U ziet van links naar rechts de cafes "Brio" en, ,De Magneet" van de familie Hazelhoff. In de deuropening staan de toenmalige eigenaar Harm Hazelhoff en zijn zuster. Daarnaast staat hun buurmeisje Jantje van Bruggen. Cafe "Brio" kwam later in het bezit van de familie Nuus, die het bedrijf annex slijterij nu nog exploiteert. Rechts cafe "De Magneet" van Harm Hazelhoff sr., bijgenaamd "Harm Leeks". In dit pand was in de vorige eeuw een tol gevestigd. In 1935 verlieten Harm Hazelhoff en zijn vrouw Aoltje het pand om te gaan inwonen bij hun kleinzoon Harm H. Hazelhoff; het pand werd toen verkocht aan schoonzoon Frans J. Arentz, sigarenmaker in Blijham. Kort daarop deed deze het van de hand en werd de nieuwe eigenaar de heer J.J. Velema.

De christelijke groeperingen nit ons dorp gebruikten toen de zaal voor toneel en andere bijeenkomsten. De gereformeerden hielden er zondags hun kerkdiensten. De schoonzoon van Velema, de heer J.P. v.d. Wal, nam in 1954 het pand over en vestigde hierin een landbouwloonbedrijf. In 1964 werd het gebouw verkocht aan de heer W. Borgers die hierin een garagebedrijfbegon. In 1973 werd het geheel gesloopt en werd er een nieuwe woninggebouwd. Daarachter verscheen een groot modern garagebedrijf en ernaast een tankstation.

13. Deze foto van de Hoofdweg (Morige) dateert van het jaar 1936. Op deze ansicht ziet U op de voorgrond het in 1933 in opdracht van de toenmalige gemeente Wedde gebouwde Groene Kruis-gebouw. Het gebouw werd door de gemeente verhuurd aan de vereniging "Het Groene Kruis" afdeling Wedde-Blijham en deed onder meer dienst als consultatiebureau voor baby's. Bovendien werd het gebruikt voor samenkomsten en lessen van de vereniging "EHBO". Daarnaast was hier een uitleenmagazijn van verpleegartikelen zoals demontabele zonnehuisjes (tentjes) voor 'I'BCcpatienten , ledikanten en tal van andere kleinere artikelen. In 1944 werd een deel van het gebouw ingericht als noodhospitaa!. Een paar dagen voor de bevrijding werden er Duitse militairen ingekwartierd. Op de dag van de bevrijding (13 april 1945) kregen Belgische en Franse militairen hier enige dagen onderdak. Dezelfde nacht werd de door oorlogsgeweld bij de Winschoter Hogebrug getroffen familie Ketelaar met hun zwaargewonde dochter binnengebracht.

Het gebouw is in de loop der jaren wei iets veranderd, maar doet nog dezelfde diensten als waarvoor het gebouwd is. Rechts ziet u de huizen van de familie Stubbe (gebouwd in 1938), de familie Klap en de familie Dijkhuis (hoek Wiltslaan). Op de achtergrond is de molen van H. Wilts, gebouwd in 1906, zichtbaar. Deze molen is in 1947 door een geweldige storm op hoi geslagen en daardoor in brand geraakt. De stenen onderbouw van de molen bleef nog staan en deze is later verbouwd tot woning.

Langs de weg ziet u de tramrails van de stoomtram " Oost Groningen" van de lijn Winschoten- Ter Ape!. De palen langs de rails zijn van de telefoondienst die zijn telefoonlijnen toen nog bovengronds had liggen.

14. De oude school aan het , ,Stain padje". Deze school heette vroeger , , Kerspelschool" , zo genoemd in de oude archieven. Ze bestond reeds in 1781 maar zal verrnoedelijk veel ouder zijn geweest. Het gebouw was tevens de woning van de hoofdonderwijzer en stond ongeveer 300 meter van de Oosteindeweg. De gronden, ook die aan de overzijde van de weg, behoorden evenals het gebouw aan de kerk. Het geheel werd genoemd "de Meesterij".

Het onderwijs in vroeger jaren viel onder gezag van de kerk. Een benoemde hoofdonderwijzer was dan ook tevens organist en voorzanger in de kerk. Achter de woning in hetzelfde pand waren de leslokalen. De kinderen zaten op banken in aantallen van vijftien. De verwarming van de lokalen werd met kachels uitgevoerd. In de winter moesten de Ieerlingen hiervoor per dag een turf meenemen. Direct achter het gebouw liep een kerkpad dat langs het kerkhof liep en uitkwam bij een van de laatste boerderijen in het Oosteinde. In 1883 werd deze school gesloten en werd er een nieuwe school aan de Schoolstraat gebouwd. De laatste bewoner (hoofdonderwijzer) was de heer Van Ham. Na de sluiting van de school kocht timmerrnan-aannemer Boneschansker het gebouw en vestigde er zijn bedrijf. In 1938 werd de Oosterstraat aangelegd en moest het pand worden afgebroken.

15. Een foto uit 1933 van de openbare lagere school aan de Schoolstraat. Deze school werd gebouwd in 1883 waarna zij verschillende malen werd verbouwd. Onze voorgeslachten hebben deze school bezocht. Voor 1883 stond de eerste school aan "het Stain padje" (elders in dit boekwerk opgenomen). Vroeger stond er op het schoolplein een prachtige grote lindeboom waaronder de kinderen graag speelden. De boom is ten offer gevallen door de bronbemaling bij de aanleg van riolering in het dorp.

In 1953 werd op deze plaats de nutskleuterschool gebouwd. Oak deze is al weer afgebroken; op het vroegere schoolplein werden inmiddels woningen gebouwd. In 1977 is het schoolgebouw buiten dienst gesteld en hebben onder andere de jeugdsoos en een aantal verenigingen gebruik kunnen maken van dit pand. Daarna heeft de gemeente in 1986 het voormalig schoolgebouw verbouwd tot negen wooneenheden. Het uiterlijk is hierbij zoveel mogelijk bewaard gebleven.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek