Blijham in grootmoeders tijd

Blijham in grootmoeders tijd

Auteur
:   H. van der Kamp en G.D. Holvast
Gemeente
:   Bellingwedde
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5148-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Blijham in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

16. Op deze foto, die in 1933 werd genomen, ziet u het Blijhamster meisjeskoor onder leiding van meester Armbrust. Naast zang stond ook een operette, genaamd "De Varkenshoeder", op het repertoire van het meisjeskoor. Ook mevrouw Armbrust begeleidde het koor. Bovendien ontwierp en maakte zij de prachtige kostuums voor het geheel.

Op de foto ziet u de volgende deelneemsters, van links naar rechts, bovenste rij: Truus Kuiper (pianiste), Grietje Heikes, Fenna Stubbe, Liesbeth van Zomeren, Bertha Stel, Wolly Bakker, Grietje Brehen en meester Armbrust.

Middelste rij, van links naar rechts: Dina Broezer, mevrouw Armbrust, Klaziena Houwen, Koerdine Greven, Liefka Greven, Hillechiena Engelkes, Engeltje Geikens en Giny Kuiper.

Onderste rij, van links naar rechts: Liede Starn, Bertha Haayer, Truida Kromkamp, Lies Strobos en Klaziena Holtkamp. De uitvoeringen werden altijd in de bovenzaal van hotel Vrieze gegeven.

17. Een ereboog over de Schoollaan bij de Hoofdweg. Deze boog werd geplaatst tijdens een schoolfeest in 1933 ter ere van het 50-jarig bestaan van de openbare lagere school aan de Schoolstraat. Onder de boog staan de bouwers van dit bouwwerk. Van links naar rechts ziet u de heren R. v.d. Wal, F. Vrieze, P. v.d. Wal, J. Schuring, O. Verver, J. Verver en A.E. Vrieze. Rechts nog enige dames, onder wie mevrouw Verver Sf. en mevrouw Hulzebos met haar kinderen. De andere dames zijn ons helaas niet bekend.

Links op de achtergrond ziet u het huis van J. Holstein; daarachter bevond zich het Volksgebouw van de arbeidersbeweging. Rechts de bakkerij van A.M. van Wijk; nu Kranenborg.

18. Het autoverhuurbedrijf annex autobodedienst van de heer Chris Dekker gevestigd aan de Sehoolstraat. Reeds in de jaren twintig werd er door dit bedrijf begonnen met een autobodedienst Blijharn-Groningen, alsmede een taxiverhuurbedrijf. Ook konden er "Fordjes" zonder chauffeur worden gehuurd. Op de in 1935 genomen foto ziet u van links naar reehts: Chris Dekker met zijn twee zonen Be en Jan, vervolgens nichtje Antje Dekker, L. Dekker-Stubbe (eehtgenote van Chris), buurvrouw R. Dekker-Kriel en melkboer Pieter Dekker met zijn zoon Harm.

Op de achtergrond ziet u links de garage en daarnaast de varkenssehuren van molenaar Adolf Dekker, die ook een helft van de woning bewoonde. Rechts op de voorgrond kunt u een voorraad hout zien Jiggen die bestemd was voor overbuurman O. de Jong, die aJdaar een stelmakerij had gevestigd. Voor de buurtkinderen was, .oome Chris" een echte kindervriend en indien de mogelijkheid er was, mochten ze om de beurt bij hem achter op zijn DKW-motorfiets trots een rondje rijden. Op het eind van de jaren tachtig werden de dubbele woning en varkensschuren afgebroken. Op de plek waar de woning stond werd enige jaren geleden door de familie Kruize een nieuwe eengezinswoning gebouwd.

19. De boerderij van de heer D .T. Schuring aan de Hoofdweg. Deze boerderij stond ongeveer in het midden van het dorp, naast de molen van Kuiper (later Feddes). Aan de overzijde van de weg lag het land behorende bij deze boerderij; landbouwgronden die bijna tot de Oosteinderweg doorliepen. In het bestemmingsplan "Lutje-Meulen" zijn deze gronden geheel opgenomen en inmiddels volgebouwd met woningen, met basisschool" De Wiekslag", de kleuterschool (met basisonderricht) "Repelsteeltje" en de peuterschool "D'ondersteen" .

De boerderij zelf grensde achter aan de Schoollaan, waarlangs de zogenaamde Schuringsgracht Iiep. De jeugd uit Blijham heeft hier vroeger schaatsen geleerd. Aan de noordwestzijde grensden het erf en de tuin aan de oude school en het schoolplein die aan de Schoolstraat lagen. De boerderij werd reeds in 1787 gebouwd en brandde in 1895 in haar geheel af. Op dezeIfde plaats werd het boerenbedrijf herbouwd.

In 1938 werden de landbouwgronden verkocht en in 1940 werd het pand afgebroken. Op het hierdoorvrijgekomen bouwterrein werden toen drie woningen gepland. Het eerste huis werd gebouwd door de eigenaar van de boerderij , de heer Schuring. Het perceel wordt thans door B. T. Brugma bewoond. N aast boer was de heer Schuring ook kassier van de Boerenleenbank.

20. Op deze foto ziet u de in 1921 gebouwde christelijke nationale school in Blijham. De school werd bewust in de richting van Wedderveer gebouwd, omdat daarvandaan ook leerlingen het christelijk onderwijs lOUden gaan volgen. Bovendien lOU er in Wedde geen gelijkgerichte school komen. In de school werden twee grate leslokalen gebouwd met aan de achterzijde een kolen/turfhok. In de loop van de jaren werden er verschillende moderniseringen uitgevoerd, maar de plaats van de School met de Bijbel bleef Hoofdweg 170 in Blijham.

De laatste uitbreiding yond enige jaren geleden plaats, door het invoeren van het vernieuwde basisonderwijs, Er werd to en een complete kleuterschool aan het bestaande perceel gebouwd. Eerder waren er op de zolder van de school twee leslokalen ingericht.

Momenteel kan er gelij ktij dig in zes verschillende ruimten les worden gegeven. In de laatste twaalf jaar is het aantal leerlingen meer dan verdubbeld, mede door de bouw van de nieuwe kleuterschool. Waren er in 1979 slechts 35leerlingen, in 1991 is dit aantal gegraeid tot 80.

In de zeventig jaar die de school nu bestaat zijn er verhoudingsgewijs opmerkelijk weinig onderwijsmutaties geweest. Zo was K. Jelsma 35 jaar schoolhoofd en gaf mevrouw A.M. Wubs-Homan soms zelfs les aan drie geslachten!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek