Blijham in grootmoeders tijd

Blijham in grootmoeders tijd

Auteur
:   H. van der Kamp en G.D. Holvast
Gemeente
:   Bellingwedde
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5148-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Blijham in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

26. Een zeer oude foto uit ongeveer 1900. Ais u de weg op de foto bekijkt, dan kunt u zien dat de wegen toen in een miserabele toestand verkeerden. Het eerste grote pand aan de linkerzijde was van de toenmalige groothandel in levensmiddelen Hekman, later Wieringa. Nu is hier het pension Wiekens gevestigd. Het pand staat op de hoek Hoofdweg-Schoolstraat. Aan dezelfde zijde ziet u nog de bakkerij van W. Kuiper. Aan de rechter zijde van de weg is alles ingrijpend veranderd. Het eerste huis was een boerderij annex smederij en stond daar reeds in 1754. In 1916 kocht de heer E. Engelkes de smederij, brak het geheel af en bouwde hier een moderne smederij alsmede een renteniersbehuizing voor de vroegere eigenaars Kasper en Geessien Smid. Verder naar rechts stond een zeer oud huis waarin de bakkerij van de familie Sikkens was gevestigd. Dit huis werd in 1912 afgebroken waarna de gemeente er een groot modern huis bouwde bestemd als hoofdonderwijzerswoning. De eerste bewoners waren de familie Haan en later vestigde de familie H.J. Jonker er zich.

De gemeente heeft de woning later verkocht; eigenaar van het pand is nu de familie Enter.

27. De PIT in BIijham. Deze foto werd op 1 augustus 1946 genomen ter gelegenheid van het afscheid van postkantoorhouder Joh. de Jonge. Als opvolger trad zijn zoon Jan de lange op die datum in dienst. Het postkantoor was to en voorin de waning van de familie De Jonge aan de Hoofdweg 46 gevestigd, naast garage Prins (nu meubelzaak Kuiper).

Op de foto ziet u, zittend van links naar rechts: Jannie de Jonge, haar vader Joh. de lange en (in zomerpak) Roelf Houwing.

Staande, van links naar rechts: Be Dekker, H. Holvast, Geertje Jansen en H. v.d. Kamp sr.

Jannie de Jonge en Geertje Jansen waren telefonistes voor de toen ongeveer veertig telefoonbezitters en hadden dienst van's morgens 08.00 tot's avonds 20.00 uur. Toen in 1955 de telefoon werd geautomatiseerd waren er ongeveer 130 aansluitingen en was het mogelijk dag en nacht te bellen. N a deze automatisering kon men ook rechtstreeks met het buitenland telefoneren. BlijhamlWedde hadden hiermede de primeur van Nederland. De postboden in vaste dienst waren H. Holvast en R. Houwing. Omdat laatstgenoemde vaak als kantoorhouder op vervanging was nam B.J. Dekker in zo'n geval als hulpbesteIler zijn taak over. Van der Kamp was als extra hulpbesteIler in de jaren 1944 tot 1946 in dienst van de PIT, omdat wegens gebrek aan fietsbanden aIle besteIlingen te voet moesten worden uitgevoerd. Hij had weI een schoenmakerij, maar wegens gebrek aan reparatiematerialen had hij tijd om de postbestelling erbij te doen.

28. Deze boerderij stond aan het eind van de Lutjeloosterweg, Het pand was gebouwd op een zandhoogte en grensde aan de rivier de Westerwolde A. De vorm van het gebouw kan men terugvinden in Westerwolde, te weten een grate en hoge schuurruimte met een lager vooreind (woongedeelte). In 1971 ging dit pand door brand verloren. Vroeger moet er op deze plaats een nederzetting zijn geweest; bij de herbouw van de boerderij werden namelijk bij graafwerkzaamheden veel oude stenen, kerkelijke relikwieen en zelfs zeer oude grafstenen gevonden. Ook achter de boerderij werden reeds eerder grate ronde stenen boven de grand gehaald. Een en ander duidt er op dat hier verrnoedelijk een kerkje heeft gestaan.

De boerderij werd herbouwd in moderne stijl en werd in 1973 verkocht aan een Zuidhollandse veeboer, de heer Warmerdam. De boerderij heeft toen de naam "De Rood Bonte" gekregen. De naarn werd gekozen omdat de familie Warmer dam aIleen rood bont vee had en nu in 1991 nog steeds heeft.

29. Deze foto is van een boerderij in de "Molenhorn" (Hoofdweg), in 1875 gebouwd door K. Tjabbes Sf. Het pand ging in latere jaren over naar verschilJende eigenaren. De laatste landbouwer/eigenaar was de heer H. Kiers. De landbouwgronden werden door hem overgedaan aan de heer M.J. Baas. Heel vroeger behoorden deze landerijen tot de markegronden (gemeenschappelijk bezit). Vanaf 1920 werden langs de Hoofdweg vele stukken landbouwgrond van deze boerderij verkocht als bouwpercelen. Daarvoor behoorde het terrein vanaf de dokterswoning tot en met bouwbedrijf J. Jansen (nu Blokzijl) bij de boerderij.

De boerderij met schuren werd later verkocht aan Stro- en Fouragehandel J. Kor. De 200n, H. Kor, is nu eigenaar en heeft er een transport- en opslagverhuurbedrijf in gevestigd.

30. Een dorpsgezicht uit ongeveer 1926 van de Hoofdweg, toen nog "Molenhorn" genoemd. De fotograaf nam deze foto ter hoogte waar nu de Markeweg ligt, in de richting Wedde. Rechts van de weg ziet u de tramrails waarlangs omstreeks 1920 drie huizen werden gebouwd. Even verder liep de trambaan achter de prachtige iepebornen langs; ook aan de linkerzijde van de weg stonden deze bomen. Helaaszijn aIle ten offer gevallen aan iepziekte en aan de wegverbreding.

Links in de bocht van de weg ziet u de woning van dokter Fiet, waar nu dokter De long woont. Daarnaast ziet u nog een aantal huizen waarvan het tweede pand de zuivelfabriek van B.l. van Eisden was. Deze Iabriek werd in 1921 gebouwd; in de Tweede Wereldoorlog (omstreeks 1943) werd het bedrijf gesloten. Daarna is het pand nog gebruikt als borstelfabriek (Okken), buurthuis (Jarfkes Hoes) en ging het in latere jaren nog in andere hand en over.

Zoals U op deze foto kunt zien, was de straatverlichting nog niet wat het nu is. am en om werden er toen houten lantaarnpalen geplaatst. De jeugd kon in die tijd nag rustig op de weg spelen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek