Blijham in grootmoeders tijd

Blijham in grootmoeders tijd

Auteur
:   H. van der Kamp en G.D. Holvast
Gemeente
:   Bellingwedde
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5148-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Blijham in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

31. De wagenmakerij aan de Hoofdweg in het centrum van het dorp. Vroeger noemde men een wagenmakerij een stelmakerij. In de jaren negentig van de vorige eeuw werd er door molenmaker Siefken uit Wedderveer een molen op het pand gebouwd. De eigenaar was toen de heer Riemijer. Na zijn overlijden trouwde de weduwe met de knecht, de heer Jans de Boer. In de omgeving van Blijham kocht De Boer veel bomen die in zijn bedrijf werden gezaagd. Dit was een goedkope manier van zagen omdat machines in een klein bedrijf nog niet zo in trek waren. Ouderen uit Blijham zullen zich nog kunnen herinneren dat er stapels dikke bomen voor en naast het bedrijf lagen. In 1927 nam Wester het bedrijf over.

Dertien jaar later, in 1940 brak door een hevige storm een wiek van de molen. Nadien werd de molen verder afgebroken. Eigenaar Wester gebruikte het hout van deze afbraak onder andere voor het maken van houten onderstukken van schoenklompen. Vooral in de oorlogstijd (1940-1945) was naar dit artikel veel vraag. De foto dateert van omstreeks 1939. Het pand werd in verband met de aanleg van de Markeweg later atgebroken.

32. De familie Gudema voor hun slagerij aan de Hoofdweg in 1928. Van links naar rechts: mevrouw Guderna, de zonen Abraham en Aron en de heer Asser Gudema.

De naam van de slagerij was, zoals u op de foto ziet: "Vleeshouwerij De Belg", wat aangaf dat Gudema hoofdzakelijk paarden slachtte; tevens was hij veehandelaar. Achter het huis van Gudema lag een vrij groot stuk groenland dat als weide voor vee werd gebruikt. Wanneer er in de zomer kermis in het dorp was, organ iseerde de plaatselijke "Vereniging van Volksverrnaken" vanaf de jaren twintig volksspelen op het land van Gudema. Het grootste kijkspel hierbij was wei het paardrennen, met als variatie het rennen met boerenpaarden.

33. Deze ansichtkaart dateert volgens het poststempel van 1910. Deze foto is genomen in het centrum van het dorp. Aan de linker zijde ziet u de bakkerij van de toenmalige eigenaar de heer Edskes. Dit pand brandde in 1926 af.

Verder links de Schoollaan en dan het huis waarin later de houthandel van Van der Wal was gevestigd. Een huis verder was de galanteriewinkel van F. Hollee, later R. Nieuwbeerta en als laatste eigenaar H. van der Kamp. Vrij dicht langs deze panden werd de trambaan aangelegd. Aan de rechter zijde van de weg stond het grote huis van J. Schuring. Dit werd in 1939 door brand verwoest. Op dit terrein werden twee huizen gebouwd, waarin in een ervan de rijwielzaak van J. Dekker werd gevestigd (nu H. Molema). Verder ziet u op de foto hotel, .Nieuwburg", genoemd naar een vroegere eigenaar, dat op de hoek van het , ,Stain padje", later Raadhuisstraat, stond. Het was het enige cafe in het centrum van het dorp.

Uit de oude archieven blijkt, dat hier reeds in 1787 een boerderij was gevestigd met winkels en een tapperij. In 1970 werd het pand afgebroken en kwam hiervoor in de plaats het nieuwe dorpshuis , .Het Oude Wapen".

8ezfcht op 't

(;/".. ~"1'" "

"ClI ie ?? Wo ??. g,

c:J3:ij ham.

34. Dit is een foto van de gemengde zangvereniging "Cecilia", die in 1919 werd opgericht en haar dornicilie had in hotel "Nieuwburg". De leden waren in 1928 een dagje uit naar Appelscha, toen onderweg dit kiekje werd gemaakt.

Op deze foto ziet u de navolgende personen, bovenste rij van links naar rechts: A. Kranenborg sr., A. Dekker, B. Hayes, H. Wilts, 1. Verver en Corn. Hekman.

Middelste rij, van links naar rechts: G. Heidema, mevrouw Kromkamp, H. Kiers, mevrouw Kiers, F. Vrieze, B. de Boer, E. Engelkes, mevrouw Prins en Chr. v.d. Heide.

Onderste rij, van links naar rechts: G. Kromkamp, mevrouw Vrieze, mevrouw Luursema, mejuffrouw L. Hesseling, mevrouw Wilts, mevrouw Hayes, mevrouw Verver en S. Prins. Heden ten dage bestaat deze vereniging nog steeds.

35. Vroeger bestond er in Blijham een pluimveevereniging, die was aangesloten bij de Nedelandse Pluimvee Vereniging "VPN". Ieder jaar werd er een tentoonstelling gehouden van pluimvee, duiven en konijnen. am de beurt yond dit plaats in hotel "Nieuwburg" in het centrum, of in cafe "Ceres" in het Oosteinde. Tevens hield de vereniging zich bezig met in- en doorverkoop van eieren, die zij afnam van pluimveehouders en doorleverde aan de Noord-Nederlandse Eier Cooperatie NNC. De eerste eierverzamelaar was de heer L. Strobos.

Tijdens een jubileum in 1926 werd deze foto gemaakt voor hotel "Nieuwburg". Op de toto ziet u, staande van links naar rechts: L. Strobos (eierverzamelaar), A. Kranenborg (timmerman) en K. Mulder (smid). Zittend, van links naar rechts: penningmeester F. Vrieze (kastelein), voorzitter J. Nieuwbeerta (schilder) en secretaris H. van der Kamp (schoenmaker).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek