Blijham in grootmoeders tijd

Blijham in grootmoeders tijd

Auteur
:   H. van der Kamp en G.D. Holvast
Gemeente
:   Bellingwedde
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5148-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Blijham in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

36. De oudste winkel van Blijham. Reeds in 1890 was de familie Hollee bezitter van dit pand. Filips Hollee was van beroep schoenmaker en verkocht ook tabak, sigaren en tabakspijpen. In 1895 Jiet hij zijn kleine werkplaats verbouwen tot een winkel. Op deze foto van 1935 ziet u de prachtige grenehouten buitenbetimmering. Toen er in 1960 een grote verbouwing plaatsvond kwam achter de Jambrizering een los plankje te voorschijn waarop met een tirnmerrnanspotlood was geschreven: , .Dit werk werd gemaakt door de timmerlieden Hendrik Visker en Daniel van Zomeren in het jaar 1895."

Hollee werd in zijn winkeltje terzijde gestaan door zijn oomzegster Geesie Mellema, die later trouwde met schilder Jan Holtkamp die ook zijn bedrijf in dit pand ging uitoefenen. In 1924 werd dit winkelpand verkocht aan de familie Nieuwbeerta (vier broers en zusters). Riemt Nieuwbeerta heeft het bedrijftot zijn overlijden in 1939 gerund. Na zijn overlijden nam zijn broer Wirtje de zaak over. Deze overleed in 1946; zijn vrouw nam toen het bedrijf in exploitatie, maar verkocht in 1955 de zaak aan H. van der Kamp. In 1960 werd het pand grondig verbouwd tot een grotere winkel en kreeg het geheel een ander aanzien.

In 1977 is de laatste winkelier Van der Kamp er mee gestopt en werd het pand verbouwd tot een mod erne woning.

37. Dit huis stond tegenover het toenmalige gemeentehuis aan de Raadhuisstraat en werd in de beginjaren van deze eeuw gebouwd. Eigenaar was de heer Frans J. Arentz die zich hier vestigde als sigarenmaker. Sigaren werden toen nog geheel met de hand vervaardigd. Later werkten er ook nog twee andere sigarenmakers in het bedrijfje.

Arentz had de tijd erg mee want in 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit. Hierdoor ontstond er in Duitsland een grate vraag naar tabaksartikelen. Doordat wij hier in het grensgebied woonden, werden er vanhieruit vele artikelen door smokkelaars over de grens gebracht. Er was ook veel vraag naar sigaren.

In 1955 werd het pand verkocht en bleef het een winkeltje in rookartikelen. In 1970 vie! het echter onder de slopershamer en werden op dit terrein nieuwe winkels gebouwd. Op het terre in tegenover de winkel, waar het voormalige gemeentehuis en hotel Vrieze stonden, verscheen het dorpshuis "Het Oude Wapen". Op de foto die ongeveer in 1912 werd genomen ziet u de navolgende personen, van links naar rechts: de heer Hesseling (een oud-koloniaal en oom van Arentz), mevrouw Arentz- Hazelhoff met haar dochtertje Aaltje, vervolgens Frans Arentz en mejuffrouw Geessien Mellema, later echtgenote van Jan Holtkamp, schilder alhier.

38. Het oude ambacht. Dit is dan een grootmoeder achter een spinnewiel. Wij vonden dit een bijzonder unieke foto, ons door de familie tel' hand gesteld om in dit boek te plaatsen. Een kleindochter had haar grootmoeder nog goed gekend en gaf ons de volgende gegevens: grootmoeder Zwaantje Nomden-Houwen leefde van 1832 tot 1923 en werd dus 91 jaar. Zij was gehuwd met Berend Nomden en woonde in de Morige aan de Wiltslaan. Haar zoon en nog later haar kleinzoon hebben er nadien gewoond. Het echtpaar Nomden had aldaar een klein landbouwbedrijfje met wat land en vee, terwijl haar man als landarbeider werkzaam was.

In de omgeving werden veel schapen gehouden, voornamelijk om de woI. Daarna werden er wollen garens van gesponnen om er kleding van te breien. Grootmoeder Zwaantje had zich op hogere leeftijd in haar vrije tijd gespecialiseerd in het spinnen. Zi j deed dit voor een vrij grote omgeving. De , ,klanten" brachten haar de gewassen vachten wol waarna zij haar werkzaamheden kon beginnen. Zij heeft het spinnen tot op 85-jarige leeftijd volgehouden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek