Blijham in oude ansichten

Blijham in oude ansichten

Auteur
:   H. van der Kamp
Gemeente
:   Bellingwedde
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4235-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Blijham in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

In 1955 verscheen het boek ,,Jubileum Uitgave, ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Afdeling Blijham van de Groninger Mij. van Landbouw (18541954)", van wijlen de heer E. Buringh. Veel wordt daarin uit de historie van Blijham vanaf de zeventiende eeuw naar voren gebracht, vooral wat betreft de boerderijen en hun bewoners.

Dit heeft mij als geboren Blijhamster misschien mede gemspireerd om ansichten en foto's van oud-Blijham te verzamelen. Toen ik dus van de uitgever van dit album een aanvrage kreeg om mijn verzameling beschikbaar te stellen uit de periode 1880-1930, was ik gaarne bereid dit te doen. Ook mej. R. Holtkamp was in het bezit van een mooie collectie oude ansichten, en zo waren wij in staat gezamenlijk een gevarieerde selectie voor dit boekje samen te stell en.

Door de eeuwen heen is Blijham altijd een florissant landbouwdorp geweest. Het komt reeds op kaarten uit ongeveer 1600 voor, liggend aan de rand van de vroegere Dollard. De naam werd soms geschreven als Blieham en Blankham.

Er waren vroeger eigenlijk twee dorpskernen nl. Kerkhorn en Molenhorn, waaromheen in een verre omtrek vee I huizen lagen. Die gemeenschappen waren bijvoorbeeld Lutjeloo, Morige, Bouwte, Westeinde en Kentersstreek.

Steeds meer verdwijnen deze woningen, doch door een uitbreidingsplan, liggende tussen de twee kern en wordt het dorp steeds meer samengevoegd.

Bijna aile inwoners waren vroeger bij de landbouw ingeschakeld als landarbeider, doch ook zijdelings waren ambachtslieden als: molenaars, smeden, wagenmakers (stelmakers), schoen- en zadelmakers, schilders, timmerlieden, vracht- en melkrijders bij de landbouw betrokken.

Later gingen steeds meer mensen naar de industrie over, vooral in de eerste tijd naar de strokartonindustrie in Dude Pekela.

Ook andere industrieen in Winschoten trokken langzamerhand steeds meer dorpelingen aan, doch de Blijhamsters waren nogal aan hun dorp gehecht, want zeer velen bleven in Blijham wonen.

Enkele gegevens van het oude Blijham wil ik hier vermelden:

Blijham kerkelijk:

Tot 1930 had het dorp een kerk nl. de nederlands hervormde in het Oosteinde (Kerkhorn), en de in ongeveer 1892 door een kleine groep lidmaten van de Nederlands Hervormde Kerk opgerichte Evangelisatie.

Onderwijs:

De school stond tot 1883 aan het Steenenpad, nu Oosterstraat circa tweehonderd meter van de Oostereinderweg.

Daarna werd de school gebouwd waar zij nu nog staat. Het jaartal 1883 stond vermeld op het beltorentje op het schooldak (zie foto).

In 1921 werd de christelijke nationale school gebouwd aan de Hoofdweg naar Wedde, nabij de Lutjeloosterweg.

Verenigingsleven:

Verschillende verenigingen hebben grate bloei gekend. Om enkele te noemen: Nutsdepartement; Landbouwvereniging; Rederijkerskamers ,,'t Ontluikend Bloempje" en "Ontwikkeling en Genoegen", later nog zangverenigingen en een voetbal- en korfbalvereniging (de eerste drie bestaan al meer dan honderd jaar).

Wegenverbindingen:

B1ijham had een gunstige ligging door de splitsing van wegen bij de Kleine Molen. Eind vorige eeuw werden al omnibusdiensten op ons dorp onderhouden en later reed de paardetram van Winschoten via B1ijham naar Bellingwolde (1898-1915).

Stroomtram Oostelijk Groningen nam in Blijharn een grote plaats in. Er werd een station gebouwd bij de Kleine Molen en de tram bleef vanaf 1914 door Blijham rijden.

Dit gaf een floris sante drukte, niet aileen voor personenvervoer, doch ook voor post-, goederen- en zandvervoer.

Vee! kan nog worden verteld uit het verleden, doch hiervoor is dit album niet bedoeld. Het gaat er voornamelijk om hoe Blijham er vroeger uitzag,

lk hoop dat u veel kijkplezier aan deze uitgave zult hebben. De ouderen onder u zullen vaak zeggen:

"J a, dat herinner ik me nog", terwijl het voor de jongeren een zoekplaatje zal zijn om te ontdekken hoe het is veranderd.

Dank aan allen, die hebben medegewerkt om materiaal en gegevens af te staan en mij hierdoor in de gelegenheid hebben gesteld deze uitgave mogelijk te maken.

Hetjarenlang bekende hotel "Nieuwburg" in 1922. Het dateert reeds vanaf 1787. De naam "Nieuwburg" kwam toen eveneens VOOL In dit cafe werd in 1861 hetgemeentelijk bestuur ondergebracht, dat voordien in Wedde was gevestigd. In 1886 werd achter hotel "Nieuwburg" het gemeentehuis gebouwd. Het werd enige keren verbouwd en voorzien van een verdieping. Evenals het hotel werd het gesloopt in 1970.

Tuin van't Hotel .Nie.wbJ:&< Blijha",

1920, De prachtige tuin van Hotel "Nieuwburg" te Blijham, aangelegd door kastelein De Boer. De tuin kon worden verlicht en er waren een houten dansvloer en een muziektent. Later werd er een tennisbaan van gemaakt en het deed daarna dienst als parkeerterrein van het hotel. Thans staat op deze plaats het dorpshuis.

Wagenmakerij en kuiperij en handel in bouwmaterialen van Pappa van der Wal aan de Hoofdweg. Van der Wal en zijn vrouw staan voor het bedrijf. In dit pand werd later de rijwielhandel van O. Edens gevestigd. Het huis werd gebouwd in 1900. De foto werd gemaakt in 1906.

De smederij van K. Mulder. Het bord boven de deur: "Rijkshoetbeslag", betekende dat Mulder Rijksgediplomeerd hoefsmid was. Personen op deze foto van 1930 zijn van links naar rechts Koos Nomden, A. Vrieze, R. van der Wal, K. Mulder, B. Vrieze, A. Kruizinga, mevrouw Mulder, J. Mulder, mej. S. Nieuwbeerta en P. van der Wal.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek