Bloemendaal in oude ansichten

Bloemendaal in oude ansichten

Auteur
:   H. Slagter-Wieringa, L.J. van Emmerik en A.C. van der Vuurst de Vries-Beets
Gemeente
:   Bloemendaal
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4734-7
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bloemendaal in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

.vloemendaal

BI 1)uin en 1)aal - E;e<:ich: op ce School

~~~

lj:, HI. rh~nl cbe J' . Hr. 1l4luJel .?.

9. Hoek Karmelweg-Lage Duin en Daalseweg omstreeks 1904. Links het toen nog nieuwe gebouw van de Bloemendaalse School Vereniging. Rechts villa "De Elshof", toen bewoond door de familie Laan. De villa heeft plaats moeten maken voor een moderne bungalow, maar de naam bleef gehandhaafd.

· -

BLOE n;. D.LU.L. (Jld <-pannekoekenhuisje.

Uit ? P. til S Pz. Hloemei '3:<1.

10. Ret Pannekoekenhuisje in het Bloemendaalse Bos, waar destijds vermoeide wandelaars bij juffrouw Kalkman thee en pannekoeken met sla konden bestellen. Oorspronkelijk was het gebouwtje een tuinmanswoning behorend bij de buitenplaats "Saxenburg", gebouwd in 1750 en vermoedelijk later verfraaid met een koepel. Op deze van 1900 daterende prentbriefkaart bevindt de ingang van de woning zich nog aan de noordkant.

______ Ko"jlellaan

11. Koepellaan nummer 4 en 4a. In de jaren twintig was hier het internaat gevestigd van de Middelbare Meisjes School ,,'t Kopje". Om reclame te maken voor deze opleiding werd een fotomapje samengesteld, waaruit deze foto afkomstig is, evenals de volgende.

I ,:..,

irS

'.J'

'.

-

'"

12. Kijkje in een van de slaapkamers van het internaat van de Middelbare Meisjes School ,,'t Kopje" te Bloemendaal.

Bloeme110aal

·it~. l1urh 11 e e Pro Br. H (leI

13. De hoek van de Zomerzorgerlaan en de Verlengde Koepellaan omstreeks 1904. Het huis, .Huize Maria" geheten, is thans Zomerzorgerlaan nummer 16. Direct naast het huis begint de Koepellaan, ook weI Laan van Kalkman genoemd, hier gezien in de richting van het Pannekoekenhuisje. Rechts bij de paal met de witte kop het vervoIg van de Zomerzorgerlaan, die Iangs de voormalige stalhouderij van Bottger voert.

14. De stalhouderij van de gebroeders Bottger omstreeks 1903. De stalhouderijis in 1928 opgeheven en als autoverhuurinrichting voortgezet. Op deze foto, van links naar rechts, een coupe met Paul Vos, koetsier van dokter Bakker, op de bok; in het midden een open rijtuig met Gerrit Knaapen, in dienst bij de stalhouderij, en geheel rechts G.J.G. Bottger.

15. Bloemendaal dorp begin 1900. Links de slagerij van Kohler en de smederij van Hogenbirk. Aan de rechterzijde van de straat de "nieuwe" winkelhuizen, op de gronden van de buitenplaats .Hartenlust'' gebouwd door de Bloemendaalse Exploitatie Maatschappij.

Schoollaa71. c/'Sloeme71daal

16. De Genestetweg, zo geheten sinds 1908, gezien in de richting van de Zomerzorgerlaan. Links de Verlengde Koepellaan, rechts de openbare lagere school, in 1903 in gebruik genomen en in 1936 gesloopt. Tot 1914 zwaaide meester A. IJzerman hier de scepter. Hij werd opgevolgd als hoofd der school door de bekende meester Tinholt. De Genestetweg, genoemd naar de dichter-predikant P.A. de Genestet (1829-1861), heette van 1904 tot 1908 "Schoollaan". Uit die periode stamt deze prentbriefkaart.

Dory Bloemendaal.

17. De Bloemendaalseweg in de riehting van het Kerkplein in het begin van deze eeuw. De witte huisjes reehts aehteraan hebben plaats gemaakt voor een garagebedrijf met flatwoningen. Links aehter de hoge bomen het hek van de buitenplaats "Rustenburgh". In 1928 werden de gronden van deze buitenplaats verkaveld ten behoeve van woningbouw en werd de Rustenburgherweg doorgetrokken naar het Bos- en Duinkwartier.

Groet ult BLOEMENQAAL.

18. Hotel-Pension .Vreeburg'' aan het Kerkplein in 1920. Opvallend is de fraaie houten veranda met balkon. De naam "Vreeburg" verwijst naar Cornelis Vreeburg, eigenaar van de eerste herberg-met-kolffbaan op deze plaats, die in 1747 al als zodanig in de archieven wordt genoemd. Het is te hopen dat na de brand in het voorjaar van 1987 bij de herbouw rekening wordt gehouden met de sfeer van het oude Kerkplein en met de rijke geschiedenis van het pand zelf.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek