Bloemendaal in oude ansichten

Bloemendaal in oude ansichten

Auteur
:   H. Slagter-Wieringa, L.J. van Emmerik en A.C. van der Vuurst de Vries-Beets
Gemeente
:   Bloemendaal
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4734-7
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bloemendaal in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

19. De westzijde van het Kerkplein in 1938. De beide huisjes op de voorgrond, waarvan vooral de eerste een zeldzame 17e-eeuwse gevel heeft, in vaktermen een "dubbel gezwenkte haisgevel met pilastertjes" genoemd, zijn in 1977 afgebroken om plaats te maken voor een garagebedrijf met flatwoningen. De protesten tegen de afbraak van de huisjes waren tevergeefs, maar Ieidden weI tot de oprichting van de Stichting "ons Bloemendaal", die zich sindsdien inzet voor het behoud van het erfgoed in de gemeente.

Bloemendaal.- Kerk.

·it~. F, J. FROLTCIT. l l aarlern.

20. De hervormde kerk van Bloemendaal gezien vanuit het zuidoosten. De uit 1636 stammen de kerk is een van de oudste monumenten in de gemeente. Op de voorgrond een van de weilanden, die behoorden tot de bezittingen van "Wildhoef'. In 1937 werd hier het Wildhoefplantsoen aangelegd.

,JJloemendaal.

21. Gezicht op de theekoepel van "Wildhoef" in 1904. Opvallend zijn de fraaie houten siervazen en de oorspronkelijke houten balustraden rond de bordessen. Tussen de bornen is een deel van de zuidgevel van het huis te zien. De Kennernerweg loopt als een srnalle onverharde weg langs de weilanden in de richting van Santpoort.

22. De oostgevel van huize "Wildhoef' omstreeks 1915. Op de voorgrond de grate vijver, gelegen in de weilanden behorende bij de pachtboerderij van Wildhoef .Veen en Duin". De vijver is nog altijd bekend als "de kom van Walter", zo genoemd naar een van de vraegere bewoners van de naast de boerderij gelegen huisjes.

Veelt en Duzn

23. Gezicht op de boerderij .Veen en Duin" destijds een pachtboerderij van "WiJdhoef". Thans is de boerderij in gebruik aJs kantoor van de aannemingfirma Witkop, die het pand fraai heeft gerestaureerd. De Jandarbeidershuisjes rechts Jiggen aan de Laan van BoreeJ en zijn nog altijd in gebruik als woonhuis. In de verte is nog iets te zien van de bebouwing van het oude Schoten met het witte "Huis te Zaanen".

. ...- '

Ae, rt soer,

24. Het in 1925 verdwenen "Aelbertsberg" aan de Kennemerweg. De villa stond ter hoogte van de woningen die thans ten zuiden van de Krullenlaan liggen en was voor een belangrijk deel uit hout opgetrokken. In het begin van de 1ge eeuw diende het onder andere als buitenverblijfvan de familie Teding van Berkhout die het huurde van de eigenaren van "Wildhoef". Vlak voor de sloop is het Kennemer Lyceum hier enige tijd gehuisvest geweest.

Ornstr Haarlem. Groeten uit Bloemendaa:.

25. De Zuiderstationsweg rond 1913 gezien in de riehting van de Hartenlustlaan. De aanleg van de Noorder- en Zuiderstationsweg vond plaats in het begin van deze eeuw in aansluiting op de bouw van het N.S.-station in Bloemendaal.

26. De Bloernendaalseweg ter hoogte van .Voorduin''. Rechts tussen de bornen de villa op de hoek van de Vijverweg, die binnenkort zal worden gesloopt.

"'r;;~~ v + 8LOEMENDAAL, - Dor'osstr-aat 5593

27. De zogenaamde Voorbuurt in Bloemendaal tussen Mollaan en Vijverweg. Rechts de bomen in de tuin van .Bloemoord", dat in bezit was van de familie Rouwens en zomers verhuurd werd; thans is er in het pand een winkel voor elektrische apparaten gevestigd. Links hoog aan de gevels de uithangborden van de smederij van Van Riessen en van bakker Slot.

- Sparrenheuvel.

J

28. De "nieuwe" Mollaan met op de achtergrond huize "Sparrenheuvel". Dit gedeelte van de laan werd in 1901 geopend, nadat de toenmalige eigenaar-bewoner van "De Rijp", de heer A. Stoop, de grond waarover de weg oorspronkelijk naar de Bloemendaalseweg liep, had aangekocht vanwege de toenemende verkeersdrukte door de exploitatie van het park Duin en Daal. Later werden langs dit gedeelte van de weg de nog altijd aanwezige basalttaluds aangebracht.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek