Bloemendaal in oude ansichten

Bloemendaal in oude ansichten

Auteur
:   H. Slagter-Wieringa, L.J. van Emmerik en A.C. van der Vuurst de Vries-Beets
Gemeente
:   Bloemendaal
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4734-7
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bloemendaal in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

OYERVEE , - B o.menda.alsche wag

39. De Bloemendaalseweg in Overveen omstreeks 1910. Op de voorgrond de kruising met de Tetterodeweg. De fraaie oude auto staat voor de garage van Van Manen; wat verder naar links het cafe van Van Leuven met de aparte ingang voor de slijterij,

Overveen,

40. Het station Overveen aan de Tetterodeweg voor de elektrificatie van de lijn. Op 2 juni 1881 werd de spoorlijn Haarlem-Zandvoort in gebruik genomen. De vele bochten in het trace van de spoorlijn herinneren aan de eisen, destijds gesteld door de verschillende landeigenaren, die grond afstonden om de aanleg mogelijk te maken. Uit die tijd stamt ook de nog altijd aanwezige trap, die de eigenaar van "Belvedere" rechtstreeks toegang verschaft tot het station van Overveen.

(jelJleellte ell/Jot

1 .? ". J.

41. De openbare lagere school van Overveen, gelegen op de hoek van de Tetterodeweg en de Bloemendaalseweg. Links de woning van de hoofdonderwijzer, rechts de klaslokalen, die alle langs de Tetterodeweg, dus op het noorden, lagen. Dat was een van de redenen waarom het gebouw in 1936 werd gesloopt om plaats te maken voor het politiebureau.

42. De spoorwegovergang te Overveen in 1904. Links achter de schuin omhoog staande spoorboom, die met de hand werd bediend, het hek om de speelplaats van de school. Rechts op de hoek het woonhuis, later sigarenwinkel, van de familie Faase.

OVtRVEE ,- u ze Du nr-ust

43. Even voorbij de spoorwegovergang bevond zich de ingang van huize " Duinrust" , thans het Marinehospitaal, een bejaardenoord voor bemiddelde renteniers. Huize .Duinrust" was eigendom van de Lambertusstichting en stond onder leiding van de zusters franciscanessen van het klooster .Alverna" in Aerdenhout. Vele zusters waren van Duitse afkomst en mede daardoor werkte er een groot aantal Duitse dienstmeisjes in .Duinrust''.

44. De Bloemendaalseweg ter hoogte van de oude ingang van de villa "Belvedere". Links de .Kuil", op de plaats waar thans garage Van Wijk gevestigd is. In het midden op de achtergrond cafe-restaurant "Van Ouds Het Raadhuis", daarnaast het begin van de Korte Zijlweg. Daarvoor de dwars over de weg geplaatste tolhekken van de Overveense Tol, die in 1912 werd opgeheven.

eYE EE

45. De Tol te Overveen van de zuidkant. Rechts onder de bomen de "overtuin", gelegen aan de overkant van de weg, van "Van Ouds Het Raadhuis", Daarnaast de woning van de toenmalige gemeentebode.

17itg. J' P. X:u a t ,,15 -n, m Iland).

Zijlw " ~. Ov IT n,

.. .~.... - ..

46. Een kijkje de Zijlweg in rand de eeuwwisseling. Links de woning en stalhouderij van de familie Bredemeier, later verbouwd tot een garagebedrijf en inmiddels alweer lang gel eden afgebroken. Rechts cafe-restaurant "Van Ouds Het Raadhuis", met overdekt terras.

47. De Zijlweg te Overveen in 1900. Rechts op de voorgrond de slagerij van De Vries, daarnaast de bakkerij van Van de Berg en de melkzaak van Houtgraaf. Aan de overkant de kruidenierszaak van Van Wijk en, de enige nog altijd bestaande firma, het bedrijf van Rijnierse.

48. Villa "Tetterode" aan de Zijlweg. Van 1934 tot 1954 woonde hier dr. Bos, gehuwd met de bekende zangeres Jo Vincent. Na 1954 kwam de villa in bezit van de Koninklijke Marine, die het als administratief centrum van het Marinehospitaal in gebruik heeft.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek