Bloemendaal in oude ansichten

Bloemendaal in oude ansichten

Auteur
:   H. Slagter-Wieringa, L.J. van Emmerik en A.C. van der Vuurst de Vries-Beets
Gemeente
:   Bloemendaal
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4734-7
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bloemendaal in oude ansichten'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

J(aarlem )(racmfjelek.

l cb'c"i,l~ S. 83.. . ?. z, Koo;-ZtanC 1,. ':692

59. De uitspanning "Kraantje Lek" in het begin van deze eeuw. De bekende holle boom stand er toen nag in volle glorie bij.

£.-

60. Het sluiswachtershuisje op het landgoed "EIswout" , gelegen bij het sluisje in de Marcelisvaart. Langs deze vaart werd in vroeger dagen het afgegraven duinzand naar Haarlem vervoerd.

61. De voormalige lindenlaan op "EIswout", gezien vanaf het poortgebouw, omstreeks 1900. De linden zijn inmiddels verdwenen en langs de oprijlaan zijn beuken geplant, die alweer een flinke hoogte hebben bereikt.

vvc~vcell lJij &'~n'olw

(2 0 Overveeu. Gezicht op de Hoogeweg.

(Achter EISWOUt.)

UITG. F. J. FROWCR, HA..··T .? ",.

62. Het rentmeestershuis van .Elswout" op de hoek van het Duinvlietspad en de Elswoutslaan, hier nog Hoogeweg geheten. Het rentmeestershuis, gebouwd in 1847, is een van de ruim honderd panden in onze gemeente die op de lijst van Rijksmonumenten staan.

63. De Zijweg gezien vanaf de Bovenweg in 1917. Vroeger liep deze weg dichter langs het huis "EIswout", vlak langs de zogenaamde Engelse vijver. De Duinlustweg en de Zijweg kregen hun huidige loop bij de aanleg van het landschapspark van "EIswout" in de 18e eeuw. Begin 1600 werd de Zijweg ook wel "Die Leyweg" of .Lijtwegh" genoemd. De indrukwekkende beukenrij links, bekend als "De Apostelen" moest helaas kort geleden wegens hoge ouderdam gekapt worden.

64. De Westerlaan, thans Burgemeester Den Texlaan geheten, in 1917, gezien in de richting Overveen. Rechts villa "Eikengaarde", links de inmiddels verdwenen villa "De Elshorst", De Westerlaan werd in 1912 aangelegd naar een plan van L.A. Springer. Bij het afscheid vanjhr. mr. C.J.A. den Tex, burgemeester van Bloemendaal van 1931 tot 1954 met uitzondering van de oorlogsjaren, kreeg de laan zijn huidige naam. De jonge linden aan weerszijden van de weg zijn uitgegroeid tot schitterende, volwassen bomen.

65. Het Julianaduin, thans Aerdenhouts Kopje geheten, gelegen in het Mr. Enschedepark. Het park werd aangelegd in de jaren 1912-1913; de hoge heuvel ontstond door ophoging met zand dat beschikbaar kwam door de verbreding en verbetering van de oude Doodweg, thans Mr. Enschedeweg, In de Tweede Wereldoorlog waren namen van nag levende leden van het koningshuis verboden, waardoor de naam Aerdenhouts Kopje ontstond.

AERDE l.iOUT - Schulo ego

66. De Schulpweg te Aerdenhout, een van de oudste wegen in deze buurt. De weg kwam al voor in het Caert Boeck van 1599 onder de naam "Die Schilp" of "Schulp Wech" en de loop van de weg is sindsdien nauwelijks veranderd. De huizen rechts zijn de huidige nummers 12 en 14.

AERDEl"HOlJTSDliINWEG

67. De Aerdenhoutsduinweg aangelegd in 1908. Het huis reehts, thans nurnrner 9a, staat op de hoek van de Mr. Enschedeweg. Tussen de bornen is nog juist een stukje van het dak van villa "De Haezelaar" te zien.

AERDENHOUT

AERDE 'HOLJT. - Vi la ,Rj"'eco"l'1". Ove~vee scheweg.

Ui'c. Xnta, Vel sen. 4~71.

68. De Oosterduinweg ter hoogte van de Viersprong in 1912. In die tijd heette dit gedeelte van de Oosterduinweg nog Aerdenhoutsweg; de naam Overveenseheweg is dus onjuist, maar op oude, dikwijls in Duitsland uitgegeven prentbriefkaarten, komen weI vaker dit soort fouten voor. In 1925 kreeg de weg de huidige naam, genoemd naar de oude, reeds lang verdwenen hofstede "Oosterduin". Links villa .Rijnegom'', afgebroken in 1972 om plaats te maken voor flatwoningen. Reehts tussen de bomen het waarschuwingsbord voor de tram. Geheel reehts het nog bestaande houten huisje, een voormalige tuinmanswoning.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek