Bloemendaal in oude ansichten

Bloemendaal in oude ansichten

Auteur
:   H. Slagter-Wieringa, L.J. van Emmerik en A.C. van der Vuurst de Vries-Beets
Gemeente
:   Bloemendaal
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4734-7
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bloemendaal in oude ansichten'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

79. Het ,,1 achthuis" of .Brouwershuisje'' , gelegen op Koekoeksduin. Het gebouw, vermoedelijk het oudste monument in de gemeente, dateert van het begin van de 17e eeuw. De grote gewelfde kelder, voorzien van bijzonder fraaie plavuizen, is het oudste gedeelte van het huis en was bedoeld voor het bewaren van de jachtbuit. Op de zoider zijn sporen gevonden van de rooms-katholieke schuilkerk, die hier in de tijd van de Reformatie is geweest. Thans is het huis, fraai gerestaureerd, in gebruik ais woonhuis.

H1l>et "Ltiduin", Vogtlmzang.

A. 382 .i. 4f', J. Iif. Soh&1eulII', a... ,lo.t.

80. De oude villa "Leyduin" te Vogelenzang omstreeks 1900. Het huis werd in 1874 gebouwd in opdracht van mr. H.S. van Lennep. Nadat het landgoed in 1920 in andere handen was overgegaan werd het huis gesloopt en door nieuwbouw vervangen.

81. Tribune op de renbaan "Woestduin". Eerder stond op dezelfde plaats een open tribune met zit- en staanplaatsen. Bij de latere uitvoering werden onder de tribune een cafe en kantoorruimten gecreeerd. Van 1901 tot 1909 werden er op "Woestduin" paardenrennen georganiseerd door de Hotel- en Terrein Maatschappij "Woestduin". De tuin rond de renbaan is door L.A. Springer aangelegd. Op 10, 11 en 12 oktober 1941 yond hier nog een laatste concours-hippique plaats, georganiseerd door de Duitse bezettingstroepen, een reden voor de toenmalige eigenaar om de renbaan te laten omploegen en de tribune af te breken.

~ a

UitQ. H. J. d ?? ~ Vcge:eemg. J_: /f? e- .::? -~..Y<'P-4l'~/Q ~J

de Beckslaan. VOGELEXZ.A~G.

82. Villa "Casa Nuova" op de hoek van de Bekslaan en de Vogelenzangseweg. Het huis werd omstreeks 1870 gebouwd voor Willem van der Vliet. Van september 1945 tot juli 1980 was het huis in gebruik als kinderhuis onder leiding van zusters carmelitessen. Thans is het een retraite- en bezinningshuis.

83. De openbare lagere school van Vogelenzang, de Graaf Florisschool, na de verbouwing van 1883. Voor de onderwijzerswoning de heer J. van Snippenberg, die gedurende dertig jaar hoofd van de school is geweest. Langs de school het pad, dat door het achter de school liggende bos liep in de richting van de spoorwegovergang in de Bekslaan: een "sluipweg" uit vroeger dagen, gebruikt door de inwoners van Bennebroek die in Vogelenzang ter kerke gingen, wanneer na zware regenval de Bekslaan onbegaanbaar was.

84. Het "Huis te Vogelenzang" gezien vanuit het noordwesten. In 1779 kreeg het huis zijn huidige vorm. De familie Barnaart, sinds 1807 eigenaar van het landgoed, doet veel aan de verfraaiing van de directe omgeving van het huis en de bebossing van het terrein. Vlak bij het huis zijn oude steenmoppen gevonden, mogelijk afkomstig van het jachtslot van graaf Floris V dat hier in de buurt gestaan zou hebben.

85. De duinboerderij aan de Tweede Doodweg schuin tegenover het "Huis te Vogelenzang" gelegen. De 17e-eeuwse boerderij kreeg in de loop der tijden een aantal bijgebouwen, zoals een zonnehuis opzij van de stal, thans als woonhuis in gebruik. Enige jaren geleden koos de onlangs overleden tekenaar Anton Pieck de boerderij als onderwerp voor een van zijn vele tekeningen.

86. Woningen aan de Vogelenzangseduinwegin 1926, bij Vogelenzangers bekend als de "kippenhokken". Zestig jaar geleden waren dit drie woningen die onderdak boden aan drie kinderrijke gezinnen.

87. Achter het "Huis te Vogelenzang" Jiggen deze van 1770 daterende huizen in het bos. Zonder waterleiding en riolering met maar twee "gelegenheden" voor vier woningen, was het hier primitief wonen. In 1931 vond er een verbouwing plaats, waarbij het geheel tot twee woningen werd teruggebracht. Thans zijn de gebouwen na een grondige restauratie in gebruik als zomer:yerblijf.

88. De Kerkweg te Vogelenzang in 1926. Achter de houten schutting links de moestuin van de pastoor (thans staat bier het Dorpshuis), daarnaast de pastorie, gesloopt in 1970. De roomskatholieke kerk is van 1861, gebouwd naar een ontwerp van Th. Molkenboer. Destijds was deze kerk de parochiekerk voor de rooms-katholieken van Vogelenzang, Aerdenhout, Bentveld, Bennebroek en De Zilk en een gedeelte van Hillegom. Rechts voor de kerk de parkeerplaats voor de koetsen van de kerkgangers, het "paardenhok" genoemd.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek