Blokker in oude ansichten deel 2

Blokker in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.J. van der Gulik
Gemeente
:   Hoorn
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1076-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Blokker in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

6. Ter hoogte van "Het Gouden Hoofd" zijn we omgedraaid en kijken weer in westelijke richting. Aan de rails van de paardetram herkennen we de richting, want deze liggen rechts van de weg, komende uit Hoorn. Het is inmiddels zomer geworden. Een fraaie bomenpracht siert deze mooie streek. Achter de lindebomen zien we weer de winkel van Konijn, met daarnaast twee stukjes vakmanschap van hoge kwaliteit. In het middelste huis woonde Aris Pijper, barbier en commissionair. Hij staat met zijn vrouw Lena bij de ingang. Later woonde H. Hooyberg er en vervolgens A. Holtkamp; deze had er zijn kleermakerij. De andere woning was een renteniershuis. Zo te zien zal het echtpaar dat achter het hek staat, er wel in thuis horen. Wie het zijn is niet bekend, wel weten we wie er hebben gewoond. Dat waren de families Laan en Karsten en de weduwe Koeman. De grote vrouw met het kind voor haar boezel is Ma Duin, de echtgenote van Kees Koning. Zij hadden een klein winkeltje op de plaats waar nu de Rabobank staat, tegenover de Kolenbergstraat.

7. Omstreeks 1905 gaf fotograaf A. Beerding, onder nummer 9134, deze ansichtkaart uit. Dank zij de boerderij rechts, met ervoor het fraaie voorhuis en de lindebomen, weten we waar we zijn. Het is de Lindeplaats, waar onder anderen de samensteller van "Blokker in oude ansichten deel 1", C. Koeman, heeft gewoond. Al het andere dat we verder zien, vinden we heden ten dage niet meer terug. Naast de Lindeplaats staat de boerderij van Q. Schouten, momenteel staan daar twee dubbele panden. Aan de overkant, bereikbaar via het bruggetje, het dubbele woonhuis waarin rechts P. Blaauw, vrouwtje (Veronica) Kieftenburg, naaister van beroep, en als laatste de weduwe Berkhout hebben gewoond. De laatste bewoonster van het linker gedeelte was de weduwe Takken. Het waren de dames Kuiper die het pand in 1965 lieten slopen en er weer een dubbel woonhuis lieten zetten. De boerderij, waarvan we alleen maar het dak en de schoorsteen zien, moest in 1953 verdwijnen om de aanleg van het St.-Jozephpark mogelijk te maken. De laatste bewoner was de familie Hoffer. Rest ons te vermelden dat het waarschijnlijk een schrale dag is geweest, want van nieuwsgierigen of passanten is geen spoor te ontdekken.

llit~. A. Bmdlr.g, Hoorn. No. 2134

Groeten uit DE STREEK. 'YESTERBLOKKER.

8. Vanaf dezelfde plaats genomen, maar nu het tegenovergestelde, een zomers beeld en veel mensen. De omgeving is al beschreven, maar we willen u toch nog even wijzen op de bouw van klooster "Bethlehem" en de bakkerij van Kuiper, waar de mooie halsgevel het heeft moeten afleggen tegen de modernisering. Over de grote schare aanwezigen zullen we trachten u zo goed mogelijk te informeren. We starten links met Cor Stalenhoef en dan steeds weer van achter naar voren. Met fiets Jaap Tiet, vervolgens Gerrit Tiet, Cor Laan, Piet Vreeker met voor zich zijn broertje Do, Gerrit Reus, Cor Neefjes, Jan Sachs, die zijn handen heeft bewogen, Jan Eeken, Jan Pijper, Gerard Stalenhoef, Piet Sachs, Christiaan Stalenhoef, Gerard Botman, Alie Sachs, ? Groot, Veronica Kuiper, ? Groot, een onbekende, Piet Botman en de man met de rug naar ons toe is Gerrit Dekker. Tegen de heg is Gijs Stalenhoef en wie daaronder zitten weten we niet. De man met de hoed, geheel op de achtergrond, hebben we niet genoemd. U kunt zich dan ook niet in de volgorde vergissen.

9. De rooms-katholieke kerk van Westerblokker (St. Michael), gebouwd in 1851/1852, in de periode van pastoor Van Koolwijk (1851-1888). De gedenksteen vermeldt het volgende opschrift:

D. O.M. Anno Domino MDCCCLII XVIII mensis Oktobris

Primum Cap idem posuit Cornelis Ruiter Pastore Reinero van Koolwijk

Dit is de derde katholieke kerk van Westerb1okker. De eerste staat aan het begin van de Nic. Ko1enbergstraat, doch is ten tijde van de reformatie in gebruik geraakt ten gunste van de gereformeerden. Ongeveer honderd jaar later mocht er weer een katholieke kerk worden gebouwd, onder voorwaarde dat ze van hout zou worden vervaardigd en niet aan de openbare weg gelegen zou zijn. Deze kerk heeft gestaan op de huidige begraafplaats. Daarna kwam de kerk die we hier zien afgebeeld. De namen van de pastoors die verbonden zijn geweest aan deze kerk, willen we in volgorde noemen. Het zijn: Van Koolwijk, Kuipers, Hu1sker, Wisse, Trautwein, Ammerlaan, Blankenauw, v.d. Klein en Goossens. De kerk is in 1972 buiten gebruik gesteld en doet thans dienst voor tapijtopslag. Aan de Plantage vinden we nu een moderne vierde kerk, met als pastoor W. Miedema.

R. K. Kerk. WE TERBLOKKE

10. Met op de achtergrond de kerktoren, staan we wederom in een sfeervol stukje Blokker. Ook hier is het nodige te zien. Een boer of bakker, of wat hij ook mag zijn, heeft de rit onderbroken en maakt van de gelegenheid gebruik om te worden opgenomen op de gevoelige plaat. De figuur bij het hek zou kapper P. Heymans kunnen zijn. Hij woonde in het hoge huis. Geheel rechts, onder de mooie daklijst (waar is die gebleven? ), woonde P. Lakeman, van beroep brandstoffenhandelaar. Daarnaast de slagerij van D. Bakker die omstreeks 1930 werd gesloopt. Een nieuwe zaak, naar de eisen des tijds, kwam ervoor in de plaats. Het kleine huisje annex schildersbedrijf is van Ewout Laan. Daarnaast vinden we thans de toegang tot de Plantage, waarvoor echter het pand van Kees van Diepen (niet te zien op deze foto) het veld moest ruimen. Naar de stolp achteraan zullen we heden ten dage tevergeefs zoeken. De laatste bewoner was de familie Broersen, die het had gekocht van A. Zwemmer. Deze familie liet het huis slopen en er kwam een modern woonhuis voor in de plaats, dat thans wordt bewoond door het voormalige hoofd der school C.E.M. Schutijser,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek