Blokker in oude ansichten deel 2

Blokker in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.J. van der Gulik
Gemeente
:   Hoorn
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1076-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Blokker in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

· - ---=-f ' '-

~- -~

.-- . -. :::-:~ -- - ...?... ''''' ..

? w ?

(~~ .?. ~ :: .

.?? ""J fIIIr... ...

26. De rooms-katholieke kerk te Oosterblokker, parochie Onze Lieve Vrouw Visitatie. De eerstesteenlegging vond plaats op 21 september 1845 door J. Joriszn. de Boer en J. Janszn. Vlaar. De inwijding was op 26 augustus 1846. De bouw ervan heeft ongeveer één jaar geduurd, wat kort genoemd mag worden. In de registers lezen we dat op 4 december van dat jaar Th.J. Soet de eerste pastoor was die gestart is met het parochie werk. Dat deed hij vierendertig jaar lang, een goed begin dus. Zijn opvolgers, die het niet zo lang volhielden, krijgt u nu in volgorde: V. Vassen-Huijskes (1880-1893), P.A. v.d. Bosch (1893-1900), c.H.H.J. de Bruijn (1900-1907), RL. Devoghel (1907-1925), RJ. Hermans (1925-1947), J. Berger (1947-1964), N. Hoek (1964-1972) en R. Hoekstra, die we vanaf 1972 aantreffen. Rechts staat de kosterswoning, waarin onder anderen B. Hoek en J. Koedoder hebben gewoond. Tot het groepje dames dat we zien, zal ongetwijfeld ook de vrouw van de koster behoren.

27. We laten de kerk en de kosterswoning links liggen en gaan door in oostelijke richting. Daar ontwaren we een voor deze streken vrij zeldzame boerderij met aangebouwde erker. Deze was echter geen lang leven beschoren, want in september 1914 ging tijdens een kort onweer het eigendom van Klaas Dekker door blikseminslag verloren. Op dezelfde plaats, maar meer van de weg af, verrees een nieuwe boerderij, thans bewoond door de familie Dekker. Deze boerderij is echter minder fraai van vorm. Aan de overkant, achter de bomen, is ook nog een en ander te zien. In het eerste huis woonde Jelle Kuiper, timmerman van beroep. Zijn buurman was schoolmeester Hanau. Vervolgens de boerderij van Kees Bakker, respectievelijk Teunis Bijl en Jaap Schaper, waar men ieder jaar weer een ooievaarsnest kon bewonderen. Nog even een opmerking over de kaart zelf. Die is met de hand ingekleurd in zachte tinten rose, blauwen groen. Kleurenfotografie was er toen nog niet. De kleurster heeft er echter maar wat van gemaakt. Het is winter, alle bomen zijn kaal, maar de achterste exemplaren heeft ze, om de kaart wat op te vrolijken, ook maar een groen waterverf je gegeven.

Uitglva C. Bmhocrn. h 9149

OOSTER3LOKKER

28. Weer een stapje dichter bij brengt ons bij de bomen die niet groen, maar echt kaal zijn. Ook de boerderij van Kees Bakker, geflankeerd door hoge populieren en met op het dak een fraaie gemetselde schoorsteen, is nu beter te zien. Het witte huis diende als onderkomen voor notaris J. ten Zeldam. Zijn opvolger was C. Kotting en daarna nam burgemeester G.H. Essing er zijn intrek. Het lange huis op de achtergrond is de timmerzaak annex kruidenierswinkel van Jaap Degeling. Tussen de takken van de nog niet gesnoeide knotwilgen zien we de spits van de hervormde kerk, een rond 1425 gebouwde kruiskerk. Ook deze kerk, (St. Pancratius genaamd) was oorspronkelijk bestemd voor de katholieken, maar ging ongeveer 1573 over naar de hervormden. In de kerk van Westerblokker hangt een lijst met namen van predikanten die zowel in Wester- als in Oosterblokker predikten. Tot en met 1951 zijn het er eenenveertig. Daarna vinden we geen namen meer op de lijst, dit in verband met het bedienen van meer gemeenten. Alle namen kunnen we niet plaatsen, maar dat enkelen van ver kwamen, maken we op uit hun naam: 1. H. Duysentpont (1691-1715), 2. J. Prince van Hauwerten (1780-1786) en 3. S. Baart de la Faille (1875-1880).

Photo Jos. Nuss, Amsterdam.

OOSTERBLO KKER.

29. In 1904 ging de zaak van Jaap Degeling door brand verloren. De nieuwe winkel staat geheel rechts, met ervoor, tegen het hek aan leunend, de eigenaar. Op de rails Kees de Boer, knecht van bakker Vlaar en later zelf bakker in Wadway. De bakkerskar staat langs de kant, waar het paard wat gras probeert te bemachtigen. Het staat scheef voor de wagen. De man met het witte jasje is slager Jan Eekers en bij de fiets staat zijn stiefzoon Simon van 't Hof. Op de weg poseert Immetje van 't Hof, met achter haar Arie Broers, de visventer. Zijn hondewagen paste tussen de rails en als we het verhaal mogen geloven, wist de hond zo zijn baas veilig thuis te brengen, wanneer deze weer eens te veel aan Bacchus had geofferd. Naast de slagerij (die later is verbrand) staat nog een royaal woonhuis, behorende bij de gemeenteschool, met als bewoners meester Pels en familie. We blijven nog even in deze buurt en zien deze op het volgende plaatje in een ander jaargetijde.

30. Omstreeks 1906 werden de twee woningen met gebroken kap gebouwd, met als bewoners links Gert Koelemeyer en rechts aannemer Gerrit Kuip, die afkomstig was van Texel. Samen met zijn vrouw Anna staat hij achter het hek van hun woning. Links van de schilderswagen, met de handen in zijn zakken, zien we notarisklerk J. Straayer, die later postkantoorhouder zou worden. Tussen hem en Gerrit Kuip in staat schilder Piet Sachs en de figuur met de fiets is barbier Piet Kolken. Het jochie met petje is Kees Degeling, met geheel rechts vader Jaap en bij het huis van meester Pels zijn moeder. In de dame met de witte boezel herkennen we weer Imrnetje van 't Hof. Ook hier eiste de moderne tijd veranderingen. In de loop der jaren verdwenen het raadhuisje, de rails, de gaslantaarns en zelfs, ten behoeve van een oprij pad voor het kippenslachtbedrijf van Vleesch du Bois, is de woning van Gert Koelemeyer gesloopt. De laatste bewoner was de familie G. Koeman.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek