Bodegraven in oude ansichten

Bodegraven in oude ansichten

Auteur
:   C.G.M. Karssen
Gemeente
:   Bodegraven
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4834-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bodegraven in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Centrale straat in het dorp is altijd de Brugstraat geweest. Vooral na de brand van 1870 werd het een echte winkelstraat met nog maar weinig woonhuizen. In het witte pand links achter de boom was het woonhuis van burgemeester Van Citters. Voor de brand werd bijna de hele linkerzijde van de straat ingenomen door de kostschool van Van Buren. Deze Franse school was een particulier instituut dat landelijk bekendheid genoot en in 1870 tot de grond toe afbrandde. Het werd niet meer herbouwd. Links achter de brug zien wij het monument ale pand van Ubert, een ijzerwarenwinkel, terwijl rechts nog de evangelisch lutherse kerk zichtbaar is. De lutherse kerk werd al gesticht in de zestiende eeuw, de huidige kerk dateert ook van na de brand. Deze foto is voor 1880 gemaakt, aangezien in dat jaar een nieuwe brug kwam, die aan de andere zijde openging.

10. Dit is de Brugstraat in haar volle breedte. Orndat in 1916 de stoepen voor de huizen in doorlopende trattoirs werden veranderd, zal deze foto waarschijnlijk rand 1910 gernaakt zijn. Rond 1890 woonden de volgende personen in de straat: rechts op de hoek apotheker Douwes Dekker, daarnaast kruidenier Rozengarde, vervolgens rentenier Blorn, dan de rnanufacturenwinkel van Van Eeuwen, tirnrnerrnan Zaal, Van der Stal, bakker Van Groeningen en tot slot Hotel Van Haaften. Daartegenover was de uitspanning van het hotel, dan de rnanufacturenwinkel van Pape, schilder Filippi, het burgerneestershuis, goudsrnit Pavoorten de kruidenierswinkel van De Mooi.

11. Nog een kijkje in de Brugstraat, nu echter van noord naar zuid. Langs de oude gaslantaarn die de hele straat moest verlichten, zien wij dat de Prins Hendrikstraat al gedeeltelijk bebouwd is. Links naast de brug is een sigarenmagazijn van Van Wijk, voorheen woonde kleermaker Wendelaar in dit pand, Tot de afbraak in 1960 waren er vervolgens Binnendijk en Kloot gevestigd. Hiernaast, helaas niet op de foto, was van oudsher een bakkerij gevestigd. Voor 1870 was dat bakker Bos, later de bekende Boonzaayer en Bunt en ten slotte Jelluma. Rechts weer het grote pand van C. Ubert. AI deze panden werden bij de verbreding voor de nieuwe brug afgebroken.

12. Op deze foto ziet men de oude stal van Hotel Van Haaften (nu het Lieverdje), waarin ook jarenlang een kaaswaag gevestigd is geweest. In de Oude Rijn is nog een gedeelte te zien van de stoomboot "De Volharding", die een dagelijkse dienst op Leiden onderhield. Uniek is rechts onder het wed, dat in 1960 afgebroken is. Dit wed was van oorsprong een drinkplaats voor paarden en wordt als zodanig al aangeduid op kaarten uit de 16e en 17e eeuw. Toen Bodegraven nog een belangrijke pleisterplaats was, konden de uitgespannen paarden via dit wed uit de Rijn drinken. Het gezelschap is zover bekend het bestuur van de Rijnstreekse afdeling van de schippersvereniging "Schuttevaer" bij haar jubileum in 1930.

13. Op 31 mei 1870 werd Bodegraven getroffen door een grote brand, die bijna het hele dorp verwoestte. GeJukkig zijn er van de meeste straten nog foro's bekend die van voor 1870 dateren. Zo ook deze foto van de Kerkstraat, waarbij wij richting markt kijken. In die tijd bestond dit gedeelte van de straat voornamelijk uit woonhuizen, de meeste winkels en bedrijfjes lagen meer rond het marktplein gesitueerd. Van oudsher werd de straat Buurtstraat genoemd. Bij de brand werd aJleen het oostelijke deel van de straat verbrand, het grote pand midden op de foto en de huisjes oosteJijk ervan bleven gespaard. WeI verbrandde ook het weeshuis van de hervormde kerk dat achter de bomen rechts gelegen moet zijn geweest. Ook gingen hier een pottenbakkerij , een leerlooierij, een schoenmakerij en een meIkzaak verloren.

14. Deze foto, die al in 1867 gemaakt is, is een van de oudste foto's van Bodegraven. Op de achtergrond is het huis te zien waar de schoolmeester van de openbare school woonde. In 1870 is dit huis al afgebroken; de school die er achter stond is blijven staan tot ongeveer 1900. Rechts zien wij nog een stukje van de dorpskerk die in deze vorm uit de zestiende eeuw stamt. Ondanks verwoestingen en branden werd de kerk steeds weer opgebouwd. Bij de laatste restauratie in 1973 werd er een andere torenspits op geplaatst.

15. Het marktplein voor de Dorpskerk zoals het rond 1900 vanaf de toren gefotografeerd is. Helaas is er van deze mooie geveltjes niet een meer over. Aileen het grote pand van Batelaan links naast het kaaspakhuis staat nog overeind. Achter de zesde gevel van links begon D. Turkenburg in 1850 een zaadhandel, die uitgroeide tot de internationaal bekende Koninklijke Zaadhandel. Aan de overkant, in het huidige pand van de firma Burggraaff, was lange tijd een wagenmakerij van B. van 't Riet gevestigd. In 1900 kwam er in dat pand een alcoholvrij Volkslokaal, ook melksalon genoemd. Geheel rechts zien wij woonhuis en kaaspakhuis van de firma Van der Giesen, die enkele eeuwen vanuit dit pand de kaashandel bedreven heeft. Ook is in een van deze panden jarenlang een stoomkuiperij van Okhorst gevestigd geweest, waar kuipers het zware werk van biervaten maken verrichtten.

16. In 1882 werd op initiatief van de Hollandse Maatschappij van Landbouw in Bodegraven een kaasmarkt opgericht. Tot 1925 vond deze plaats op het marktplein voor de dorpskerk. Omdat in de topjaren weI 700 kaasbrikken per marktdag de Bodegraafse kaasmarkt bezochten, werd deze ruimte te klein en werd na vee I discussie een nieuw marktterrein aangelegd. De boerenkaasmarkt he eft veel bijgedragen tot de opbloei van handel en vervoer in Bodegraven. Rechts is het uithangbord te zien van herberg "Het Bonte Varken", een geliefde uitspanning voor zowel de paarden als de boeren zelf tijdens de marktdagen. Al in de achttiende en negentiende eeuw werden er varkens en paardenmarkten op deze plaats gehouden.

17. Ten oosten van de dorpskerk hebben vroeger nog een aantal huisjes gestaan met de weidse naam , ,Kikkerlaan". Het waren slechts een paar kleine huisjes, eenkamerwoningen die de hoek van de markt afsloten. Er liep ook nog een watertje, de , ,Kikkersloot", terwijl bij het marktplein een stenen waterpomp stond. De huisjes rechts op de foto werden in 1925 afgebroken, evenals de pomp, terwijl de sloot gedemptwerd, dit alles om meer plaats te krijgen voor de kaasmarkt. Links achter is nog de pastorie van de hervormde kerk te zien. In dezelfde periode werden nog meer eenkamerwoningen gesloopt aan de Rijnkadeen de "Zeven Schoorstenen" aan de Noordstraat.

18. In 1925 werd het nieuwe marktterrein geopend dat na afbraak van de Kikkerlaan ten oosten van de hervormde pastorie kwam te liggen. De aanvoer was, zoals te zien is, in die topjaren enorm. Van heinde en ver kwamen boeren en kaashandelaren om in Bodegraven te handelen. In 1924 stimuleerde de Bodegraafse raad zelfs de verharding van de Hollandse Kade achter aan de Stichtse Meije, zodat de boeren uit Wilnis gemakkelijker de Bodegraafse markt konden bereiken. Zo werd en bleef de Bodegraafse kaasmarkt de grootste markt. Voor veel boerengezinnen was de marktdag in de zomer een gezellige ontspanning, terwijl ook vee! burgers op de markt te vinden waren.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek