Bodegraven in oude ansichten

Bodegraven in oude ansichten

Auteur
:   C.G.M. Karssen
Gemeente
:   Bodegraven
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4834-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bodegraven in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Het terrein ten noord-westen van de dorpskerk is jaren in de discussie geweest. Tot 1924 was het in gebruik bij voetbalvereniging Bodegraven, die het huurde van boer Hooymans. In 1924 koopt de gemeente boerderij en land, en zijn er plannen om een nieuw kaasmarktterrein ter plaatse aan te leggen. Dit plan wordt na hevige discussies afgeblazen. In 1934 wordt op initiatiefvan burgemeester en wethouders gestart met het graven van een vijver door werklozen, dit in het kader van de contraprestatie. De arbeiders ontvingen tien procent bovenop hun steunbedrag. In september 1935 was het werk klaar.

20. Vanaf de watertoren zien wij in vogelvlucht een gedeelte van de westelijke Kerkstraat, in de vorige eeuw "Het Ambacht" genoemd. Links achter de witte gevel staat het oude kerkgebouw van de Christelijk Gereformeerde Gemeente. Deze kerk werd in 1883 gebouwd, nadat de eerste christelijke school die hier stond naar de Baan in de Noordstraatverhuisde; erwas op dezelfde plaats in 1845 al een schuilkerkje gesticht. Meer naar rechts staan de pakhuizen van graanhandel Van Muiswinkel , die in 1979 gesloopt zijn. Links boven is goed te zien dat er ten zuiden van de spoorlijn nog geen bebouwing was. Pas in 1961 werd aan de Dronenwijk begonnen. Rechts boven, achter de huizen van de Overtocht, zijn nog de witte palen van een van de gashouders van de oude gasfabriek zichtbaar.

21. Het initiatief om tot de oprichting van een waterleiding te komen is van buiten Bodegraven gekomen. Het was echter de directeur van de gasfabriek Z.J. Ninaber van Eyben die er wei wat in zag en die een aantal aandeelhouders om zich heen vcrzamelde. In maart 1907 startte men met de bouw.

----- --.. -_ .??.

-----._---

----------

----------

---------- ...

- -----"

22. Op 20 december 1907 kwam er een groot gezelschap bijeen om de particuliere Bodegraafse waterleiding in gebruik te stellen. De aansluitingen kwamen echter aarzelend op gang; men vond het eerst nog een luxe, hoewel de tyfusgevallen na 1907 duidelijk af namen. In 1938 neemt de gemeente Bodegraven het bedrijf over, in 1970 komt het via fusie bij "De Elf Gemeenten". Tot 1985 blijft de toren nog functioneren als pompinstallatie; op 14 februari 1985 wordt de kraan echter definitief dicht gedraaid.

23. De Van Tolstraat, vroeger kortweg de Tocht genoemd, vormde vroeger samen met de Brugstraat en de Noordstraat een belangrijke verbinding tussen de grote steden Utrecht en Den Haag. Vele belangrijke staatslieden, stadhouders en prinsen, zijn hier langs getrokken of hebben zelfs overnacht in de herberg "Het Postpaard". Dit logement stond op de plaats waar op de foto links de groep kinderen staat. "Het Postpaard" brandde in 1870 af, terwijl het juistverkocht was aan de gemeente om ereen gemeentehuis in te vestigen. Dat gemeentehuis kwam er in 1871 en fungeerde tot 1968, toen het afgebroken is. De stall en links zijn nog van de oude herberg.

24. Dit hotel aan de Tocht is bekend onder verschillende namen. In de 17e en 18e eeuw stand het bekend onder de naam "Het Postpaard" en fungeerde behalve als belangrijke herberg oak als "Regthuijs", waar schout en schepenen vergaderden. In 1870 werd links naast de stallen een nieuw hotel gebouwd, dat de brand in datzelfde jaar wist te overleven. Vervolgens genict het pand bekendheid als Hotel BJorn, Hotel Van Rossum en Hotel Overkamp, terwijl het nu de naam "De Hoeck" draagt. Op de foto zien wij rechts nag een van de drie stallen van het oude "Postpaard". De met vier paarden bespannen diligences van Den Haag naar Utrecht konden rechtstreeks de grate stal in rijden, waar dan van paarden gewisseld werd. In 1925 wordt op de binnenplaats de grate zaal gebouwd.

25. Deze foto moet voor 1910 zijn gemaakt, omdat het pand van Freericks op de hoek van Overtocht en Brugstraat in juli 1910 afbrandde. In het Bodegraafse Nieuws- en Advertentieblad wordt bij de brand vermeld dat bij het blussen voor het eerst gebruik is gemaakt van de waterleiding, door er twee slangen op aan te sluiten, Freericks bezat een kaasgroothandel. Op de foto staan de boeren met hun brikken in de rij om te kunnen lossen. Ook bezat hij in de Brugstraat nog twee winkels en een kaaspakhuis tegenover het station. Later werd op deze plaats het bankgebouw van de Nationale Bank, later Rotterdamse Bank, gebouwd. Dit gebouw werd in 1973 afgebroken en vervangen door het huidige pleintje met winkels.

26. De geschiedenis van de Rooms- Katholieke Kerk in Bodegraven begint waarschijnlijk al voor het jaar 1000, bij de stichting van een kerkje voor Sint Gallus. Na de reformatie moeten de katholieken rond 1576 de dorpskerk verlaten. Pas in 1663 is weer sprake van een katholiek kerkje aan de Tocht, de huidige Overtocht. Bouwmeester Cuijpers ontwerpt een nieuwe kerk, waarvan wij hier het ontwerp zien. Op 10 juli 1865 wordt de kerk ingewijd, in 1867 komt de toren klaar: totale bouwkosten: f 79.000.

27. Op de plaats waar nu de Franciscushof is, heeft ruim honderd jaar het pensionaat "Sint Jozef" gestaan. Dit pensionaat werd in 1875 gesticht door vijf zusters franciscanessen. Zij startten in een woonhuis aan de Overtocht met een bewaarschool en een naaischool. Na de bouw van de nieuwe rooms-katholieke kerk en pastorie betrokken de zusters in 1877 de oude pastorie die aan de Rijnkant stond. Het pensionaat bleeft echter groeien; in 1878 kwam er een lagere school bij en in 1894 kreeg het steeds groter wordende complex een eigen kapel waarvan wij hier het interieur zien. Naast het onderwijs vervulde het pensionaat ook een belangrijke functie als kostschool met een capaciteit van tachtig pensionaires.

28. In 1970 werd tot opheffing van het pensionaat en van het gebouwencomplex besloten. Het onderwijs ging door in de inmiddels nieuw gebouwde scholen. In 1989 zijn nog steeds twee zusters franciscanessen in Bodegraven werkzaam. In 1920 was het nog een hele groep, op de eerste rij: derde van links zr. Amata, 4e zr. Leonora, 5e moeder Ewalda, naast haar zr. Liberata, een zeer bekend onderwijzeres; en 2e van rechts zr. Gabina, handwerkonderwijzeres. Op de tweede rij zien we onder anderen uiterst Iinkszr. Corbinia, die jaren als particulier wijkzuster fungeerde, 3e van links zr. Humberta, die lerares aan de ULO was, en 7e van links zr. Egbertina, die kleuterlerares was. Helemaal rechts ten slotte zien we nog Alfonsa. Op de achterste rij staat 5e van links zr. Magdalene Lelieveld, een Bodegraafse van geboorte.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek