Bodegraven in oude ansichten

Bodegraven in oude ansichten

Auteur
:   C.G.M. Karssen
Gemeente
:   Bodegraven
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4834-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bodegraven in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. Eind vorige en begin deze eeuw was er soms een felle schoolstrijd gaande tussen het open bare en christelijke onderwijs. In 1909 wordt door de heren Beijen en Roerhorst een organisatie "volksonderwijs" genoemd, opgericht. Dit volksonderwijs had niet de functie van een schoolbestuur, maar richtte zich meer op propaganda voor een ondersteuning van het openbare onderwijs. Er bestond een zogenaamd klompenfonds en er werden fietsen gekocht voor kinderen die ver van de school woonden. Tijdens de Eerste Wereldoorlog hield men zich , zoals op de foto te zien is, ook bezig met de voeding.

40. De gemengde zangvereniging "Zanglust" is opgericht in een vergadering van "Volksonderwijs" op 16 december 1912, op voorstel van de heerT. Arends. Op 13 februari 1913 was het koor een feit en het heeftvele jaren onder voorzitterschap van de bekende her en J. Beyen en W. Boosman successen geoogst. Op vele concoursen wist men hoge ogen te gooien. Midden op de foto in het lichte pak zit voorzitter Beyen, met links naast hem de heer Stoppelenburg. Geheel rechts onder het vaandel zit de heer Arends en naast hem de heer Boosman.

41. Oude beroepen, zoals lantaarnopsteker en nachtwaker, zijn in Bodegraven allang verleden tijd. De dorpsornroeper heeft echter nog lang gefunctioneerd. Sinds 1910 waren het de heren J. de Vet, J. Blijleven en H. Kooistra die deze functie vervulden. Vooral J. Blijleven, die we op deze foto zien, is lang omroeper geweest. Ruim 45 jaar heeft hij met het koperen bekken en de klepel zijn nieuws aangekondigd, waarnahij met groot stem volume vertelde dat er verse aardbeien of kersen te koop waren. Ook werd er op deze manier kenbaar gemaakt dat er vlees te krijgen was bij het slachthuis, of dat de ijsbaan open was.

42. Dreigende taal van Troelstra in 1918 in de Tweede Kamer leidt landelijk tot oprichting van een Burgerwacht en een Bijzondere Vrijwillige Landstorm. Ook in Bodegraven werden deze organisaties opgericht "om pal te staan achter de troon van Oranje en deze te schragen tegen het revolutie gevaar". Op de fotozien wij de Bodegraafse mannen van de B.V.L. met het nieuwe vaandel dat in 1928 bij het tienjarig bestaan werd overhandigd. Het vaandel was blauw met een oranje garnering. Op de foto staan, van links naar rechts: de heren Turkenburg, Van Ghesel Grothe en Jongeneel, naast hen burgemeester Van Dobben de Bruijn en voorzitter dokter S. Beye. Daarnaast enkele leden van muziekvereniging "Soli Deo Gloria": C. Boerefijn, c.P. Bekker cn C.L. Bekker. Het vaandel wordt gedragen door Verburg, tcrwijl geheel rcchts de leider van de afdeling C. van der Veer staat.

43. Er zijn in de jaren twintig en dertigheel wat openluchtspelenin Bodegraven opgevoerd. Grote man achter deze spelen was de heer Schuling, die de stukken schreef en regisseerde. Zo werd in 1923 een groot historisch spel opgevoerd ter ere van het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina, dat duizenden bezoekers trok. Het motto was; "Bodegraven in het jaar 1672." In 1928 was er een stuk over Floris V en in 1929 speelden 250 personen mee in een spel ter ere van een grote kaastentoonstelling die in Bodegraven gehouden werd. Ter ere van dit stuk werd zelfs een stadion met 4000 zitplaatsen gebouwd, waarvan een tribune tijdens de voorstelling inelkaar zakte. Op de foto zien wij zeer waarschijnlijk het spel uit 1923.

44. De Noordstraat gezien van oost naar west. De gaslantaarn is nog aanwezig, dus moet de foto voor 1923 gemaakt zijn. Aan de Rijnkant, links, zijn nag enkele van de oudste kaaspakhuizen van Bodegraven te zien. Bij de brand van 1870 brandde dit gedeelte van de straat helemaal af. De brand stopte bij de bomen rechts, waarachter de heerlijkheid Rhijnlust lag. Omdat de smalle straat op hoogtijdagen weI 500 tot 3000 auto's en rijtuigen te verwerken kreeg, werden er in 1927 plannen gemaakt am de privestoepen en palen door een doorlopend trottoir te vervangen. Door een hooglopend conflict over deze kwestie tussen burgemeester C. S. van Dobben de Bruijn en bewoners duurde het tot 1929 voor de situatie verbeterd was.

45. De heerlijkheid Rhijnlust stond aan het begin van het brede gedeelte van de Noordstraat, waarnu moderne woningen gebouwd zijn. Ret bestond uit een groot wit herenhuis met daarachter een boerderij. De boerderij moet zeker al in de zeventiende eeuw bestaan hebben, het herenhuis werd er later voor gebouwd. In 1825 werd het herenhuis, dat "heerlijke rechten" had, gekocht door Thomas Breekland, in 1889 werd het doorverkocht aan l.A. van Ghesel Grothe. Bij her huis, dat prachtig ingericht was, behoorden grote tuinen die zich achter een groot deel van de huizen westelijk en ook oostelijk uitstrekten. Zowel de familie Breekland als de familie Van Ghesel Grothe heeft een belangrijke rol gespeeld in het maatschappelijke leven van Bodegraven. In 1965 werden herenhuis en boerderij gesloopt, op de tuinen waren al villa's gebouwd.

46. Deze foto uit het archief van de famiJie Breekland gunt ons een blik op de Jandbouwwerktuigen en wagens uit de vorige eeuw. De machinale hooihark bracht in Bodegraven de nodige opschudding te weeg. De boerderij van Rhijnlust werd verpacht aan een boer die het bedrijf runde. In de vorige eeuw was dat eerst boer Heden, terwijllater boer Van Dorp het bedrijf runde. Later werd zowel boerderij als herenhuis door boer Stolwijk gekocht, die het voorhuis verhuurde. De tuinen en het bijbehorende bos werden gerooid voor de aanleg van de BodeJolaan en andere straten in deze wijk werden aangelegd op de weilanden van Rhijnlust.

47. Deze overzichtsfoto is gemaakt vanaf olieslagerij De Phoenix. Het witte pand is Rhijnlust, terwijl goed te zien is dat in de tuin van de heerlijkheid een aantal villa's en herenhuizen gebouwd is. Helemaal rechts naast de laatste huizen op de foto was een touwbaan, evenals aan het begin van de Noordstraat, de Bouwsteeg, de Kikkerlaan en op de plaats van de openbare school aan de Kerkstraat. De touwslagerij was rond 1880 nog een veel voorkomend ambacht in Bodegraven, de banen waren smalle stroken grond van soms wel 150 meter lengte. De vele born en rechts op de foto zijn nog restanten van het oude bos van Rhijnlust.

48. Het grote huis Rhodus aan de Noordzijde werd in 1831 betrokken door Hendrik ter Meulen. Rhodus heeft zijn naam te danken aan het gelijknamige eiland waar het eerste loodwit gevonden werd. Dit loodwit werd verwerkt in een fabriekje bij het grote huis. Op enige afstand van dit huis wordt rond 1840 Klein Rhodus gebouwd voor de oudste zoon Jan ter Meulen. Toen de loodwit fabriek allang verdwenen was en Groot Rhodus in andere handen overgegaan, woonde op Klein Rhodus nog altijd een lid van de familie Ter Meulen. De foto is gemaakt aan de achterzijde van het huis in 1865. In 1960werd dit huis afgebroken om plaats te maken voor een drietal rijtjeshuizen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek