Bodegraven in oude ansichten

Bodegraven in oude ansichten

Auteur
:   C.G.M. Karssen
Gemeente
:   Bodegraven
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4834-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bodegraven in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. De woningbouw in Bodegraven was tot balverwege deze eeuw nog steeds in banden van particulieren. Zo ook de realisering van 18 arbeiderswoningen aan de Noordzijde. Op initiatief van een woningbouwvereniging werden in 1919 deze woningen gebouwd voor een totale kosten van f 403 .420,-. De buurpri j s was f 7.40 per week en met subsidie slecbts f 3.70. In de volksmond werd bet gebuchtje al snel .Jiet rode dorp" genoemd.

-- "oI.I.A~,

ouo p

--

I

~ J

~E

FULL CREAM KAA580ND

I

50. In 1903 werd door de "Maatschappij tot het drijven van handel in kaas-full cream" een kaasfabriekje gesticht aan de Noordzijde van Bodegraven. In het begin konden de drie werkneemsters per dag 300 a 400 liter melk omzetten. De omzet kwam echter in een stroomversnelling terecht en het fabriekje groeide uit tot een grate fabriek, die onder de naam "Oud Holland" miljarden liters melk in fabriekskaas heeft omgezet. In de eerste jaren werd behalve over de weg oak veel melk en kaas via de Oude Rijn aan en afgevoerd, zoals op de foto te zien is. In 1989 moest de toenmalige eigenaar "De Melkunie" we gens gebrek aan verdere uitbreidingsmogelijkheden de fabriek sluiten.

51. Deze foto laat het tweede Bodegraafse spoorwegstation zien. Het eerste station, dat met de aanleg van de spoorlijn in 1878 gereedkwam, moest in 1894 afgebroken worden, door verzakking van de slappe veengrond. Het tweede station werd op 1 november 1894 geopend en deed dienst tot 1911 toen het door brand verwoest werd.

52. Voor de aanleg van de spoorlijn was zuidelijk van de Wilhelminastraat, in het toen nog ongerepte weiland, grand uitgegraven om de baan op te hogen. Ten no orden van het station waren daardoor twee waterplassen ontstaan, die men de grate en kleine spoorput noemde. Op de foto is de grate spoorput te zien, met op de achtergrond de huizen van de Koningstraat. Bij de put, waarin de riolen vrij loosden, was jarenlang een tentenkamp van de T.B.C.-vereniging gevestigd. In 1928 werd de laatste put definitief gedempt.

53. Het tweede Bodegraafse station brand de in 1911 af. Door het luiden van de klok werden de vrijwilligers opgeroepen om de brand te bestrijden. De mannen die verantwoordelijk waren voor de brandkranen werden bovendien per signaalhoorn gealarmeerd. Sinds 1907 kon men bij de bestrijding gebruik maken van de waterleiding, maar bij deze brand werd gebruik gemaakt van water uit de spoorputten. Dat brandblussen dorstige kelen opleverde, blijkt weI als in een gemeenteraadsvergadering in 1913 nog schande wordt gesproken over de drankrekening die na de brand ingediend is. Op de foto de bouwval die na de brand achter bleef.

54. Het nieuwe en dus derde station werd in 1914 in gebruik genomen. Het werd een heel ander en grater gebauw, dat vaaral door de forse toren oak erg opvallend was. Uit het feit dat het station grater werd dan zijn twee voorgangers, blijkt wel dat "het spoor" inmiddels een belangrijke rol was gaan spelen in BodegraYen. Behalve personenvervoer yond aok veel vrachtvervoer zoals kaas, vlees, stro en kolen per trein plaats. In 1950 wordt de spoorlijn gcelektrificecrd. Deze foto is enkele jaren daarvoor, rand 1947, gemaakt. Wij zien enkele spoorwegarbeiders, terwijl de dame in het gezelschap overwegwachtster was. Van links naar rechts: de beer Blok , mevrouw Pak-Gelderblom en de heren Wieman, Boubof en Dekker.

55. De verbinding tussen Gouda en Bodegraven was tot in het begin van de negentiende eeuw nag erg omslachtig. Via Oud-Bodegraven en een smalle dijk kwam men in Reeuwijk en verder in Gouda. Rand 1829 vormde zich een commissie met het doe! am deze verbinding te verbeteren. Op 15 juli 1830 kreeg men toestemming van koning Willem 10m een vaart en straatweg naar Gouda aan te leggen. Erwerd een associatie (soort N .V.) gevormd, die het werk aanpakte en aandelen uitgaf am aan het benodigde kapitaal te komen. Oak werden twee tolhekken geplaatst, die tot 1947 dienst hebben gedaan.

o' ;.; z-,

' ....

v

Straatweg

en

VlUtrt

&e!rl 1'&. &&.511~.

LcCCer C. ~'. 119

\"J "'rr:~' CO ?? tSJAaUS£,3' loot l"_ A.,J,;; v 0 <'"II Sn,,1'""toe -en .? ".1' VIIn C ?? da n.ur ntHI"f1rur~", a,), a. .? rMoc' ::"" l>u.. ??.??.. ~ h·i A· ?????. H;;J. nt'~/.,·1 'lO!l c!rt. I~. J.J:j 1 . ) ?.? 0, ' "I.ren I"iJ d.--.tt' fI.·y"~!t(;C:.Ylcl~lon

«'tIC Sommll nil ".'.IF IIO.'-D£nO Cr£OE'·.1 "'~ .f::arclJ'r:nCl:t 1ft de I:cw~ttrde S(O:JI..I &11 / '''0,000, 10.>( ~:");"I r !LeoN" , ???? ~r ???. ('D X.a:llltV. c,. ..? nN"'f'f'd I"J h.OI'''I.lJ''tl BUlJ.,IIT(:' ,_ fl.,. I.,. J ?? 1831, .v .. . ClI ~ J~J I .? '. I~, l,,::.ft ",..!.ot.;. "t:"~,, ....

~ ??? 't'!. CD '.k ???? 'r,. '"a1I d.otl '''.-c "" ,.~ .. L I.... _

~, _dlC' Ot,."" cdltcr aimmer e iee len ~olll:lcd) '%OdJ.nlO r.l<'" llCn't'Io :'JII: l(',.,.~1 de: Aftht".~ ul ~ ??.? , I"J l'ltJetla-=. n.~

6- (!'Ir. ~(f ??? ~ ekJ, 23. Oddxr I .s». 101, "',},".. !d.

Za1knck i-r/iu bl..Q~n ,otr'do'J_ ..." l"'l Ert~m Jl'!.l.:t:. __ " bc:dra: Wl"aD b.J b .Il..~,_;_, ??? ~ bt-p-k!. -te, ttl ????. ,(1",.,;": ?. " i. Ii:O~T"~T~~ wOo'dta briaalJ lJoD K t._ ...? I! ?.??.?? tH:""t;,..#inut: . A.~h,.J ?? ; ~ "(O'Jr do- n~'ol:llfu", cl..an..n I,.r,u." ?? ~

l!),bt"lt09-"t !:Ict" QJ,tbcllcn, '";",TYI:('. oS .ca Z. )/, [I'J'II" (.... I ??.

J ?? ] 1S31, =,"0, .??.

('tOil ~.l tk-J."'~ JSJ9.

I ????? ,...- ??????? -.t_

Ie )_.e...-.'-' _

?. ,.-11-

IlCooC-V_

e

56. Hier zien wij de Goudseweg en de Goudsevaart met rechts de Emmakade, aile ten noorden van de spoorlijn. In 1925 wordt dit gedeelte van de Goudseweg Le Coultrestraat genoemd naar de vertrekkende burgemeester. De paardetram op de foto volgde in 1892 de stoomtram op, die sinds 1882 van Bodegraven naar Gouda liep. Op de foto zien wij juist voor de tram, rails naar links buigen, waar de remise van de tram was. Omdat tijdens de Eerste Wereldoorlog moeilijk aan voedsel voor de paarden te komen was, werd de tramlijn in 1917 opgeheven. In het succesvolle beginjaar vervoerde de tram 10.377 personen; een kaartje eerste klas kostte veertig cent en de reis duurde vcertig minuten.

57. De oostkant van de Goudsevaart bestond tot 1860 aileen uit weiland dat behoorde tot de boerderijen die aan de Wilhelminastraat en Zuidzijde lagen. Wethouder Bart van 't Riet koeht een deel van de grond en begon er huizen te bouwen. In de volksmond werd de kade dan ook Bartholomeusgracht genoemd. De huisjcs links op de foto werden in 1888 gebouwd en de grotere huizen ernaast in dezelfde periode. De kade, nu Emmakade genoemd, is tot de spoorlijn nog altijd niet bestraat, omdat een gedeelte van de weg eigendom is van de eigenaars van de belendende huizen. In de verte is de spoorbrug te zien, die in 1922 door een dam werd vervangen.

58. De Nieuwstraat is, zoals de naam al aan geeft, de eerste grote uitbreiding van Bodegraven in de vorige eeuw. De straat werd aangelegd na de komst van de spoorweg, en vormde met Oud-Bodegraven de enige gelegenheid om bij het spoorwegstation te komen. De Nieuwstraat was betrekkelijk vlug vol gebouwd en trok ook nog al wat bedrijfjes aan, terwijl ook de kaashandel, die sterk in opkomst was, zich in de straat vestigde. Op de foto zien wij de kaashandel van de gebroeders Veldhuizen, die in 1920 in een mooi pakhuis in de straat gevestigd werd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek