Bodegraven in oude ansichten

Bodegraven in oude ansichten

Auteur
:   C.G.M. Karssen
Gemeente
:   Bodegraven
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4834-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bodegraven in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. De Prins Hendrikstraat is een van de straten die door particulier initiatief, in dit geval van een zekere heer Eshuis, is aangelegd. Er werd een huis afgebroken dat tussen Hotel Blom en de huidige zaak van Karssen stond en er werd een stuk straat aangelegd. Op de foto die rond 1908 genomen is, zien wij rechts het postkantoor dat in 1907 gebouwd werd. Er zijn echter nog grote gaten. De tuin van de boekhandel besloeg nog tweederde van de oostkant van de straat, pas in 1919 werd daar een groot pand, een cooperatieve winkel gebouwd, waar nu onder anderen bakker Van Daalen gevestigd is. Tot 1928liep de straat dood bij de spoorput waar een hek stond.

60. De Willemstraat, die als zijstraat van de Prins Hendrikstraat en de Spoorstraat ontstond, stamt uit het begin van dezc eeuw. In 1899 werd aan de oostkant de gereformeerde kerk gebouwd die wij links, met het oorspronkelijke torentje, zien staan, terwijl enkele jaren later op de andere hoek het eerste postkantoor gebouwd werd. Op de grond rechts op de foto, die eerst proeftuin van Turkenburg was, werd door de heer J. Sprey, steenfabrikant te Zwammerdam, in dezelfde periode "de kazerne" gebouwd. Rechts zien wij deze volkswoningen, die het eerste etagegebouw van Bodegraven vormden. In 1968 werden de bouwvallige huizen gesloopt en door bedrijfshallen van Turkenburg vervangen. Thans is er de Openbare Bibliotheek gevestigd.

BODEGRAVE . - Stadspar k.

61. Op een braak liggend terrein tussen Prins Hendrikstraat en Julianastraat, waar de veldwachter het druk had om baldadige kinderen in toom te houden, werd na lang wikken en wegen een plantsoen aangelegd. De zuinige Bodegraafse kooplui vonden het eigenlijk zonde van het geld, maar het plan ging door. Burgemeester H. Le Coultre bood een bank voor het parkje aan, waarna de wethouders en raadsleden niet konden achterblijven en met elkaar twee banken betaalden. De heren La Gro en Marsman gaven samen nog een bank, zodat vier banken het Julianaplantsoen sierden.

62. De Groen van Prinstererschool voor Mulo werd gebouwd op het terrein tussen Julianastraat en Spoorstraat. Op 1 febuari 1910 werd de school geopend. Het onderwijs was oorspronkelijk bestemd voor kinderen van 6 tot 16 jaar, dus van lager tot uitgebreid lager onderwijs. Hoofd werd P. Maaskant en de school startte met drie lokalen en 461eerlingen. De heer Maaskant verliet in 1936 de school en werd opgevolgd door de heer A. Beversluis. In 1957 werd er een nieuwe school gebouwd, terwijl het oude gebouw in 1980 werd afgebroken om plaats te maken voor de nieuwe Verhoeff Rollmanschool.

63. Ook de Naussaustraat stamt uit begin 1900. In deze zijstraat van de (verlengde) Willemstraat begon men in 1903 de eerste huizen te bouwen. Van oorsprong werden er allemaal kleine woningen gebouwd, waarvan een aantal door bedrijfjes en winkeliers werden bernand. Links op de hoek was de fietsenwinkel van De Koning (garage Van der Meer) en rechts woonde Kippersluis, wat later helernaal door het pand van Hero de Groot werd opgeslokt. Op de achtergrond zien wij de woningen van Wolswijk en Blorn aan de Willernstraat. Zuidelijk liep de straat tot 1928 dood op de spoorput, waardoor de bijnaam "Blindedarrnstraat" lange tijd gebruikt werd. De versiering is waarschijnlijk aangebracht ter ere van de geboorte van prinses Juliana.

64. Het eerste pand in de Nassaustraat werd in 1903 gebouwd voor de familie De Koning, die er al snel een fietsenmakerij began. Via lichte motoren kwam men uiteindelijk bij de auto's terecht. Toen Van der Meer rond 1919 met Hendrika de Koning trouwde , stonden de eerste auto's al in de garage. Op de foto zien wij in de driewieler rechts Manus en Hendrika de Koning, terwijl Koosje en grootmoeder uit het raam toekijken. Links is al een lichte motor met carbidlantaarn te zien en daarnaast een motorrijwiel met een rieten mand als aanhanger. Vele jaren heeft in de garage van Van der Meer de brandweerauto voor de zuidkant van Bodegraven para at gestaan.

65. Het bedrijf Hero B. de Groot werd door de naamgever in 1905 van de firma Spoor overgenornen. De produktie bestond toen uit het vervaardigen van kaastobbes, kaasvaten, karntonnen en weikuipen voor de boerenbedrijven. Het bedrijf was gevestigd aan de Willemstraat en groeide al snel uit van 200 m2 tot 4300 nr', waardoor het een groot deel van Willemstraat, N assaustraat en Mauritsstraat besloeg. Ook het personeelsbestand groeide van 10 man tot 100 man. Het bedrijf ging in 1915 bedrijfsmachines maken en kreeg later veel werk voor onder andere Akzo, Philips, leerlooierijen en zeep- en textielfabrieken, waarbij vooral veel Javateak gebruikt werd. Na 1945 krijgt de koeltechniek en het roestvrij staal de overhand. In 1980 verhuist Hero de Groot naar het industrieterrein en worden de gebouwen gesloopt.

66. De Koningstraat is cen van de laatste straten tussen Rijn en spoorlijn die in de periode tussen 1900 en 1920 aangelegd werden. Waarschijnlijk is men rand 1914 met de aanleg begonnen. Opvallend is dat in tegenstelling tot de Nassaustraat niet allerlei stijlen naast en tegenover elkaar gebouwd werden, maar dat er meer ecnheid tussen de verschillende bouwstijlen bestaat. De straten in dit hele uitbreidingsplan werden zonder egaliseren van het terrein zonder mecr over het weiland aangelegd, bovendien zonder riolering of kabelaanleg. Dat kwam allemaal later pas. De Koningstraat ligt dan ook veel lagcr dan de Van Toistraat en krecg bij buien vee! overtollig regenwater te verwerken.

67. De aanleg van de Prinsenstraat is, zoals wij al bij andere straten zagen, een particulier initiatief geweest. Het was de heer Mak , van Maks wijnhandel aan de Wilhelrninastraat, die op de tegenover zijn panden gelegen grond rond 1908 een straat begon aan te leggen. Door de Eerste Wereldoorlog werd het plan nog vertraagd, zodat het ongeveer 1919 was voor dit blok woningbouwhuizen gereedkwam.

68. Tot in de jaren twintig werden er huizen in de Prinsenstraat gebouwd, ook de zuid-west kant kwam ten slotte vol. In 1921 komt er een dam langs de spoorlijn over de Goudsevaart, zodat de straat rechtstreeks met het station verbonden wordt. In 1929 biedt de woningbouwstichting "Bodegraven", als eigenaar, de straat gratis aan de gemeente Bodegraven aan. De Prinsenstraat is de eerste straat waar bij aanleg al riolering, gas en waterleiding werden aangebracht.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek