Bodegraven in oude ansichten

Bodegraven in oude ansichten

Auteur
:   C.G.M. Karssen
Gemeente
:   Bodegraven
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4834-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bodegraven in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. Dirk Turkenburg, een 22-jarige Bodegraver, besloot in 1850 een zaadhandel te beginnen. Hij startte zijn kleine bedrijfje aan de Kerkstraat. Het bedrijf groeide en eind negentiende eeuw kocht Turkenburg vier hectare weiland ten zuiden van de Overtocht en Wilhelminastraat, een streek die toen nog weiland was. Op de foto zien wij paarden die de grond voor zijn proeftuin omploegen. Op de achtergrond het pakhuis van Turkenburg en de Willibrorduskerk.

70. Toen rond 1900 de Spoorstraat werd aangelegd, besloot Dirk Turkenburg, die inmiddels terzijde werd gestaan door zijn zoons Willem, Jan, Hendrik en Dirk, op eigen grand een graot gebouw neer te zetten. Rondom dit voor die tijd grote gebouw, werden de villa's voor de directeuren neergezet, waardoor de Spoorstraat een deftig aanzien kreeg. Het bedrijf dat inmiddels hofleverancier was geworden, kreeg nationale en internationale betekenis. In drukke weken vulde men 100.000 zakjes met zaad. Door allerlei omstandigheden kwam na de top rand 1958 de terugval. In 1972 werd het gebouwverkocht aan de gemeente Bodegraven, die het in 1989 tot een Sociaal CultureeJ Centrum liet verbouwen.

,. "1. ..? e· V K , .....

71. De eerste christelijke school in Bodegraven werd in 1858 gebouwd naast het kerkje van de gereformeerden aan de Kerkstraat. In 1883 verhuisde men naar de Baan aan de Noordstraat, waar een nieuw schooltje was gebouwd, met drie ruime lokalen. In 1902 bracht men f 1838,50 bij elkaar om een nog grotere school te kunnen bouwen, die Da Costaschool werd genoemd. In 1903 werd de school aan de Spoorstraat in gebruik genomen. Het gebouw telde zes lokalen en was licht en ruim van opzet. Op de foto is links de woning van de hoofdonderwijzer te zien. In 1955 verlaat men het gebouw, voor de nieuwbouw aan de Laan van Turkenburg.

BODEGRA VE, T ?

72. Dit is het eerste interieur van de gereformeerde kerk, die in 1890 aan de Spoorstraat gebouwd werd. De kerk werd duidelijk op de groei gebouwd met 575 zitplaatsen beneden, terwijl de grote gaanderijen wei gemaakt waren, maar in eerste instantie nag niet gebruikt werden. De bouw van zowel kerk als pastorie was royaal en solide. De pastorie werd zo gebouwd dat zij niet in de schaduw van de kerk kwam te staan. De kleine preekstoel op de foto werd in 1911 vervangen dooreen enorme kansel die in 1958 bij de grate restauratie weer werd gesloopt.

73. Elke vijf jaar na de troonbestijging van koningin Wilhelmina werd er een feest georganiseerd door de ,,5-jaarlijkse". Op 27 augustus 1908 werd er naast een uitdeling aan behoeftige gezinnen ookeen grote gekostumeerde optocht van 120 person en gehouden. Er was een feestterrein ingericht (zie foto) achter de roomskatholieke kerk , waarvoor speciaal de waterleiding en gasverlichting werden doorgetrokken. Er werden volksspelen gehouden en tableaus opgevoerd, terwijl ook een concert werd gegeven. Hoogtepunt vormde enkele openlucht -bioscoopvoorstellingen.

74. De Willibrordusschool werd op 1 april 1914 als jongensschool gesticht. Na het voorbereidende werk van pastoor Diekman werd de school door pastoor Keet gesticht. Men startte met 67 jongens, verdeeld over twee lokalen, met als hoofd de bekende meester Boogaart. Na het overlijden van de heer Boogaart kwam al snel de heer Van Liempt de scepter zwaaien in een school die uitgroeide tot 250 leerlingen. Ook werd de school ten slotte opengesteld voor meisjes. In 1975 verhuisde men naar een nieuw gebouw; het "Patronaat" bleef nog als zodanig in gebruik.

75. De Eerste Wereldoorlog bleef ook in Bodegraven niet beperkt tot maatregelen rond "de Schans". In het dorp waren gernobiliscerde militairen ingekwartierd, terwijl er ook groepen Belgische vluchtelingen arriveerden. Voor het Patronaatsgebouw zien wij zo'n groep staan. Ten slotte komt er ook aan veel dingen gebrek, zodat de distributie wordt ingesteld en er bonkaarten worden verstrekt. Het gas wordt schaars door gebrek aan kolen, waardoor de straatverlichting gedeeltelijk gedoofd moet worden. Via een centrale keuken gaat men maaltijden verstrekken. Met bonnen kostte een liter soep of vaste spijs 12,5 cent. In zes maanden tijd werden 60.000 parties afgehaald. Wanneer in 1918 slechte aardappeis gedistribueerd worden, breekt er een oproer uit, waarbij de ramen van de wethouder worden ingegooid.

76. Op een gemeenteraadsvergadering van september 1909 werd voor het eerst op verzoek van de Hollandse Maatschappij van Landbouw gesproken over het wel of niet oprichten van een slachthuis. Men vond de kosten echter te hoog. De kwestie bleef doorsudderen tot in 1925. In dat jaarwerd besloten om te gaan bouwen, kosten f 60.000. Het werd het tweede bedrijf (naast het elektriciteitsbedrijf) dat de gemeente ging exploiteren. Op de foto het hooggeeerd gezelschap bi j de opening op 15 j anuari 1927. De eerste directeur was de heer Burggraaf, die samen met de knecht Steenbergen het bedrijf moest runnen, Een maand later moest het gebouw al uitgebreid worden omdat het te klein was!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek