Boekel in oude ansichten

Boekel in oude ansichten

Auteur
:   J.H.M. Jansen
Gemeente
:   Boekel
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4060-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Boekel in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

VOORWOORD

Met genoegen en grote waardering schrijf ik een enkel woord ter inleiding van .Boekel in oude ansichten", uitgegeven door de Europese Bibliotheek te Zaltbommel.

Het is een goede gedachte om in een handzaam boekje als het ware een momentopname vast te leggen van het Boeke! zoals het eeuwen is geweest; een mornentopname van bijzondere betekenis, omdat wij daarbij even stilstaan op het keerpunt in de geschiedenis van onze gemeente: de overgang van het behoudende, door zes eeuwen heen volgehouden cultuurpatroon naar de stormachtige ontwikkeling in de na-oorlogse jaren in het hedendaagse Boekel dat bruist van levenslust en activiteit, met een aan de eisen van deze tijd aangepast leefmilieu en voorzieningenpakket, waarmede onze mooie gemeente in het Brabantse platte land model kan staan. Op beide situaties zijn wij trots, want het leven was en is in beide fasen goed en gelukkig.

Ook nu is de Brabantse poffer uit het Boekelse straatbeeld niet geheel verdwenen. Nog dage!ijks kan men uit een van onze nieuwe en comfortabel ingerichte bejaardenwoningen een onzer vitale bejaarden, getooid met de originele Brabantse muts naar de vroegmis zien gaan. Het open bejaardenwerk, de gezinszorg en de overige activiteiten in het vlak van het maatschappelijk werk zijn hier vlot en met enthousiasme van de grond gekornen, omdat zij stoelen op de vroegere burenhulp, uitinz van een gemeenschapszin die ook nu

nog onze gemeenschap kenmerkt en bijzonder siert. Boekel heett zich voortvarend aangepast aan en ingesteld op de veranderde en zich nog steeds wijzigende leefgewoonten, maar het vele dat reeds tot stand is gebracht en het vele dat men nog onderneemt draagt het vanouds aanwezige stempel van een rotsvaste geloofsovertuiging, een grote mate van saamhorigheid een voorbeeldige liefdadigheidszin en de als het ware ingeboren rnede-verantwoordelijkheid voor al hetgeen de gemeenschap aangaat.

Dit alles krijgt gestalte in een reele aanpak van de eisen en problemen van de nieuwe tijd, in een bruisend verenigingsleven, aangepaste woningbouw, .goede recreatiemogelijkheden, op moderne technieken omgeschakelde agrarische bedrijven, enige modern geoutilleerde industriele vestigingen en - zeker niet in de laatste plaats vermeldenswaard - het geheel nieuwe en op de hedendaagse geneeswijzen ingestelde psychiatrisch ziekenhuis "Huize Padua", waarvan staf en patienten als vanouds een grate mate van verbondenheid met de plaatselijke gemeenschap in ere houden. Het was er goed in Boekel; het is er altijd goed gebleYen. Moge kennisneming van dit werkje het bovenstaande nog eens extra onderstrepen.

A. P. P. Kruijsen burgemeester van Boekel

I'Rt> l:'in~: :-,),,1:' IIIUIi.~"

, ~/}

.- ~.~-_.

~ .:::.-.«:;<.-.kI,.".

~- ,,-

s- ---,--- ---,

=

--

..?...?.

/,,-/ . "

'"

'-~

--~--_ .. ~~ ..

Kaart van de gemeente Boekel uit 1867 uit de gerneente-atlas van Noord-Brabant door J. Kuyper.

De standerdmolen aan de Kerkstraat te Boekel werd in het midden van de zeventiende eeuw gebouwd door de Hollander Jan van Riernsdijk. Thans is de molen eigendom van de gerneente en geplaatst op de lijst van onroerende rnonumenten, Op de voorgrond ziet II de inmiddels gesloopte dorpspomp.

<inlet!! u it I~oc!<e!

De Kerkstraat-zuid omstreeks 1910. Op de achtergrond zijn vaag de contouren van de oude waterstaatskerk zichtbaar.

De Kerkstraat rond 1920. Op het einde van de straat de in het midden van de zeventiende eeuw gebouwde standerdmolen. Links op de voorgrond staat het oude gemeentehuis dat rand 1928, evenals de in de onmiddellijke nabijheid staande waterstaatskerk en de oude katholieke pastorie, werd gesloopt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek