Borger in oude ansichten deel 1

Borger in oude ansichten deel 1

Auteur
:   G. de Jonge
Gemeente
:   Borger-Odoorn
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3533-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Borger in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

"Borger in oude ansichten" brengt ons door middel van oude foto's en ansichtkaarten terug naar de jaren gelegen tussen 1880 en 1930. Borger, een van de oudste Hondsrugdorpen, heeft een rijke historie. Waar de naam "Borger" vandaan komt weet men niet precies. Er zijn wel gissingen. Misschien heeft hier wei een .Jxirght", "borg" of "borg" gestaan. In Borger is van een dergelijk gebouw echter niets bekend. De naam "Borger" is terug te vinden in de registers van het bisdom Utrecht van 1381. Hierin staat "in den kerspel tot Borgheren". Op oude kaarten uit 1634 staat Borger al vermeld zoals we het nu schrijven. We kunnen met onze ansichten en foto's helaas niet zo vel' in het verleden terugduiken. Borger van rondom de eeuwwisseling was veel meer een dorp van boeren dan heden in 1972. Doordat het altijd een hoofddorp is geweest van een vrij wijde omgeving konden we rond 1900 ook zeggen dat er veel burgers, ambachtslui en neringdoenden woonden. Een van de drie podragisten (Drentse gesehiedschrijvers uit de vorige eeuw) zei bij een bezoek aan dit dorp: "Borger is een dorp met stadse allures." Een gezegde van wijlen dr. Jan Naarding is dat Borger een dorp van de Hondsrug is waar het Drentse dialect het beste bewaard is gebleven tegen

Groninger invloeden.

In het cultuurpatroon van Borger heeft de rederijkerskamer "Borger", die opgericht werd in 1866, en die heden nog bestaat, een belangrijke plaats ingenomen. Ook de Borgerder sehrijvers Harm Tiesing en mevrouw Bergmans-Beins hebben op cultureel gebied Borger bekendheid gegeven.

Zelfs in het heel verre verleden kunnen we in deze omgeving al van cultuur spreken. Denk maar aan de .Jrunebedbouwers", die rondom Borger zeer aetief zijn geweest. "Het Flintenhoes" aan de Hoofdstraat kan u hiervan vee! vertellen.

Borger is na de jaren 1930 en vooral na de Tweede Wereldoorlog erg veranderd. Vee! ouds is verdwenen door branden, afbraak of vernieuwing. Dit boekje probeert nog iets van het oude te laten zien. De samensteller hoopt dat bij velen die dit boekje doorbladeren oude herinneringen wakker geschud zullen worden. Vee! steun heeft hij gehad van de heel' G. J. Bieze die verschillende foto's en kaarten uit zijn verzameling beschikbaar heeft gesteld, Verder versehafte de Drentse schrijver Gerrit Kuipers uit Hardenberg enige informaties over de geschiedenis van Borger.

1. 1893. Harm Tiesing, een bekende Drentse schrijver en folklorist, geboren te Borger in 1853 en overleden aldaar in 1936 staat hier bij het grote hunebed van Borger. Tiesing is hier nog eenjongeman van veertig.

2. Dit is het huis van de familie Bakker, later van de familie Smegen, op de hoek van de Hoofdstraat en de Torenlaan. In dit huis was een van de drie Borgerder weverijen gevestigd. Thans vinden we op deze plek de iets naar bet zuiden verlegde Torenlaan en een stukje plantsoen.

3. In 1894 werd in Borger de eerste zuivelfabriek gesticht. Dit is een foto van de eerste fabriek in 1895. De aandrijving yond plaats door handkracht. In verschillende fasen werd de fabriek verbouwd tot het gebouw, zoals het nu nog aan de Hoofdstraat staat. In 1970 werd het bedrijf gesloten. Er is nu een instrumentenfabriek in ondergebracht.

4. Dit is het centrum van Borger in 1903. Op de voorgrond het hotel Bieze met op de achtergrond het huis van de familie Bakker. De man bij de dogkar is de knecht van het hotel (Jan Drenth). De andere personen zijn van links naar rechts: Wietse Halma, de hotelhouder J. Bieze, jongeheer Trip, de gemeentesecretaris Kinds, de gemeenteambtenaar A. Smeenge, schilder Weitering, de Asser manufacturenhandelaar Holthinrichs en het kind op de straat is vermoedelijk een zoon van schilder Weitering.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek