Borger in oude ansichten deel 1

Borger in oude ansichten deel 1

Auteur
:   G. de Jonge
Gemeente
:   Borger-Odoorn
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3533-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Borger in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

5. We kijken vanafhet hotel Bieze in zuideJijke richting de Hoofdstraat in. Ook dit plaatje is van omstreeks 1903. Op de achtergrond staat de diligence van P. Sijpkes. Het opschrift "Stadskanaal-Nieuw-Buinen-Borger v.v." is nauwelijks leesbaar. De huizen op de achtergrond zijn die van de families Bakker en Sanders. Sanders was klompenmaker en tevens scheerbaas. Later was in dit pand kapsalon Sanders gevestigd. In 1965 werd dit huis afgebroken in verband met de verandering van het dorpscentrum.

'~"'I"'"

r... I

. .. .: ~.:",.~ / ?... ,

~. ::>- ;'

. - --'='" .

6. We zien hier het begin van de Torenlaan vanaf de Hoofdstraat in 1896. Links staat het hotel Berends. Voor dit hotel staan van links naar reehts: mevrouw Berends, bij de oude Borgerders beter bekend als "tante Berends", mevrouw Lubbi met op haar arm zoon Jan en de hotelhouder Gerard Lubbi. In het huis reehts woonde burgemeester Olthof; dit geheel verbouwde pand is nu de sehoenenzaak van de familie Sne!. Hotel Berends is in de jaren dertig tijdelijk ulosehool geweest. N u is het de textiel- en meubelzaak van de familie De Ruiter.

7. Dit is een groepsfoto van de rederijkerskamer "Borger" in 1903. Deze rederijkerskamer, niet genoemd naar de plaats Borger maar naar de dichter en theoloog Elias Anne Borger, neemt in het culturele leven van Borger nog een belangrijke plaats in. De kamer werd opgericht in 1866 en is dus meer dan honderdjaar oud.

8. Tijdens de onafhankelijkheidsfeesten in 1913 traden enkele leden van de rederijkerskamer op aIs circusartisten. Op deze foto ziet u van links naar rechts, staand: Pieter Schuiling, de man die de kamer bijna zestig jaar he eft geleid en bestuurd, hij is een beIangrijke figuur geweest voor het amateurtoneel in Drenthe; mejuffrouw Stern, J. Kruit, H. Kuiper en mejuffrouw J. Kroeze. Op de voorgrond ziet u: L. Smits, Y. Vogelzang en A. Hoogenberg.

Open hare lagere school te BORGER.

-.:.-

..... /

,,_.. .. ~.~

.?..?.. '4f'.: .? ;. ?. -~: ~_ .. ,

9. Dit is een plaatje van de openbare lagere school in 1905. In de loop del' jaren werd deze school verschillende keren verbouwd en uitgebreid. In 1968 werd het gebouw afgebroken in verband met de verandering van de dorpskern.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek