Born in oude ansichten

Born in oude ansichten

Auteur
:   J. Vogten en G.J.M. Cleven
Gemeente
:   Born
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4049-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Born in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

De historie van Born, waar rond 900 de eerste koning Swentibold - ook weI Sanderbout genoemd - zijn residentie vestigde, grijpt terug tot in het grijze verleden. In de geschiedenis van de voorbije eeuwen heeft deze plaats, die haar naam aan de vele hier ontspringende bronnen ontleent, vaak een voorname en beslissende rol gespeeld. Kelten, Germanen en Romeinen hebben onder meer hier een woonplaats gevonden, hofmeiers en geloofsverkondigers werkten hier samen tot verheffing van de streek en de graven van Gulik en Gelder legden hier hun grensgebied vast. Het Bornse wapen toont ter herinnering hieraan een Gelderse en Gulikse leeuw, opklimmend tegen een gekanteelde toren. Gedurende lange perioden beheersten de kasteelheren de geschiedenis van het ornliggende land. Aartsdiaken en kanunnik van het prinsdom Luik, Jan Arnold, baron de Lerode, bouwde van 1647 tot 1684 het Bornse kasteel, waarvan slechts de kasteelboerderij - momenteel onder Monumentenzorg in

restauratie - en een ruine zijn overgebleven, nadat in 1930 verwoestende vlammen het prachtige slot in de as legden. De aangrenzende oude dorpskern, het "Stiidgen", houdt de herinnering vast aan de tijd dat Born stadsrechten bezat.

De plaats is gelegen aan de uiterste uitlopers van de Eiffel, waar het golvende heuvellandschap van ZuidLimburg begint. Limburg is hier op zijn smalst; als een flessenhals geschoven tussen de Duitse en Belgische grens. Bijzonder gunstige verbindingen te water (Julianakanaal met enorme dubbele sluizen), per spoor en bovendien verb on den met het internationale wegennet (E9) is deze plaats voorbestemd om opnieuw een voorname rol in het economische leven te gaan vervullen. Het oude agrarische gebied ging destijds langzaam wijken voor de opkomende miinbouw en staat nu, na de mijnsluitingen, na tijdige omschakeling naar industriele expansie, klaar om de zoekende en experimenterende mens nieuwe bestaansmogelijk-

heden te bieden. Hierbij wil men conserveren wat vooral de natuurschoonlievende mens blijft interessereno

Verbonden bleef de streek in de loop der tijden met de heren van Valkenburg, van Stein, van Loon, van Salm en zelfs van Nassau. Het mag een wijs besluit van ons gemeentebestuur worden genoemd om de band van het verleden vast te leggen in de naamgeving van nieuwe straten en pleinen in de uitbreidingsprajecten. Namen als Hendrik van Leyenstraat, De Lerodestraat, Arnold van Steinstraat, Heer Gosewijnstraat, Graaf Van Loonstraat, Monseigneur Buckxstraat enzovoort houden de herinnering vast aan personen die in de Bornse geschiedschrijving van betekenis mogen worden geacht. De kastelen Grasbroek, Born en Wolfrath blijven getuigen van de vroegere grootheid en heerlijkheden. Het nog steeds bewoonde landgoed Wolfrath ziet in zijn schaduwen de eerste aanzet van machtige industrievestingen (Daf, Volvo

en Fiat). Over dit aloude land, waarvan de historie is doorweven met sagen, legenden en boeiende volksverhalen die opdoemden uit de nevelen der dorpsgemeenschap rand hei, bos en moeras, voltrekt zich een metamorfose die een belofte inhoudt voor een nieuw geslacht dat zal voortbouwen op de grondslagen die door voorauders, verknocht aan hun dierbare grand, werden gelegd. Het land van Swentibold waar drie kerkdorpen, Born, Buchten en Holtum, harmonieus sarnengroeien tot een mooi geheel ziet graag, naast het lied van de arbeid, de symfonie van de natuur in haar geschakeerde volle rijkdom van al wat groeit, bloeit en boeit sam en klink en tot veredeling van de mens die in dit gezegende land mag vertoeven.

G.J.M. Cleven

1. Een fo to uit 1928 van bakkerij Kurvers op het Hondsbroek. Voor de bakkerij zien we van links naar rechts: J. Kurvers, M. Lebens en op de bok van de bakkerswagen zit M. Kurvers. Uit Echt afkomstig, was het voor Sjeng niet makkelijk om zich naast zijn twee Bornse concurrenten, Th. van Sloun en F. Greyn, te verzekeren van een goede klantenkring. Dat hij dit toch wist te bereiken pleit voor zijn ondernemingslust en doorzettingsvermogen.

2. Staatsiefoto van harmonie "L'Union" uit 1906. Op de voorste rij, van links naar reehts: staand meester Janssen, dan zittend M. Lebens, N. Otten, voorzitter P. Ritzen, E. Palmaers, P. Hoen en weer staand direeteur M. Vogten. Tweede rij, van links naar rechts: G. Janssen, onbekend, L. Mulleners, F. Porteners, M. Lebens, L. Lebens, W. Buckx, J. Frenken, J. Deuss en J. van Sloun. Derde rij, van links naar rechts: onbekend, L. Pernot, J. Meuffels, J. Peters, onbekend en G. Schillings. Vierde rij: C. van Cleef, onbekend, D. Porteners, N. Fijen en H. Hermans.

3. Ret eerste voetba1e1fta1 van "VIOD" poseert hier op het terrein voor kastee1 Grasbroek. Op dit kiekje uit 1925 staan de vo1gende, voor velen nu nog bekende, "cracks". Van links naar rechts: H. Dormers, L. Cremers, J. van Mulken, J. Dormers, Joh. Dormers, P. Hochstenbach, P. Reynders, C. Frenken, H. Vogten, J. Pcerbooms en een onbekeude. Zoals u ziet is het spcrttenue in de loop der jaren wei enigszins gewijzigd!

4. Het toenmalige cafe Jan Dormers - Dukers aan de Kerkstraat in 1922. Achter het cafe was toentertijd een kleine schoenmakerij gevestigd, waar J. Dormers menig schoentje lapte. Staande voor het cafe zien we, van links naar rechts: J. Breukers met zijn onafscheidelijke viervoeter Terry, schoenmaker J. Dormers, F. Mulleners, M. Dormers en J. Donners. J. Breukers stond bekend als een goed toneelspeler, onder andere in het blijspel "Nachtwacht op de Maan".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek