Borne in oude ansichten

Borne in oude ansichten

Auteur
:   drs. G.P. ter Braak
Gemeente
:   Borne
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0241-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Borne in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Een kiekje van de Koppelsbrink vóór 1900 met links achter de bomen de winkel van koperslager en kruidenier Spekreis. Bij het raam rechts staat een postbode (waarschijnlijk Hek), herkenbaar aan het koperen plaatje op zijn borst. Verderop ziet u nog de woningen van (fietsen) Meijer, ook Herman van de Köster geheten, slager Nathan Lievendag en het Aarmenhoes. Rechts van de petroleumlantaarn woonde bakker/kruidenier Gradus Homan, waar later de verfwinkel van Hofstee kwam. Daarachter woonde Homans Toon, de vrachtrijder.

10. Hier ziet u hetzelfde punt, maar nu in 1913 tijdens de onafhankelijkheidsfeesten. Nu woont Hofstee (de "Bakkuper") in het pand waar eerst Gradus Homan zijn winkel had. Diens nieuwe winkel (later van Hulshof) ziet u rechts. Geheel rechts staat met strohoed Hendrik van den Berg, manufacturier uit de Grotestraat. Achter het meisje dat een bord draagt met het nummer 6 ziet u een vrouw met een muts: Sluurs Truj, huishoudster bij Leushuis Ct Sluur), de vader van postbode Leushuis.

?

11. Oud-Borne met links de katholieke kerk van 1785, een zogenaamde waterstaatskerk, gebouwd volgens een vaker gebruikt model van Rijkswaterstaat; met daar rechts achter de pastorie, waar nu de heer Rientjes woont. Geheel links ziet u nog café De Bonte Koe aan de Weerselosestraat. Toen in 1885 de nieuwe Stephanuskerk aan de Groestraat werd ingewijd, hingen de bewoners van deze buurt de zwarte vlag uit, welke buurt sindsdien 'n Zwatt'n Hook heet. Rechts ziet u de hervormde kerk met daarvoor Huize Tusveld (huis met de klopper aan de Marktstraat).

12. Hier ziet u de Marktstraat vanuit de richting Weerselo met het bruggetje over de beek waarin rechts de haven van Borne was: aanlegplaats voor turfboeren uit Vriezenveen. Links ziet u café en kleermakerij 't Steerntje van de familie Wegter. waar de turfschippers hun pannekoeken plachten op te eten. Geheel links ziet u het hek van de tuin van dokter Schoemaker. Op de plaats van het doktershuis staat nu hotel De Ster. Over de brug ("Smitsbrug") ziet u de dubbele woning van Hofstee (Marinus van de Moppe) en Vissers Mans (Klein Breukink).

13. De Marktstraat gezien in de andere richting, vóór 1890! 't Steerntje ziet u rechts met daarachter weer de Smitsbrug. Links staat het dubbele huis van Mans Klein Breukink, ook Vissers Mans geheten, omdat hij bij Visser (Fischer) werkte die een cichoreifabriek had op de hoek van de Marktstraat en de Bekenhorst, waar later de zeepziederij van Rierink was. In het rechter gedeelte woonde Marinus van de Moppe (Hofstee). Ook woonde in het pand nog een familie Kleimans. Een van de joodse jongetjes op de foto is mogelijk SalIie Lievendag (derde van links).

14. Omstreeks 1900 woonde rechts dokter Schoemaker, waar nu hotel De Ster is in de Sokkerstroate (Oude Kerkstraat), mogelijk naar de ernaast gelegen cichoreifabriek van de familie Tusveld (later Siemerink). Na de paardenstal van de grutter (Erven Ten Cate) ziet u in de verte de vroegere dorpsschooL Volgens de kadasterkaart uit 1830 stond daarbij ook het gemeentehuis. Later was het brandspuithuisje erin. Links staat, na de woningen van Leushuis en Oortveld (later Pril) de vroegere jodenschool, later slachthuis van Meier Spanjaard. De vrouw met de mand is Maria Leusheus-Vellender.

15. De Abraham ten Catestraat of De Horst, zoals deze vroeger heette. Links staat het pand van Grootenhaar, waarbij u nog vismanden kunt zien liggen. Op deze plaats staat nu het dubbele woonhuis Pietmanskolkstraat 7 en 9. Geheel links kunt u nog de loods van Redlich zien. Middenop de foto ziet u de openbare school I, gebouwd in 1882, oftewel "de oude school". In 1922 werd deze - na de wettelijke gelijkstelling van het bijzonder en openbaar onderwijs - de bijzonder neutrale school van de Bornse School Vereniging. Ook de ulo werd erin gevestigd. De "nieuwe" school (openbare school II) aan de Bleek werd toen de Christelijke school. Aan de Oude Almeloseweg werd een nieuwe roomskatholieke (jongenslschool gebouwd. De man middenop de foto is Jan Doeschot, eigenaar van de kruidenierswinkel rechts. Hij droeg altijd klompen en een zijden pet. Zijn vrouw staat voor de winkel bij het raamluik. Geheel rechts ziet u Mina Giemink, "Bongers Mina". De winkel werd later verbouwd. In 1976 is het pand na een grondige restauratie weer in zijn oude luister hersteld en dient thans tot woning en praktijkruimte van dokter De Vries (Abraham ten Catestraat 9).

Ned. Herv. Kerk - Borne.

16. Hier ziet u in 1913 de achttienjarige Gerrit Grootenhaar met de groentekar, getrokken door de honden Nora en Siska. Zijn vader en zij gingen daarmee overal naar de markt: Hengelo, Ootmarsum, Vriezenveen... Als de kar leeg was gingen ze er zelf op zitten, wat toen eigenlijk al niet meer mocht. In 1921 kreeg de familie Grootenhaar, die hier in Borne de eerste groentehandel had (ook vis zoals we aan de vismanden op de vorige pagina zagen) een paard. Trekhonden waren toen verboden.

17. De openbare school I (zie ook afbeelding 15) aan de Pietmanskolkstraat werd in 1916 bezocht door protestanten, joden en katholieken (behalve de meisjes die in het zusterklooster school hadden). Van links naar rechts ziet u onderaan: Bernard Hek, Gaike en ? Embsink, L.J. Kamman, Jo en Hennie Wilmink, Noltus, Klaasje en ? Mulder en J.H. Hobbelt. Op de tweede rij: Bernard Kamman, Eppie Nijkamp, Betje Jaling, Arnold van Gelder, Gerhard Annink, Antoon Leuverink, Morskiefte, Jacob Penninkhof, Moltus, Marinus Ekkelboom en Johannes Meijer. Op de derde rij: J. Gaasbeek, Herman Hilbrink, Berendje Leushuis, Bernard Meijer, Dirk Mulder, R. Penninkhof, een onbekende, Roosje en Hedwich Lievendag, Schoonhoven, Dirka Mulder en B. Leushuis. Bovenaan: Hannink, Bernard Plegt, Mina Annink, Manna ter Brugge, Luit je Penninkhof, Marie Evers, Mina Hobbelt, Kaatje Evers, Hennie Lievendag, Gerhard Meijer en meester Peters.

Ij:tg. Ä. fiCSt Sz .. Ctiri1e. No. j~6.:

18. De Grotestraat in 1904 met rechts het in 1865 door Levi Spanjaard gebouwde huis, dat in 1895 in twee woningen werd gesplitst. Omstreeks 1906 werd het links bewoond door Meier Spanjaard (slager) en rechts door Hendrik Hulshoff, de grutter, die het vroegere fabrieksgebouw (later koetshuis) tot pakhuis maakte (geheel rechts). In 1976 werd het thans zogeheten Spanjaardhuis gerestaureerd en teruggebracht tot de toestand van vóór 1895. Geheel links woonde Leverink en daarnaast Jacob Spanjaard, waar later Veldman (daarna fietsenmakerij Klein Velderman en Potman) en slager J.B. Kuyper kwamen. Aan het eind had horlogemaker Herman Rierink een winkel met een eigen winkeldeur, iets bijzonders, getuige het: "Er is volk aan de horlogekamerdeur." Omstreeks 1889 begon deze een zeepziederij tegenover het station, naast het stationskoffiehuis van Krommedijk (zie afbeelding 60). Nu zijn daar de winkels van Op de Woerd en Ten Tusscher.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek