Borne in oude ansichten

Borne in oude ansichten

Auteur
:   drs. G.P. ter Braak
Gemeente
:   Borne
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0241-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Borne in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

J3orne, c1Ceng~losche straat.

19. In de richting Hengelo ziet u hier in 1905 de winkel van bakker Budde (nu kapper Snijders). Naast de woning van Levi Spanjaard ziet u op de achtergrond de woning van Bruggink, het (vroegere klopjes-jhuisje van Aaiderinks Miejke en Naatje en de woning van schilder Nijhuis, die nog vroeger op café De Bonte Koe moet hebben gezeten aan de Weerselosestraat. Achter het pand waar vroeger uurwerkhersteller Rierink woonde (en later onder meer Nicolai en Grutters Naats) ziet u rechts nog het Stenfershuis (helaas in 1973 afgebroken), waar ook eens de kalanderij van Spanjaard was. Daarnaast is de schoenmakerij van Tange1der.

20. De Woolderweg omstreeks 1928. Ook toen kende men al wateroverlast. Links ziet u de Klumperswoningen, ook de "Twaalf Apostelen" genoemd en rechts het Wèeldrèejershoes bewoond door Wegters Hanna en later door Poelhuis. Al deze huizen werd in 1955 afgebroken. Achter de schuurtjes behorende bij de Twaalf Apostelen ziet u nog de woning van mevrouw Scholten op de hoek van de Wensinkstraat en de Aanslagsweg.

De c:JJleek, c:JJorne.

Ä 3363 UdItdr. J .?? ~""P. Buèa1Nt.

21. Hier ziet u de Bleek in 1910, niet te verwarren met de huidige Bleek, die vroeger (evenals de Nieuwe Kerkstraat) De Bolkshock heette. Er waren in Borne vroeger wel drie bleken: Het Weerd (den Dam) ten oosten van de Hooge Brug aan de weg van Borne naar Weerselo, de Oude Bleek aan de Aanslagsweg nabij het voormalige ziekenhuisje (zie afbeelding 22) en de Nieuwe Bleek (de Nieuwe Aanslagen), waar nu de ambtswoning van de burgemeester is. Het waren weiden, omringd door nogal brede sloten. Er was daar ook een bruggetje, waarvanaf je "de snoek kon zien staan". Op de foto ziet u rechts het winkel/woonhuis van bakker Kuipers op de hoek van de Aanslagsweg-Wensinkstraat. Links daarvan de (in 1970) afgebroken boerderij van de familie Scholten naast het gemeentehuis, waarvan u het torentje nog kunt zien.

Sezicht op het dorp cJJorne.

A 33Gb. u.llt ?...?.?. $ü&l ?????? BIl~

22. U kijkt hier in 1910 op huizen aan de Aanslagsweg. Tussen de huizen loopt het Ziekenhuisstraatje met op de achtergrond de bakkerswinkel van Budde. Het huisje links daaraan is het ziekenhuisje. Later kwam er nog een ziekenhuisje (meer een quarantaineverblijf) aan de Bekenhorst, waar later het ijzergieterijtjc van Dijk was. Onder de toren ziet u nog het pand van Rierink, de horlogemaker. Op de voorgrond één van de drie bleken van Borne (zie ook tekst bij afbeelding 21) met links de grote sloot van waaruit het water gehaald werd met een aan een lange stok bevestigde klomp, dat dan over het wasgoed werd gegoten. Op deze bleek werd heel vroeger ook het paasvuur gehouden, behalve tijdens een tyfusepidemie (de tyfuslijders waren in het ziekenhuisje ondergebracht). Het paasvuur werd toen bij de Hooge brug gehouden. Op de plaats van deze Bleek kwam in 1927 de ambachtsschool (nu de prof. Gunning (mavo)school).

23. Hier heette de Grotestraat vroeger de Peppelenlaan. Rechts woonden, waar nu het woonhuis is van mejuffrouw Rottink, Hulshof Cn Drèeier) en zijn broer de postbode, die ook vóór op de eerste auto van Borne (van Jacob Spanjaard) zat om op de hoorn te blazen als waarschuwing dat er een auto aankwam. Zijn zusters (boordenwassters) zeiden dan wel: "onze Gait mut aajt net zo toet'n." Het volgende huis (rechts) was van dokter Stomps, die later naar de overkant verhuisde en (links) van David Lievendag (later drogisterij Morselt en nu textielgroothandel Hendriks). Op de lege plaats hiervoor kwam later het pand waar onder anderen Ten Tusscher zijn boekwinkel begon (nu Jamin).

Uitg. J. C. Heise. Bom.

Peppelenlaan. BORNE.

24. De Rijksweg werd hier in 1830 gelegd over een dam in de Pietmanskolk. Voordien liep de hoofdweg via de Ennekerdijk. In 1885 werd rechts het postkantoor gebouwd nadat de Pietmanskolk daar was drooggelegd. In zijn "Samenleving en onderwijs te Borne in de 1ge eeuw" (aan het eind van de jaren dertig verschenen) vertelt dr. A. Hulshoff, dat de bodem daar erg drassig was, blijkens de vele heipalen die er geslagen moesten worden, iets zeer ongewoons voor Borne. Dit gebeurde onder het zingen van: "Toen Jonas in de walvis zat, van één, twéé, drie."

25. Uit deze ansicht uit 1900 kunt u zich een voorstelling maken, hoe de Peppelenlaan via een dam door de Pietmanskolk liep. Het in 1885 hiervan overgebleven stuk ziet u rechts als vijver voor villa Elisabeth, genoemd naar de vrouw van Levi Spanjaard, wiens zoon Albert de villa in 1895 liet bouwen. Later woonde er dokter Stomps die voordien aan de overzijde woonde, zoals bij foto 23 is vermeld. Deze dempte ten slotte de vijver. In 1930 werd de villa gemeentehuis. Achteraan ziet u het pand waar eens uurwerkhersteller Herman Rierink woonde (later onder meer Nicolai en ook Grutters Naats), ongeveer op de plaats waar nu boekhandel Ten Tusscher is.

26. Hier kwam in 1859 de eerste bijzondere school van Borne van de Vereeniging tot Verbetering van het Onderwijs te Borne, van meester G.H. te Velthuis. Tegen het eind van de vorige eeuw werd een nieuw gebouw opgericht met vóór twee lokalen van de christelijke bewaarschool en achter het gebouw van christelijke belangen. U ziet juffrouw Abendroth temidden van haar kleuters. Zij trouwde later met bakker Groothengel (Fikkerts Bartje). Links ziet u de conciërgewoning van Hilbrink (later Joh. ter Hennepe) behorende bij Het Gebouw van Christelijke Belangen dat achter de school stond. In 1944 brandden de school en het Het Gebouw af. De oorspronkelijke conciërgewoning kreeg in de loop der jaren allerlei bestemmingen zoals het kantoor sociale zaken en gemeenteontvanger, muziekschool, kantoor woningbouwvereniging en thans vergaderruimte voor onder meer de fracties van de politieke partijen.

~.-.-

__ .' J ~.. ?

". .... .~.

, .. -

27. De Grotestraat in 1905 met rechts het pand van Klumpers, van wiens schuur u links nog een klein stukje kunt zien. Verder staat links het pand van sigarenhandelaar Jan Arendsen en schoenmaker Ten Velde. Achter het pand van Klumpers was het pand van Braune (niet te zien) en het vroegere café De Harmonie (nu Kamman). Verderop staat de kruidenierswinkel van Smit (later Rook respectievelijk Letteboer). Daarachter kunt u nog het woonhuis aan de Markt zien van Blomberg en een gedeelte van café Ensink (de latere Keizerskroon).

i'eppellaán.

28. Alleen het pand links bestaat nog: drogisterij Brouwer, waar later Braune manufacturen verkocht (in 1976 verhuisde de heer Leurink zijn modezaak van hier naar het voormalige hotel de Keizerskroon). In het hoge pand daarnaast woonden Jenneke, Hendrik en (timmerman) Bernard Klumpers (voordien een Peters). Aan de overkant van de straat hadden zij nog een schuur, waarnaast u verder het dubbele pand ziet van sigarenwinkelier Jan Arendsen (later Vasterink) en schoenmaker Ten Velde, die ook voetballen verkocht en waar later kunstschilder Tibbe en Slettenhaar nog woonden. Geheel rechts is de ingang van de Bakkerssteeg.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek