Borne in oude ansichten

Borne in oude ansichten

Auteur
:   drs. G.P. ter Braak
Gemeente
:   Borne
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0241-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Borne in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

8roctes:raaf, cJ3orne.

A 3371 t UcMdr. J. Itf. Sch&Wl:amp. &iklleot.

29. In 1910 ziet u geheel links de ingang van de Bakkerssteeg, via welke men weer op de Grotestraat kon komen naast de confectiefabriek van Lievenboom (waar sedert 1979 het winkelcentrum van de Bemar is gevestigd). Ook kon men toen doorsteken naar de Bolkshoek (Nieuwe Kerkstraat). Vervolgens ziet u de woning van mejuffrouw Van der Haar, stalling en hotel Ensink, het winkeltje van Blomberg en de kruidenierswinkel van Smit (achter de wagens van de grutter). Geheel rechts was, waar later de groentewinkel van Kamman kwam, het ijzerwinkeltje van mejuffrouw Heintje Ruepert (nog vroeger café De Harmonie).

~ro~t uH ~orn~

Groot straa;

30. Hier zijn we eigenlijk al op de Markt. Links staat een meisje voor de woning van mejuffrouw Van der Haar, die een spionnetje aan haar raam had. Het volgende huis is van de dames Van Cleeff', waarachter u nog iets van het toenmalige gemeentehuis ziet. Daarnaast ziet u het Knuifshuis (later de bank) en de kruidenierszaak van Hilverink (vroeger bakkerij Meijling en later slagerij Meinema). Verder kunt u goed de stalling van hotel Ensink zien, nog iets van het manufacturenwinkeltje van Blomberg en de kruidenierswinkel van Smit. De heer Smit was ook koster van de hervormde kerk. Links op de foto staat mogelijk zijn dochter Nella.

JJOl'ne. ~a7'kt met JCe1'k.

31. De Markt omstreeks 1905 met het dubbele pand van Nieuwenhuis en Blomberg (manufacturen). De rokende schoorsteen van de grutterij Erven Ten Cate ziet u achter de kruidenierswinkel van Smit, waar ook de telefooncentrale was, waarvan u de hoge mast achter de huifkar van de grutter ziet. Verder kijkt u nog op het winkeltje van mejuffrouw Ruepert (later groentewinkel Kamman), de woningen van mejuffrouw Van der Haar, de dames Van Cleeff (nog vroeger mevrouw LesturgeonCaspers) en Fikkerts Bartje (bakker Groothenge1) en ten slotte het gemeentehuis.32. Deze foto zal wel van vóór 1900 zijn. Rechts ziet u weer het pand (nog zonder dakkapel) van Blomberg en Nieuwenhuis (links), in welk laatste huis Hendrik te Velthuis, ontvanger en organist van de hervormde kerk, op zij woonde. Hij was de jongste zoon van de bekende meester G.H. te Velthuis, die in 1859 onderwijzer werd van de eerste bijzonder school in Borne van de Vereeniging tot Verbetering van het Onderwijs te Borne. Verder ziet u links hotel Ensink en verderop op de hoek BekenhorstMarktstraat het pand van Fischer, een cichoreifabrikant.

33. Het groepje kinderen op de vorige foto leek me waard om wat van meer nabij te zien. U kunt hier ook goed het pand van cichoreifabrikant Fischer zien, van welk pand later een gedeelte werd vervangen door een hoog huis, waar Rierink de zeepzieder woonde, familie van de heer Fischer, wiens cichoreifabriek hij aanvankelijk nog had voortgezet. Later werd het eerste huis afgebroken. In de verte ziet u in de Marktstraat de smederij van L.W.J. ten Veldhuis, "Kruk'nsmid", wiens dochter later met Bernard Höfte trouwde. De Kruk'nsmid had zijn bijnaam te danken aan zijn vroegere baas Bernard Hendrik Kruekling, van wie hij de smederij omstreeks 1881 had overgenomen.

34. Rond 1900 ziet u voor hotel Ensink, de bakermat van de Hengelosche Bierbrouwerij van de familie Meijling (eveneens eigenares van de na de brand van 1909 hier gebouwde Keizerskroon), de heer Ensink met vrouwen mogelijk al hun kinderen: Gait, Jan, Marie, Jo en Aagje (één beviel het lange poseren blijkbaar niet! ) en verder van links naar rechts onder meer een postbode (7 ), Fikkcrts Bartje (bakker Groothengel), met bolhoed Jacob (Hulshoff) van de grutter met naast hem zijn neef Herman Hulshoff, zoon van kruidenier Hulshoff aan de Grotestraat. Vroeger zouden hier de protestanten steeds tot vier uur 's middags hebben gezeten om dan plaats te maken voor de katholieken die uit het café De Harmonie kwamen, totdat een zekere Hulshoff daar een eind aan maakte door om vier uur te blijven zitten! Toch moet hier de onderlinge verstandhouding altijd goed zijn geweest; immers, als er een nieuwe pastoor kwam, juichten de protestanten mee!

Uitg. J. Smit AZOOD.

JJorne . .JYtarktgezicht.

35. Links ziet u weer hotel Ensink. Middenop de foto het huis van Hendrik Antonie Rierink, met links diens zeepziederij, die ook omstreeks 1909 afbrandde. Ook zijn broer Johan Christiaan had een zeepziederij: tegenover het station. Hun vader, Herman Rierink, uurwerkhersteller, was deze daar omstreeks 1889 begonnen. Hendrik Rierink werd bij de geboorteaangifte van zijn zoon Herman in 1904 nog aangeduid als cichoreifabrikant. Zijn grootvader J.B. Fischer begon er omstreeks 1860 een handweverij. Toen het hem minder goed ging werden de weefgetouwen door Spanjaard overgenomen. Later was er een cichoreifabriek van Fischer. In het lage huis woonden Hendriks tante Chris en oom Bram Fischer.

36. Dit is een foto van de Bekenhorst in de richting van de Markt. Links ziet u het pand van klompenmaker Kwast, die ook hulppostbode was. Geheel rechts staat de boerderij van Knuif. De panden verderop rechts staan op het terrein achter hotel Ensink. De schoorsteen is van de bierbrouwerij. Achter de bomen ziet u nog iets van het pand, dat ook op de vorige pagina voorkomt (op de hoek van de Marktstraat): cichoreifabriek Fischer en later zeepziederij Rierink. Ook hier is het kleine woonhuis al deels vervangen door een hoog huis.

37. Deze ereboog aan het begin van de Marktstraat zal wel in 1923 zijn opgericht ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. Midden onder de boog staat het (nog bestaande) huis van meubelmaker Tielkes en voordien van de heer Van Cleeff. Later woonde hier notaris Van Uden. Links ziet u weer de woningen van Rierink en Fischer, waarvan nu alleen het hoge huis bestaat, aan welks gepleisterde gevel men nu nog kan zien dat er iets tegenaan moet hebben gestaan.

38. Ook deze foto zal wel van vóór 1900 dateren. U ziet de Marktstraat. met het gemeentehuis aan de Markt op de achtergrond. Rechts staat de woning van de heer Van Cleeff, waarin later nog meubelmaker Tielkes woonde en ook notaris Van Uden, die voordien aan de Almeloschestraat woonde. In het straatje ziet u bakker Meijer, die ook in deze straat woonde, met zijn kar, getrokken door een trekhond. Geheel links staat de heer Wil mink, depóthouder van Van Gend en Loos. Links had juffrouw Mali een schoen winkeltje.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek