Borne in oude ansichten

Borne in oude ansichten

Auteur
:   drs. G.P. ter Braak
Gemeente
:   Borne
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0241-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Borne in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Hier ziet u omstreeks 1900 het station van Borne met ervoor het personeel van de spoorweg Almelo-Salzbergen, geëxploiteerd door de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij. De locomotief die u ziet is de Leeghwater. De lijn werd in 1865 geopend. In 1866 werd de lijn Zutphen-HengeloEnschede geopend. Met de aanleg van deze lijnen werd een directe verbinding verkregen met het Duitse kolengebied: de steenkolenprijs daalde toen met een derde. Keerzijde van de medaille voor Borne: vertrek van Stork in 1868 naar Hengelo, dat spoorwegknooppunt was geworden.

Uita'. M. Duvecn , fotograaf, Groninzen.

Broet uit cJ3orne. <Stations-koffiehuis,

en expediteur

60. Tegenover het station was het Stationskoffiehuis van Krommedijk. op de plaats waar nu het parkeerterrein van Spanjaard is. Vierde van links is diens vrouw Hanna (van Wensink Steffen, die in de boerderij woonde aan de Oonksweg naast die van Dubbelink), Hij was koetsier van de reeds eerder vermelde dokter Bon, evenals trouwens ook Krommedijk zelf. Ongeveer drieënzestig jaar geleden werd de zaak verkocht aan Spekschate. Zelf had Krommedijk deze indertijd van Arke overgenomen, die naar Enschede vertrok. Rechts ziet u nog de zeepziederij van Herman Rierink (in 1889 kreeg hij hiervoor een hinderwetvergunning; daarvoor was hij uurwerkhersteller: zie afbeelding 18) en later van zijn zoon Johan Christiaan. Zijn andere zoon Hendrik had een zeepziederij aan de Bekenhorst (zie afbeelding 35).

c7abriek Stoomsptnneri] en WetJe1't} "0/ it. S, J. Spanjaard . .J301'ne.

A 3369, l.-1tWr. L L s.MI: ??? " 11lIàMt.

61. S.J. Spanjaard (in 1783 in Duitsland geboren) nam in 1828 de eerste wevers in dienst in Borne. De eerste fabriek was in een oud pand op de hoek van de Aanslagsweg-Grotestraat, Spanjaard overleed in 1861. Drie jaar later werd de fabriek aan de Stationsstraat gebouwd. Op deze foto uit circa 1910 ziet u het ketelhuis tussen de beide schoorstenen, waarvan de linker nog bestaat. Links daarvan ziet u de smederij (voor machinereparatie). Tussen de paaltjes liep het paadje "het Paradijs" dat links uitkwam op de Almeloschestraat (tegenover de dubbele villa van de families Spanjaard, later het Witte Huis) en rechts bij de spoorbaan.

Almelo chs traat.

Groete uit Borne.

62. De Grotestraat heette hier vroeger ook wel 't Boornse Veeld. Rechts had Zwaan'n bett'n (Mulder) een kruidenierswinkel (later cafetaria Mulder en thans Hesselink Mode Chic, Grotestraat nr. 200) en daarnaast Pell'nkeupers een rokerij. De kwajongens haalden bij hem lijmstokken om er vogels mee te vangen. Links woonden de Duumkes: Hanna, Sina en Bets van 'n Doem en verderop kapper De Vries en Naatje ter Hennepe. 's Avonds kwam hier de zeilwagen langs van expediteur Beverdam (route Enschede-Almelo), waarvan de voerman rustig sliep: de twee paarden kenden de weg!

cItlmefoosc!:estraat, c73orne.

A 33G2. Uell .??.. " .?. s.~ ?. "wik.t4N.

63. Naast Pell'nkeupers was de smederij van Booms Gait (Nieuwenhuis), wiens woning u rechts ziet. Naast hem woonde slager De Leeuw. In het pand met de dakkapel verkocht Lievendag manufacturen (later Van Gelder). Verderop woonden aannemer Braakhuis, Möskeman (Morsink) en Kremer. Het vooruitstekende huisje (links naast de paal) was van Webers, 'n Mood'n snieder. Daarvóór stond verder naar achteren nog een groot boerenhuis: van Hanna Bos, waarachter Vaalt Jannoa woonde waar onder de perebomen nog hanengevechten werden gehouden.

J301'1le, gezicht in he! 'Dorp me! JCerken.

( ,

64. De Almeloschestraat omstreeks 1905, waar links Möskeman (koperslager Morsink) woonde, welk pand we op de volgende pagina in een wat later stadium zullen zien. Rechts ziet u het café van Jelten, waar later Van Wezel in kwam. In dat pand woonde ook schoenmaker Nieuwenhuis. Ongeveer op deze plaats is thans de radio-tv-zaak van Muller gevestigd. In de daarnaast wat naar achter liggende huizen (hier niet te zien) die nu nog bestaan woonde onder anderen de dorpsnachtwacht Kieftenbram. Verderop staan de woningen van Ter Brugge (een wever), kruidenier Hilverink en de kapsalon van De Vries. Op de achtergrond kunt u nog de toen pas vernieuwde winkel zien van bakker Steinman, ook de Veeldbakker genoemd omdat daar het Boornse Veeld begon, zoals het gebied heette waar de straat later de officiële naam "Almeloschestraat" (nu Grotestraat) kreeg.

,

65. Hier woonde koperslager Morsink: Möskeman. Volgens de bordjes was hij ook "Brandmeester E" en "Bondsrijwielhersteller". U ziet hem hier met zijn dochtertje Made op de arm, die later met de heer Balk trouwde, die hier nu zijn bloemenzaak Erica heeft. Anna Morsink staat voor de etalage, waarin u onder andere een aantal koffiemolens op een rij ziet, waarschijnlijk gemaakt door Beemd van de Mugge (Nijhof), die ook een bekend voetballer was bij BVC (Bornse Voetbal Club). Links staat Dof Hanna (mevrouw Kremer). Het jongetje is Olde Olthof (de latere loodgieter).

,

dllmeloschesfT'aat, .JJ01'ne.

A 3366, ~' J ??. ~ ????? M.

66. Hier ziet u in 1910 geheel links de winkel van Höfte (nu ijzerwinkel Ter Haar) en iets verderop het huisje (later van Brinkman) waarin toen Hendrik Knoef woonde, vader van de daar geboren Johan Knoef, die later naast garage Brok woonde. Op de plaats van het kleine huisje is nu de ingang van de parkeerplaats. De winkel met de markies is van Liedenbaum (in het een paar jaar geleden vernieuwde pand komt nu de bank van de ABN). Daarachter ziet u de woning van Weber 'n Mood'n snieder, van wie het gezegde afkomstig is: "As 't lukt kan 't ne mooie bokse wod'n." Geheel rechts woonde notaris Van Uden.

Borne - Alme losche straat

3256

Zon op ï.5S - onder 426

67. Deze foto van circa 1905 is bijna op hetzelfde punt genomen als de foto voor op dit boekje. Links had Van Schoot zijn slagerij en achter de bomen Meijer zijn kleermakerij (vader van bakker - en later wethouder - J.J.H. Meijer), waar nu op de hoek van de toen nog niet bestaande Van Bönninghausenstraat bakkerij Koehorst is. Geheel rechts ziet u het huisje van de (zeer arme) weduwe Zwier en het huis van schoenmaker Grimberg en de weduwe Stoelers (nu parfumerie en sigarenzaak) en verderop bakkerij Tangelder. Geheel links staat mogelijk kapper De Vries.

Villa Almeloosche straat.

r-

f

~ ?

~

:,

68. Links ziet u de woningen van de familie Spanjaard. In de linker villa woonde meneer David met mevrouw Dient je, de ouders van Izac, die later op villa Sara woonden (aan de Spoorstraat). De rechter villa werd bewoond door meneer Izac en mevrouw Anna, de ouders van Jacob Spanjaard. Van meneer Izac was ook het hiernaast staande koetshuis, waar ook zijn koetsier Gait Leverink woonde. De dubbele villa werd in 1914 door genoemde Jacob verbouwd tot één villa, waarin nu de volkshogeschool Het Witte Huis is gevestigd, waarvan het in 1976 verbouwde koetshuis thans ook deel uitmaakt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek