Borne in oude ansichten

Borne in oude ansichten

Auteur
:   drs. G.P. ter Braak
Gemeente
:   Borne
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0241-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Borne in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. Dit is de tweede molen die we tegenkomen. Borne had vroeger namelijk twee molens: die van Velthof en Dikkers Mölle (geen Dibbers). Postbode Nijland staat hier links. De molen stond rechts van de Bornerbroeksestraat achter de kruidenierswinkel van IJzereef, welk pand u links ziet (nu tot woonhuis verbouwd). De molen, die reeds lang is verdwenen, werd als korenmolen gebouwd en later omgebouwd tot houtzaagmolen (van W. Llzereef). Op deze plaats is nu de tuin van de familie IJzereef (Bornerbroeksestraat 22) aan het begin van de Dikkerslaan, grenzende aan het perceel Spechtstraat 1.

Gr ~t uit Bom>!

70. Deze wei bestaat nog, het huis niet meer. Het is de villa van de heer Dikkers. Op deze plaats staat nu De nieuwe Molen van Jonge Poerink. Deze ansicht dateert van omstreeks 1907. In 1913 stond hier een nieuwe villa, die op haar beurt na de Tweede Wereldoorlog door De nieuwe Molen werd vervangen. Aan de overzijde van de Almeloscheweg (nu Prins Bernhardlaan) stond nog een duiventil, die ook aan de heer Dikkers toebehoorde (op de plaats waar nu het linker gedeelte is van de tuin van de hervormde pastorie).

71. De Bornsche Harmonie dateert van 1926 (de Stephanus Harmonie uit 1921). Vroeger was er het (enige) "Ons Genoegen". U ziet van links naar rechts op de onderste rij: B. Hilverink jr., J. Wierda, S. Hofrnan, J. Visch en A. Kuik. Op de tweede rij: B. Hilverink, R. Zomer, J. Poelman, J. ter Horst, dirigent K. van Gelder. H. Hartkamp, B. v.d. Logt, R. Hofman en H. Kwast (huidige voorzitter). Op de derde rij: trommelslager J. Bosch, H. Kwast, J. van Munster, H. Wierda, B. Bolnoeve, R. Linde, K. Achterberg. J. Horselenberg en G. Lucas. Op de vierde rij: R. Linde, J. Slettenhaar. J. Kuik, B. Hilverink sr., H. Diekman, H. Visch, P. Visch, K. Smit en H. Lucas. De foto is genomen achter hotel Hagreis (nu Van der Werf).

·',

. 6'CZICBT'OP ZElIDUl,N.

72. Tot slot wil ik niet nalaten u ook nog iets van Zenderen te laten zien: linksonder het gymnasium, waar in 1885 de eerste leerlingen les kregen. Omstreeks de jaren dertig kwam er een nieuw gebouw, waar nu (na opheffing van het gymnasium) de middelbare landbouwschool uit Oldenzaal in wordt gevestigd. Linksboven het in 1855 gestichte klooster (op de plaats van huize Het Hulscher). Verder ziet u hier (in 1899) de Dorpsstraat in Zenderen met links café Winkelman en de toen nog openbare school, die in 1882 was gebouwd (tegelijk met de openbare school in Borne aan de Pietmanskolkstraat). In 1924 werd deze school verbouwd tot katholieke school. Het gebouw werd in 1970 afgebroken.

Café: "HaarhuislO

'.l"';IU Or _ Tr~";.JeT Co. l-e.pzig. 17896

73. Hier ziet u de voorganger van het huidige hotel Haarhuis: café Haarhuis van Hanna en Herman Haarhuis. Heel vroeger heette het café De Compagnie. Daartegenover stond ook een café (waar nu de heer Engelbertink woont) De Groene Kolk, waar de heer Rikken op zat, voordat hij zelf een café liet bouwen dat u op de volgende pagina tegenkomt. Voor de stalling ziet u hier nog de paardenkribbe. Links ziet u de bakkerij van Haarhuis (gehuwd met een dochter van Schwerink), die vrijdags naar Borne ging met zijn broodkar vol rog'nstoet.

Almelo che we~ - zenderen.

74. Aan de andere zijde van de brug over de Azelerbeek ziet u in de richting van Almelo rechts het café van de heer Rikken, die tevens postbestelIer was. In het thans vijfenzeventig jaar oude pand zit nu zijn kleinzoon. Daarachter ziet u de schoorsteen van de toen (1903) vrij nieuwe stoorn-, was- en natuurblekerij van Van de Riet Cn Diekboer). Voor deze stoomwasserij werd in 1900 aan de gebroeders Van de Riet hinderwetvergunning verleend. Er waren toen acht à tien werklieden. Ongeveer vijftig jaar geleden kocht de heer Klaassen de fabriek, liet deze slopen en bouwde uit de materialen ervan op die plaats twee woningen. Links ziet u nog café De Denneboom.

75. Dit is de derde molen die we tegenkomen. Hij werd zo'n zeventig jaar geleden gebouwd (of juister: herbouwd) op de hoge kamp aan de Almelose kant van Zenderen (rechts) door "de Hagmulder". Hij en de molen kwamen waarschijnlijk uit de omgeving van Goor. De molenas moet nog clandestien zijn vervoerd vanaf het Bornse station. De eerste molenaar was waarschijnlijk B. ten Heggeler. molenaar te Hengelo, die op 29 augustus 1899 hinderwetvergunning kreeg voor het oprichten van een windkorenmolen te Zenderen. Enkele jaren daarna (mogelijk in 1901, waarin hij vergunning kreeg voor het oprichten van een korenmalerij, gedreven door een petroleummotor van twaalf pk naast zijn windkorenmolen) kocht H. Winkelman (zijn café bent u al tegengekomen) de molen. Een twintig jaar later werd deze weer verkocht aan de Coöp. Landbouwbank te Almelo. De wieken zijn omstreeks 1938 gesloopt.

Molen Zenderen

76. We beëindigen onze tocht bij de nu verdwenen halte in Zenderen, waarvan de wachtkamer nog was geschonken door de paters karmelieten. De gebroeders E1zink uit Zenderen deden er dienst. Als ze ziek waren kwam er iemand van de ploeg uit Borne, zoals hier de heer J.H. Letteboer. De andere persoon is een zekere Kuipers, die uit Almelo was komen wandelen. Vroeger stopten er enkele treinen, waarvan sommige alleen "op tijdig verzoek"; ná 1945 alleen nog ten behoeve van bezoekers van het retraitehuis, als daartoe was verzocht.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek