Borssele in oude ansichten

Borssele in oude ansichten

Auteur
:   J. de Ruiter
Gemeente
:   Borsele
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3463-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Borssele in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

27. Rechts was de timmerwinkel van Gerrit van de Sande en in het huis met de levensboom boven de deur woonde J. Beenhakker die gemeentesecretaris was van 30 september 1885 tot 16 juni 1909. Op straat zien we van links naar rechts: Adriana Walhout, Francina Walhout met een jongetje, Jaap de Smidt, Piet Corstanje Hzn, en Gerrit van de Sande (timmerman). Uiterst rechts leunt Willem Almekinders tegen het hek.

28. Op het plein aan de oostzijde staan links onder de lantaarn Jane Karelse (bijgenaamd Kea van Rap) en rechts Jacoba de Kuiper. Met de kruiwagen Maatje Tange en Gecrt Witte, verder naar achter staat Neeltje van Schaik. Het pand daarachter heeft nog dienst gedaan als kleuterschool. Overigens was het soms niet gemakkelijk bij een herkend per soon de officiele naam te vinden, daar de meeste inwoners van Borssele met een andere naam door het leven gaan. Soms zijn deze bijnamen zo ingeburgerd, dat de persoon zelf niet beter weet. Deze bijnamen waren echter nodig om mensen met dezelfde farnilienaam uit elkaar te houden.

29. In veel dorpen stond op een centrale plaats het "viskot". De meeste zijn aan de slopershamer ten offer gevallen, echter niet te Borssele. Of de oude mannetjes, die hier veel samenkwamen op de bank zich hebben gehouden aan de spreuk die op het viskot stond: "Hoort, Ziet, Zwijgt", is niet na te gaan. Achter de deuren rechts gaat de plaatselijke brandspuit schuil, De oudere meisjes op de foto zijn Martina Noels, Sien Walhout en Adriana Walhout.

30. Het meisje links is Maria Huijsen en de derde van links is Keetje de Smidt; de anderen zijn niet herkend. De kaart is verstuurd op 4 januari 1909. Dit am u een globaal inzicht te geven van de periode waarin de serie 28 tot en met 30 is genomen.

31. De zangveremgmg "Tot Oefening En Uitspanning", werd opgericht in 1892. Deze foto werd genomen tussen 1910 en 1915. Op de bovenste rij zien we, van links naar rechts: Jaap Corstanje sr. (voorzanger in de kerk), Geert Witte, Jan Blok, Cornelis Krijger, Piet Corstanje, een onbekende, Johannes van Dalen, Jan Almekinders, Thijs Karelse, gepensioneerde schoolmeester A. Priester, Geert Schipper en Cornelis van Sabben. Op de tweede rij: dirigent H. Priester, Mientje Verburg, Mien Krijger, Maatje Rottier, Christina Priester, Lena Wagenaar, Lies de Vos en vaandeldrager Geert Corstanje. Zittend: Johanna de Kunder, Pietje de Vroe, Jane Moerman en Pietje Wagenaar.

32. De jongen met de fiets is Jan Wagenaar, naast hem ziet u Jacob Leijs met een van zijn kinderen, vervolgens Maria Leijs en dorpsveldwachter Jannis de Hullu. Het hek voor de kerk werd in 1900 door smid Dirk Wisse geleverd, die overigens twee cent gaf voor een gevonden hoefijzer,

33. Over het algemeen is het dezelfde groep personen die de fotograaf volgde. Ook hier zien we weer De Hul1u met Maria Leijs, in het midden, met de pet op, Jacob Leijs en rechts weer Jan Wagenaar.

34. Van deze kinderen werd niemand herkend. De foto werd genomen bij de ingang van de Noordstraat op de Noordsingel die een laanachtige indruk maakt.

35. Deze kerk is pas in 1852 gebouwd door de p1aatselijke aannemer Aarnoud de Muijnck. De late bouw is toe te schrijven aan de lege schatkist van de stad Goes die, zoals we reeds 1azen in de inleiding, in 1616 het eiland bedijkte en dus eigenaar was van het dorp. Zo werd er wei een muurtje gezet, maar het godshuis kon niet worden gebouwd. Eerst werd een vertrek gebruikt in de pastorie, later hield men kerk in het parochiehuis.

36. De oude boer op de voorgrond is Geert Imanse, wiens vrouw als bijverdienste paste op de kinderen van de vrouwen die een handje moesten meehelpen op het land. De boer op de achtergrond is Willem van de Linde (landarbeider). De Noordweg is nu omgedoopt in Noordstraat.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek