Borssele in oude ansichten

Borssele in oude ansichten

Auteur
:   J. de Ruiter
Gemeente
:   Borsele
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3463-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Borssele in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

57. Op 4 mei 1914 werd de eerste steen van de kerk gelegd door dominee G.H. Kersten. De man bij de rechtse groep kinderen is Johannes Bras. In de kerk bevindt zich een orgel met een onooglijke kast, maar met een juweel van een binnenwerk, dat in januari 1974 door de minister op de voorlopige Iijst van beschermde monumenten is gezet. Het orgel werd in 1794 gebouwd door de Goudse orgelbouwer J.P. Schmidt. De jongen rechts met de fiets is Kobus Melis.

58. Op deze foto staan drie dorninees, van wie alleen dominee Vreugdenhil in Borssele was geplaatst van 12 november 1921 tot 20 april 1925, to en de familie naar Bruinisse vertrok. Van links naar rechts zien we: dienstbode Neeltje Schipper met op haar arm Marinus, dominee Johannis Vreugdenhil, Gerrit, Maria Vreugdenhil-van Eck, voor haar Maria, Johanna en Catharina, achter hen een onbekende dominee, dienstbode Adriana Walhout, Johannis, Cornelis en een onbekend domineesechtpaar.

59. De veerdiensten (bovenste foto) sloegen over het algemeen een groot gat in de gerneentefinancien. In 1890 was de steiger aan de zuidnol dringend aan vernieuwing toe, maar het verzoek aan gedeputeerde staten, ten einde hiervoor een geldlening te verkrijgen werd herhaalde keren afgewezen, ondanks de opgaven van het gemeentebestuur, die vermeldden dat jaarlijks ruim drieduizend personen van de veerdienst gebruik maakten. Bovendien had het de gemeente een klein vermogen gekost om de toevoerwegen te begrinden en te onderhouden. Aanvankelijk deed de stoomboot Borssele drie keer in de week aan op haar tocht over de Westerschelde. Met Vlissingen als beginpunt voer ze via (Ter)Neuzen, Hoedekenskerke en Borssele weer terug naar Vlissingen. Tot aan de tweede wereldoorlog zou deze stoomboot in dienst blijven.

Onder zien we de eerste auto bus van de lijn BorsseleGoes. Achter het stuur zit de tegenwoordige directeur Abraham de Muijnck. In 1923 vroeg J. de Muijnck f 400,- subsidie voor zijn busonderneming aan de gemeenteraad, doch deze besliste dat maar f 200,werd uitgekeerd onder voorwaarde, dat tweemaal daags de bus naar Goes zou rijden en eenmaal per week naar Middelburg en dat met voldoende en goede autobussen zou worden gereden. Bovendien maakte de raad een verordening op het rijden met bussen in het dorp Borssele.

60. Dit is het cafe van Piet Hoondert aan de westzijde van de Drieklauwenweg, tegen de Borsselsedijk aan. Hier zien we Piet met zijn vrouw Leune van Dijke en vier van zijn zes kinderen, van links naar reehts: Catharina, Josepha, Dina en Pieter. De foto dateert van 1925. Later hebben hier nog Nicolaas de Kunder en Van Sluis gewoond.

61. De gemeenteraad in beeld ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van burgemeester J.L. Richel op 27 februari 1928. Staand, van links naar rechts: Anton van de Velde (ontvanger), F.W.J. Immink (secretaris), A. de Korte (gemeenteveldwachter) en Marien Dek. Zittend zijn afgebeeld: Stoffel Almekinders, Piet Dekker, Jan Bruinooge (wethouder), J.L. Richel (burgemeester), Kees Rottier (wethouder), Marcus de Regt en Kees Nijsse.

62. Tijdens de lange hete zomer van 1928 werd door een ingezetene van Borssele water aangevoerd, dat hij kocht bij de waterteidingmaatschappij Walcheren en voor vijf cent per emmer verkocht aan de inwoners, Hierover werden in de raad vragen gesteld door het raadslid Dek. Grote ontsteltenis bij de heren raadsleden, die vijf cent wel wat veel vanden en besloten dat de man f 2,- per rit zou krijgen en dat het water verkocht moest worden onder toezicht van de rijksveldwachter C. van Nieuwenhuijse (links), gemeenteveldwachter A. de Korte (rechts) en gemeenteontvanger A. van de Velde (met pet). In totaal mocht elk gezin niet meer dan 10 ernmers per dag kopen. Op de foto betaalt Jane Leijs haar water. Achter de gemeenteveldwachter staat Jane Mieras.

63. Toen in 1910 vierentwintig Zuidbevelandse gemeenten besloten samen een N.V. Waterleidingmaatschappij te stichten was Borssele daar niet bij. Dit kwam doordat wethouder Dirk Wisse zich een fervent tegenstander toonde van de moderne tijd. Door zijn grote invloed op de andere raadsleden stem de de hele raad dan ook tegen, to en het toetredings besluit in de raad moest worden behandeld. Pas toen Dirk in 1913 overleed kwamen de onderhandelingen om alsnog toe te treden op gang tot de wereldoorlog roet in het eten gooide. Het zou tot 1930 duren voordat de Commissaris der Koningin in Zeeland, jonkheer Quarles van Uffort, de eigen waterleiding van Borssele opende door het in werking stellen van een fontein in de vate onder grote belangstelling van de hele Borsselse gemeenschap en een groot aantal genodigden. Het zou tot 1 januari 1965 duren voordat Borssele aandeelhouder werd in de N.V. Waterleidingrnaatschappij Zuid-Beveland (thans Midden Zeeland geheten).

64. Ook in Borsseie hieid men de jaarlijkse bejaardenreis. Staand van links naar rechts: P. Hoondert, J. Bras, P. Zweemer, P. Korstanje, J. Kakebeeke, J. Walhout, A. Bruinooge, L. Almekinders, J. Vette, J. de Witte, B. Eisman, J. Kakebeeke, A. Kakebeeke, H. Corstanje, J. Grim, A. Kerkhove, J. Schipper, A. Noels, J. Paauwe (in bus), W. Rottier, C. Corstanje, J. Hoebeke, J. Corstanje, M. Kareise, J. Almekinders, A. Rottier, W. Moerman, J. van de Veide, 1. Goetheer, M. Smit. Zittend van rechts naar links: P. Elsman-van Liere, mevrouw J. Bras, Koba de Kuyper, J. Almekinders, M. de Reiger, M. Westdorp, A. Kakebeeke, Bet van de Velde, A. Kakebeeke-Walhout, W. Kakebeeke-Bliek, C. Bras, mevrouw Grimminck, J. Wagenaar, C. Walhout-Koole, C. van Duine, twee katholieke boerinnen die weliswaar in de gemeente Borssele woonden doch geheel op 's-Heerenhoek waren georienteerd en mevrouw Hoondert.

65. Deze foto is genom en omstreeks 1920 voor de gereformeerde kerk aan de Westsingel. Het is niet gelukt aIle namen te achterhalen. Staand, van links naar rechts: twee onbekenden, N. Walhout, G. Almekinders, N. de Regt, J. Kakebeeke, D. Walhout, W. van Schaik, J. Koole, N. Guiljam, J. Melis, J. Murre, J. van Overbeeke en een onbekende. Bij de zittenden zijn aIleen J. van Schaik (derde van links), een andere J. van Schaik (neef van de eerste) en M. de Vrieze (tweede van rechts) bekend.

66. De volgende twee foto's zijn genom en aan de Noordweg, waarvan de foto met de meisjes de eerste was, wat te zien is aan de bewoners van het huis, die hier nog achter de gordijntjes te zien zijn maar later (zie foto 67) naar buiten kwamen. De meisjes zijn van links naar rechts: Pietje Walhout, Jans Fraanje, twee onbekenden, Koos Boone, Lena Walhout, Paulien Melis, Geertje van Sluis, onbekend, Johanna Bras, Maria Walhout, Koba Walhout, onbekend, Kaatje Koole, Jaantje Kakebeeke, Maatje Walhout, Dina Vermerris, Pietje Vermerris, Jane van Sabben, Lena de Muijnck, Jaantje de Muijnck, onbekend, Tannetje Koole, Marie Fraanje, Pietje de Witte, Tona Melis, Marie Boone, Neeltje Walhout, Mientje Fraanje, Aaltje Boone, Paulien van Overbeeke, Sien Slabbekoorn Pdr., Jans de Muijnck en Keetje Karelse.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek