Bovenkerk in oude ansichten deel 1

Bovenkerk in oude ansichten deel 1

Auteur
:   Frans Rosenberg jr.
Gemeente
:   Amstelveen
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5171-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bovenkerk in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Gedenkteken voor de gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog. Dit monument heeft korte tijd in de tuin tegenover de pastorie gestaan. Hier staat nu de kleuterschool.

50. Foto van "Zang en Vriendschap" genomen achter de kerk, vlak na de oorlog, Van links naar rechts op de achterste rij zien we: Jan Siteur, Henk Olijhoek, Leo Koot, Kees Bus en Piet Gijse. Op de tweede rij: Grada Baars, Mien Moleman, Jeanne v.d. Meer, Nel v.d. Broek, Riet v.d. Zwaan, Nel Bruine de Bruin, Mien Wegbrans, Ina Olijhoek, Gerda v.d. Meer, Lena v.d. Broek, Mien Gijse en Tonnie v. Wees. De derde rij: Miep Lustenhouwer, Piet Kooijman, Willem Houtkamp, Jacob Bontje, Cor Ceelie, Jan Helsloot, Jan Dekker, Willem Gijse sr., Gerrit Bruine de Bruin en Henk Grimbergen. De vierde rij: Corrie Gijse, Corrie Cligge, Alie Gijse, Jo Annes, Th. Lustenhouwer (directeur), Mien Kragtwijk, Juul Zaal, mevrouw J. van Essen, Tinie v.d. Broek, Rie Rosenberg en Annie van Damme. En op de voorste rij zien we: Nel Gijse, Trees Wegbrans, Annie Kragtwijk, Corrie Bruine de Bruin, Cilia Wegbrans, Annie v.d. Steeg en Joke v.d. Zwaan.

51. Feestcomite bij gelegenheid van het 50-jarig priesterjubileum van pastoor W.F. Roozen in augustus 1946. Op de aehterste rij zien we van links naar reehts: J. Lustenhouwer, H. van Damme, Jae. Blesgraaf, C. v.d. Veldt, Th. Helsloot, H. Straver, F. Rosenberg, Th. van Rijt, M. Grimbergen, J. Blom, Annie van Damme, Rie Rosenberg en Annie Hermanns. Zittend van links naar reehts: pater Willibrord, kapelaan Steur, A. Kragtwijk, H. Heemskerk, kapelaan v.d. Togt, J. Kolk, kapelaan Wiegerinek, A. v. Weerdenburg, pastoor W.F. Roozen, P. Blauwhof, pater Egbert, J. Buffing, J.L. Sehakenbos, kapelaan Drost, kapelaan Thomas en pater Zaal.

52. De Noorddammerlaan ter hoogte van de Pastoor Brouwerslaan omstreeks 1950. Van links naar rechts zijn de huizen van Gorter, Driehuis en Wegbrans zichtbaar.

53. De St. Aloysius- en de Mariaschool gefotografeerd omstreeks 1950. Op de voorgrond het schoolplein waar menigeen vele uurtjes van zijn jeugd he eft doorgebracht met voetballen. De twee witte deuren dienden daarbij als doe!. Oak werd er , .overlopertje" gespeeld en "vossie". Waar je het "tien tegels" luid kon horen en waar bij het "potje mik" gevochten werd om een "loije daai" onder gezang van "Hup Holland, Hup",

54. Het St. Urbanuspark omstreeks 1950, met de Noorddammerweg nog onverhard.

55. Foto uit 1950 met van links naar rechts de woningen van de koster, Rosenberg, Van Oostveen, Dekker, Winter, Van den Heuvel, Schakenbos, Schouten, Hermanns en Regelink. Het ANWB-bord tegenover de Noorddammerweg vertelt ons dat de De Kwakel7 km, Nieuwveen 19 km en Gouda 40 km is.

56. De Bovenkerkerweg zoals die er rond 1950 uitzag, met op de achtergrond het PENhuisje en de boerderij van Helsloot.

57. Hoek Noorddammerlaan-Handweg met de kruidenierswinkeI van Lustenhouwer. De foto is omstreeks 1950 genomen.

58. De St. Urbanuskerk gezien vanaf de Grote Poel omstreeks 1950. Rechts ziet u "de Steiger" en nag net een gedeelte van de Mariaschool.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek