Boxtel in oude ansichten

Boxtel in oude ansichten

Auteur
:   P. Dorenbosch
Gemeente
:   Boxtel
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3312-8
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Boxtel in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Karakteristiek dorpshuis met het Binnendommeltje. Vroeger stond op de plaats van de villa Crols een huis in geheel andere trant. De foto is genomen naar een aquarel, die in 1882 is geschilderd, misschien door de schilder Schaffer. De aquare1 berust bij de familie Clercx. Een der ruiters is de heer Van Boeckel. Degene die naar buiten is gekomen om een praatje met de ruiters te maken (de deur staat nog open) is waarschijnlijk de bewoner Ferd. Clercx. Men ziet het bruggetje over het Dommeltje met aan weerskanten een ijzeren hekwerk met bogen. Dit hekwerk was later nag aanwezig bij de villa.

20. Houtwerf Ferd. Clercx. Bij diens huis bevond zich een grote houtwerf. In 1910 is op dat terrein de villa Phaf gcbouwd (later klooster der Witte Zusters, nu de gemeentelijke sociale dienst), De houtwerf is in vol bedrijf; op de mallejan is een enorme balk aangevoerd. Men ziet de zaagstellingen en de arbeiders, gewapend met trekzagen. Op de werf ligt zogenaamd rondhout voor te1egraaf- en telefoonpalen, terwijl ook bielsen voor spoor- en tramwegen zijn opgestapeld. De foto is gemaakt in 1902. De heer met de zwarte hoed is Eduard Clercx; ook zijn oom Roger is te zien. Rond de eeuwwisseling te1de men in Boxtel vele houtwerven, waaraan de namen zijn verbonden van Velsen, Spierings, Clercx, Van der Hagen, Van Haeren, Van de Ven, Van Hoogerwou, Van Boeckel, Van der Eerden, Stappaerts en Koenen. "Houtbreker" was een echt Boxtels beroep.

21. Rechterstraat, tussen Fellenoord en Nieuwstraat. Rechts de toegang tot Fellenoord, op de hoek het huis van De Visser-Paddenburg. Onder hetzelfde dak de smederij van Van Looij. Vervolgens het straatje dat toegang geeft tot de "Wiemelhoek". Achter de elektriciteitspaal de bakkerij van "jodje" Van Duren, daarnaast het huis waarin later meester Van der Ligt woonde. Het grote herenhuis is dat van Alphons van der Eerden; de weverij was erachter. Links achter de canada's stroomt het Binnendommeltje. Aan de overzijde ervan ligt de houtwerf van Clercx. Dit gedeelte van de Rechterstraat was na de aanleg van de steenweg op Best, in 1743, veel minder druk geworden. Daarv66r vormde het een onderdeel van de route naar Maastricht, die via Onrooi en Sint-Ocdcnrode liep. Uit het vredige tafereel is af te leiden dat het verkeer hier geen problcmen opwierp.

BOXTEL

Hog ..

E~nohove,..scn. tee owe

22. Rechterstraat, enige meters verder. Links (inspringend) de woning van naaister Marie van Munster, dan het huis van de familie Van der Hagen. Eertijds was dit een herberg, "Oud Maastricht" geheten. Mogelijk hoorde het huis ooit aan het kasteel als tiendopslagplaats. Vanuit de poort kwam men door de Wiemelhoek in rechte lijn op de Konijnshoolsedreef uit. Men ziet de bakkerskar van Van Duren. Midden op de foto de bakkersvrouw, de man met de pet is "baard" Voets en naast hem (in witte kie1) bakker Van Duren.

23. "Oud Maastricht". Het zeer bijzondere huis van Frans van der Hagen, met slagerij, kruidenierswinkel, bakkerij en boerenbedrijfje. Later woonden er zijn kinderen Jan, Janus, Sientje en Anna. (Zoon Toon heeft de bakkerszaak verplaatst naar de hoek van de Kruisstraat.) De poort in het midden gaf toegang tot een overbouwde inrit naar de binnenplaats, aan weerszijden waarvan zich een zeer oude behuizing bevond. Het huis had twee schouwen en twee kelders - in een ervan was een welwaterput en een grate zolder van een prachtige houtconstructie. Voor de slagerij staat een groepje jongelui, onder wie twee slagersknechtjes met hun fiets. Het pand werd laatstelijk bewoond door Anna van der Hagen. Het is aan het eind van de jaren vijftig "omgestoten".

24. Meulekensebrug over het Binnendommeltje. Deze vormde de scheiding tussen Rechterstraat en Nieuwstraat, Ret herenhuis rechts en het volgende blok staan er nog. Ze liggen nu aan de Rechterstraat, omdat deze naam ook is gegeven aan dat gedeelte van de Nieuwstraat dat bij de totstandkoming van de omlegging - thans Brederodeweg genaamd - van de rest van de toenmalige Nieuwstraat werd afgesneden. De Meulekensebrug werd eertijds ook wei Maastrichtsebrug genoemd. In 1743 is er sprake van het molentje aan de Maastrichtsebrug. Links - het huis met de ladder - de in 1977 afgebroken smederij van Bernard van de Yen; rechts de karren die hij moest repareren. De foto dateert van 1911.

EOX1 EL

Rechterstraai

25. Rech terstraat, gezien naar het westen. Een kaart uit de jaren twin tig, Het is bijna onvoorstelbaar dat deze smalle straat een schakel vormde in het landelijk noord-zuid traject. Het huis links was to en van Theodoor de Visser (later van tan darts Breuking). Daarnaast de slagerij van J. Beks, vervolgens de woning van de dames Hendrika en Mieke van Susante, met daarachter de smidse van Koos van Susante (later van smid Van Dongen). In het huis met de topgevel woonde bakker Nolleke van Rooij, die zijn klandizie voor een groot deel in Den Bosch had. In het winkelhuis rechts dreef smid Th.W. van Dcngen-van de Laar een nering in huishoudelijke artikelen.

R,ecntersba - .Boxte;.

.,

26. Kijkje in de Rechterstraat vanaf het kruispunt Kruisstraat-Burgakker. De foto is genomen rond 1900, op een zondagmorgen. Een enorme houten mast rees uit een schakelkast omhoog; deze was nodig voor de aftakking van het elektrische net, richting Bosscheweg. Op het hoekje de winkel in kruidenierswaren, snuif, tabak en aanverwante artikelen van de gezusters Marie en Doortje Evers; men kon er zelfs, zoals in vrijwel alle soortgelijke neringen, een "stille" borrel krijgen; ten dienste van de klanten stond er een bank. Later had Toontje van der Hagen hier zijn bakkerij; koek bakken was zijn specialiteit. De bakker opponeerde en protesteerde net zo lang tot de sta-in-de-weg voor zijn deur verdween en door een ijzeren mast werd vervangen, die op de hoek van de Burgakker werd geplaatst. In het huis links met de afgepaalde stoep was eertijds de bakkerij van Theo van Duren, dan een zaak in comestibles gevestigd; men verkocht er to en ook grote sigaren voor anderhalve cent. Daarnaast was in die tijd de slagerij van Hannes van Nistelrooij.

27. Hetzelfde punt, ongeveer tien jaar later. Nu woont op het hoekje bakker Toontje van der Hagen, daarnaast ziet men bakker Lambert van de Vliert met zijn witte sloof voor zijn winkel staan. Naast hem het knechtje, al een fietsjongen. Mogelijk wordt de bakkerij juist met meel bevoorraad. Op de hoek van de Burgakker twee postbodes; degene met snor is Toon Mandos, de andere Jan Grijsbach. Voor de manufacturenwinkel poseren de heer en mevrouw Witteveen. Naast de winkel van Witteveen woonde Jan van Liempt; hier was een aantal jaren het kantoor van de rijksontvanger gevestigd, later naaimachinehandel De Rooij.

l.'itg. H. Rutten.

28. Enige meters verder de Rechterstraat in. De kaart dateert uit 1906; dit gedeelte van de Rechterstraat was reeds in 1893 voorzien van trottoirs. Op de achtergrond, links, het huis van Jacques van Hoogerwou, "De Zwaan". Het witte huis in het midden, met het raam met de blinden, stond op de hoek van de Molenstraat; het droeg de naam "St.-Joris". Op de voorgrond links - het huis met de puntgevel - de herberg van Rumoldus (Mol) van de Yen, genaamd "St.-Cathrien" en eertijds de zetel van het gilde van die naam. Daamaast, links, de winkel van Toon van Dommelen: aan de ene zijde een kruidenierswinkel en aan de andere zijde ,,'ne pindolwinkel", zoals ze in Boxte! zeiden. Rechts ziet men de bakkerszaak van P. v.d. Vliert.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek