Boxtel in oude ansichten

Boxtel in oude ansichten

Auteur
:   P. Dorenbosch
Gemeente
:   Boxtel
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3312-8
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Boxtel in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Straatje op Duinendaal. Een foto uit de jaren dertig van het straatje dat van de St.-Petruskerk naar de pastorie liep. De bebouwing is nu verdwenen, een parkeerterrein bleef over. Links op de voorgrond de zijgevel van het voormalig groot kanunnikenhuis, dat eerst in de jaren zestig is afgebroken. Rech ts daarvan de leeriooierij van Hendrikus van Lieshout; later had Willem Prick daar zijn limonadefabriekje.

60. Landhuis "Duinendaal". Dit leeft thans nog voort in de straatnaarn Duinendaal. Het behoorde aan Freiherr Ludwig Georg von Hartitzch. Na de dood van de douairiere von Hartitzch, in 1888, kwarn het landgoed in eigendom aan het kerkbestuur van St.-Petrus. Op de foto de achterzijde van het landhuis met op de trap naar de keuken Mijntje Roestenberg, dienstbode bij de familie von Hartitzch, en naast de trap Francina van de Loo, de werkster, met neef Jantje van de Loo. Volgens de door W.L. van Amelsvoort opgespoorde gegevens zou de foto voor 1885 zijn gemaakt. De zusters van J.M.J. hebben enige tijd verschillende kamers van het landhuis in gebruik gehad; de bekende zuster Ignatie gaf er bijvoorbeeld zangles. Ook de bewaarschool was er enige tijd gevestigd. Het landhuis is in 1902 gesloopt om plaats te maken voor een lagere school - later huishoudschool - waarin nu nog een creche en het naaiatelier met paskamer van de H. Bloedstichting zijn ondergebracht.

61. Kanunnikenhuisje. In 1493 is de St.-Petruskerk door Hendrik van Ranst, baanderheer van Boxtel, en zijn vrouw Hendrika van Haeften verrijkt met een kapittel van negen kanunniken. De kanunniken, die dagelijks in de kerk de mis opdroegen en de getijden zongen, woonden in de nabijheid van de kerk. Bij traditie is het huisje, op deze foto afgebeeld, een kanunnikenhuisje. Het was, toen de foto rond de eeuwwisseling is gemaakt, nog verdeeld in drieen; twee woninkjes en een kaarsenrnakerij, waarvan het poortje te zien is. Daar vervaardigde koster Janus van den Broek de kaarsen voor de kerk. Vaar 1861 was in het pandje de blauwververij van Peter Princen gevestigd. De poort rechts gaf toegang tot het landgoed Duinendaal. Daarachter ligt het hoofdgebouw van het St.-Annagesticht, zoals het klooster Duinendaal oorspronkelijk heette.

i{. 1. iefdegeslicht.

tP~

Boxlel.

62. Klooster Duinendaal. Onder het pastoraat van deken G. Wilmer is in 1855 het St.-Annagesticht gebouwd. Aanvankelijk vestigden zich daar de Zusters van Liefde "Dochters van Maria en Jozef", die reeds in 1862 werden opgevolgd dOOI de zusters van J.M.J. Het klooster was een waardig gebouw, hannonieus van verhouding, met boven de hoofddeur een fraai bovenlicht. Mede dank zij de Iinanciele steun van de familie Ten Brink vond spoedig een uitbreiding plaats met een eerste gasthuis of verpleeghuis voor ouden van dagen en anne zieken. Er kon ook een kleine huiskapel worden ingericht, die in 1892 werd vervangen door de kapel die op de kaart staat afgebeeld. Deze kapel moest op haar beurt in 1907 plaats maken voor de tegenwoordige, fraaie neo-gotische kapel. De kaart met de groep pensionaires dateert van rond 1900.

63. Slaapzaal Duinendaal. Reeds in 1869 werden op Duinendaal weeskinderen opgenomen, in later jaren werd het een gewoon pensionaat voor meisjes uit de burgerstand, zoals dat toen heette. Vele generaties kostschoolmeisjes hebben er gewoond, op de scholen van de zusters onderwijs genoten en op de eenvoudige, maar kraakheldere slaapzalen geslapen. Het pensionaat is in 1962 beeindigd; de kostschooluniformen waren toen al geruime tijd afgeschaft.

64. Rijtje gebouwen op Duinendaa1. Bet gebouw uiterst links is de zogenaamde Smetbouw, eenvoudigweg "d'n Bouw" geheten; het eerste Boxtelse ziekenhuis van 1873, oorspronkelijk bestemd voor lijders aan besmettelijke ziekten. De St.-Rochusbouw, zoa1s hij aanvankelijk heette, telde op de begane grond vierentwintig bedden, terwijl op de verdieping plaats was voor een gelijk aantal. Bouw en inrichting van dit ziekenhuis kostten slechts f 12.000,-. Het gebouw rechts ervan bleef a1s gasthuis in gebruik; het tarief voor verpleging en verzorging bedroeg daar toen vijftien cent per dag. De foto is gemaakt kort nadat de nieuwe kapel gereed was gekomen (architect J.B.H. Groenendaa1). De kapel kwam leeg te staan toen de zusters van J.M.J. Duinendaa1 in 1972 verlieten. De ramen werden geblindeerd, om ze zoveel nog mogelijk was tegen vandalisme te beschermen.

65. Huisje langs de Vicarius Van Alphenlaan. Een merkwaardig huisje met een door kolommetjes geschraagd buitenportaal, Kinderen noemden het wei het huis van Hans en Grietje. Eertijds woonden er onder anderen Gijsbertus Looijmans en Piet van der Meijden; laatstelijk werd het bewoond door de familie Vogels. Het huisje stond er nog toen de Mavoschool erachter was gebouwd, maar in de jaren zestig is dit stukje oud Boxtel helaas verdwenen.

scs v.X « .r.ccrrrrrrs'r ,. O~JTRl.K 5.25 ,),I.

~.,..{"~,.,..... ~ -7!.J-a-~ J1a ""' ?.? J' I P

t/k ~~7-z.. eo oy;t;/ A~ e-r f (/1-,

t'r_ "U",,," c?t? }~~ /? ?/

~- .?..?.. "'~ I -- ?.? 1 ~ 'Ji?:/ ,u- /,r". r-:

~ ':;'/) V'Z vi' / L r' :n -

66. De "Reus van Jachtrust". In wat nu de Vicarius Van Alphenlaan heet, stond een grote kanada of "kanidas"-boom, een populier waarvan het hout gewoonlijk voor de klompenmakerij wordt gebruikt. Deze boom he eft op het toenmalige landgoed Jachtrust kunnen uitgroeien tot een reuzenboom met een omtrek van 5,25 meter. Het karakteristieke huisje, met put en putmik, is pas in de jaren vijftig gesloopt. Het werd bewoond door onder meer de families Van Gernert, Hub. van Oirschot, Driek van den Oetelaar, Vogels-Jansen en Bergman. Voor minnende paartjes was "d'n dikken boom" op Jachtrust een geliefkoosd doel op hun avondlijke wandeling. De foto dateert van rond 1901.

67. De dikke boom van Jachtrust exit. Rond 1906, toen Jachtrust werd bewoond door de zusters Trappistinnen, is de oude reus geveld. Dit karwei werd opgeknapt door Piet van der Hagen, de man met de gleufhoed, die op de gevelde boom poseert. Hij werd geassisteerd door onder anderen Jan en Wout van Weert en Toon en Driek Schellekens. Zelfs in het land der houtbrekers was dit een prestatie. Naast P. van der Hagen staat Alex van Uden, ambtenaar ter secretarie. Rechts is de toegangspoort van het landgoed Jachtrust nog juist te zien. De heer Van Amelsvoort heeft indertijd - voor zijn rubriek "Oud Boxtel in beeld" - nagespeurd dat alleen de bast van de boom f 90,- opbracht. Men maakte er kurkdoppen van, drijfmateriaal voor visnetten. Van het hout werden slechts "schabben" gezaagd.

13 x e..

fl ize - achlrusl.

E!e tr ~D d van iIheltXl , D E peu Bi)xte.l.

68. Het landgoed Jachtrust. Dit landgoed heeft een serie eigenaren gehad, onder anderen A.W. Tijbosch, kastelein van Stapelen (1773). Een der meest bekende eigenaren was de befaamde politicus Hein de Wijs uit Den Bosch (1832), wiens broer deken van Boxtel was. In 1867 werd het landgoed gekocht door generaal K.P. Schultze, die in 1867 het huis liet bouwen, dat op de kaart is afgebeeld. Dit huis be staat vrijwel nog voort als onderdeel van het De la Salle-complex. In 1903 werd het landgoed betrokken door de Franse Trappistinnen, die door de anti-clericale wetten van minister Combes uit Frankrijk waren verdreven. Na de Eerste Wereldoorlog keerden de zusters naar hun vaderland terug; het landgoed kwam in 1920 in handen van de Commissie voor Kinderbescherming in Den Bosch en werd zo de aanzet van Huize de la Salle.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek