Boxtel in oude ansichten

Boxtel in oude ansichten

Auteur
:   P. Dorenbosch
Gemeente
:   Boxtel
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3312-8
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Boxtel in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. Brabants dorpsleven: aan de voordeur. In de in 1924 uitgegeven, keurig verzorgde serie "Brabantsch Dorpsleven", met opdruk van het provinciewapen, komen enige kaarten voor, waarvoor de opnamen in Boxtel werden gemaakt en wel grotendeels op Munsel. Op deze foto ziet men de weduwe Adriana Koningsvan den Braak met haar dochter Mina MeulendijkKonings. Beiden op hun zondags, met boerenmuts met poffer en gouden sieraden, voor hun huis op Munsel, dat in oktober 1944 door oorlogsgeweld is vernield. De weduwe Konings draagt een omslagdoek, een zogenaamde neuzik.

70. Bij de put. De gezusters Mijntje en Cisca Schoenmakers, wonende op Munse1, zijn bezig bij de waterput kannen te schuren. De putmik is te zien, evenals de spindel om de bussen met melk in de put te doen dalen. De foto is gemaakt voor de eindgevel van de boerderij, die vlak voor de bevrijding in 1944 is afgebrand. De meisjes dragen de zogenaamde daagse mutsen. Mijntje is later getrouwd met Kees Olieslagers; Cisca van den Aker-Schoenmakers is in maart 1978 overleden.

71. In den herd. Het interieur van het huis van Jan Meulendijk op Munsel, waarvan afbeelding 69 de voordeur liet zien. Meulendijk zit aan tafel en zijn vrouw Mina schenkt de koffie in. Zijn schoonmoeder, de weduwe Konings (bij wie het echtpaar Meulendijk-Konings was ingetrouwd) zit aardappelen te schillen. Het jongetje is zoon Brord, die in 1946 priester is gewijd. De man die voor de kast zit was daar maar toevallig in huis, Het is Van Hamond, die to en in de "Brakken" woonde op Onrooi. Men lette op de schouwplank met de fraaie serie bordjes hoven den herd en op de "heiligdommen", onder meer de stolpen op de kast.

EI 'DHOVENSCHE S7EENWEG. BOX7EL

72. Fellenoord. Het huis links, met de wegwijzer van de A.N.W.B. ervoor, is dat van De VisserPaddenburg. Eerst een kleine weverij, later een zaak in stoffen (eerste aanzet van verkoop van confectiekleding) en kruidenierswaren. Hier begint de Eindhovense steenweg (aanvankelijk sprak men van kasseiweg), die in 1743 door de stad Den Bosch is aangelegd. Het zou tot 1806 duren vooraleer de steenweg tot Eindhoven was doorgetrokken. Dominee Hanewinkel zegt er in zijn "Reize door de Majorij" van 1798 van, dat het een weg is van eene ontzaglijke lengte, en zo regt als een bezemstok. Het eenzelvige van dit vergezigt verveelde mij geweldig.

fe'enoord - Boxl .

73. De Wiemelhoek. In 1901, to en bovenstaande foto is genom en, was de naam Wiemelhoek nog volop in gebruik voor het begin van de Fellenoord. Rechts cafe "De Zon", dat ook in trek was bij de burgerij van het dorp. Daar was zelfs een societeit gevestigd: "Den Haerd". De naam Fellenoord is waarschijnlijk ontstaan door migratie: een bewoner van de Woenselse Fellenoord, die hier een cafe begon, doopte dat "Fellenoord", welke naam op de straat overging. In de jaren vijftig prijkte de naam (weer) in het bovenlicht, maar nu gespeld als "Vellenoord".

BOXTEL.

Weg naar Eindhover..

74. Fellenoord. De kaart dateert uit 1910. Rechts het cafe dat tegenwoordig wordt geexploiteerd door M. van der Meijden. Het heette vroeger "Eindhovens Koffiehuis" en was eigendom van A. van Heessel. Deze had ook cafes in de Nieuwstraat en op de Markt (De Kei). Hij was bode op Den Bosch, tevens aannemer-stratcmaker. AIleen het linker gedeelte van het huis was to en herberg. Zoals dat met veel cafes het geval was, had het een zaaltje met een toneel. Op de andere hoek van het Konijnshol ziet men cafe De Gouden Zwaan, welke zwaan op het schild boven de deur prijkte. Later voerde deze herberg het uithangbord, een witte zwaan voorstellend, dat was overgebracht van cafe Van den Meerendonk op de hoek van de Stationsstraat-Ossenpad, na beeindiging van dit bedrijf. H. Verberne was er lang de kastelein. Tegenwoordig is het een eethuis met een voor Boxtel in alle opzichten exotische naam: "Die Heere Seventien". In het hoge huis links was toen de marechausseekazerne gevestigd.

75. De Fellenoord overstroomd. Tot aan de jaren dertig was het een heel gewoon verschijnsel dat 's winters verschillende straten en wegen overstroomden. De 1aatste overstroming dateert van 1931. Het spreekt vanze1f dat het hoge water veel last veroorzaakte, maar ze waren er in Boxtel weI op ingeste1d, zodat men over het algemeen naar zijn werk kon blijven gaan en school- en kerkbezoek vrijwel normaal voortgang konden hebben. Er waren ook particulieren die met hun schuit een soort veerdienst onderhielden; soms werd er "gemarst", tot vermaak van de menigte. Van het gebeuren werden graag foto's gemaakt; foto-atelier Janssen heeft er heel wat op zijn naam staan. Op deze foto, uit het midden van de jaren twintig, is de man met de roeispaan Cor Pastoor, links van hem Harrie van den Brand, Simon van Pelt en Tinus Habraken (met spoorpet), rechts Net van Pelt en Sien Pastoor; op de fiets Toontje Michie1sen. In het witte huis woonde Van Dongen met een huisweverijtje: de man met bezem, links, is kantonnier Bert Voets. Bij hoog water was de Fellenoord altijd de dupe, maar ook bijvoorbeeld de Onrooisestraat, Bosscheweg, Halse Barrier, Ossenpad en de Raaphof.

76. Nogmaals op de overstroomde Fel1enoord. De foto is genomen op 10 januari 1925. Plankiers brachten dikwijls uitkomst en zelfs tobben deden dienst als drijvend vervoermiddel. Naast het huis van W. van den Brand dat van Marten Crols, daarnaast het huis waarin J. van der Ligt heeft gewoond. De person en zijn, van links naar rechts: op het plankier Drieka van der Meijden, Harrie van den Brand, H.M. van der Velden-van Esch, smid Piet van de Ven (met kind op de schouder), Jan van der Meijden, mevrouw V

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek