Brakel in oude ansichten deel 2

Brakel in oude ansichten deel 2

Auteur
:   R. Dijkhof
Gemeente
:   Brakel
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4093-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Brakel in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Deze foto is, zaals de kaart al aangeeft, genom en op 8 maart 1929. Toen waren de ijsbrekers gekomen tot op de hoogte van het veer. Hier is duidelijk te zien hoe men het vuur extra opstookte am een flinke gang te krijgen, om zodoende het ijs kapot te varen. Een zeer moeizaam werk moet dat zijn geweest. Het publiek naderde de boten zo dieht dat men er zo op kon stapp en, om een gang terug en weer vooruit tot op het ijs mee te maken, om er daarna af te stappen. Hier is het ijs zo glad dat men er met de fiets en de sehaats op kan rijden. De zan had overdag al zoveel kraeht dat het ijs van boven ging smelten. Maar's naehts vroor het dan weer en zodoende ontstond er een gladde bovenlaag. De rivier trok zeer veel kijkers, omdat men toeh niets anders kon doen vanwege de VOISt die in de grond zat.

20. Het veer verlatend staan we hier onder aan de stoep van de Veerdam voor de bakkerij van Coos van Balen, in 1911 bij de grote brand verwoest. In 1912 werd dit huis weer opgebouwd en bewoond door Willem van Dalen, de parlevinker. Hier zien we voor de bakkerij staan: Coos van Balen met zijn vrouw, Daatje van Bijsterveld, en de drie kinderen Klaas, Coos en Hester. Links staan de knecht Leen van Dalen en de dienstbode Artje v.d. Wetering.

21. Een stukje heel oud Brakel van voor de brand van 1911. Deze opname is rond 1903 gemaakt. Alles wat hier op de kaart is te zien is afgebrand. Links het huis van A. de Vries, die er een winkel in kruidenierswaren op na hield en ook brood verkocht voor bakker W. de Tek. Vergunning voor sterke drank had hij ook, dus kon men voor vele dingen bij hem terecht. Daarnaast woonden Aai Versteeg en de familie Van Wijgerden. Het huis rechts was van "Leentje de Koopman" (Van Wijgerden) en dan, voorbij de Kommerstraat, Heintje Vervoorn en dat van Martien Duyzer. Het huis van Lena van Balen, bij de brand gespaard gebleven, is hier niet te zien. Dan stonden er de bakkerij van Sijmen v.d. Anker en daarachter de winkel waarin Beth van Sijmens vele broodjes heeft verkocht. De personen zijn onbekend op een na en dat is de jongen rechts: A. van Weelden met zijn hondje. Waarschijnlijk zijn de kinderen van de familie Van Wijgerden en wie kent de man (dokter Wolfson? ) met stok, hoed en sigaar?

22. De Waaldijk (Benedeneind) vanaf de Kommerstraat naar 't portje (1928). Een prachtig, verloren gegaan dorpsgezicht. Hier staan de huizen nog zij aan zij tegen de Waaldijk en heerst er nog een gezellige drukte. Links het huis van Leentje van Wijgerden ("de koopman"), rechts dat van Willem van Dalen en daarna, met hooiberg, het huis van Jan Willem van Dalen. Enkele personen zullen we door elkaar opnoemen: Joh. Vervoorn, Corn. Vervoorn, Peter van Willigen, Adr. Kooyman, Hanna v.d. Zalm, Engeltje v.d, Zalm, Gerrit van Willigen en op de achtergrond, met paard, Gijs Vervoorn.

23. Het Benedeneind ter hoogte van de winkel van Hannes de Jongh (rechts). Links het huis van P. den Tek met hooiberg. Yan links naar rechts staan hier: A. van Weelden met zijn onafscheidelijke hondje, Eeltje Yervoorn met een kind op de arm, Hanneke v.d. Yen, Mieke v.d. Wetering (met voorsloof) en Gerritje van Wijgerden. Tussen hen enkele onbekende kinderen. Deze opname is gemaakt in 1903.

24. Hier staan we op de dijk bij Driek Vervoorn (reehts). Links, tegen de ornheining, zit Tineke de Tek manden te maken, een bezigheid van de boeren om hun vrije tijd te vullen. Verder staan van links naar reehts: P. den Tek, ChI. den Tek, G. van Wijgerden met A.J. de Jongh, Hanneke v.d. Yen, Mieke v.d. Wetering, Han van Klaas van Mourik, drie onbekenden, dan Teun den Tek, Anna van Hen van Kooi, Corn. de Boef, Driek Vervoorn en A. van Weelden met het hondje, Een foto van 1903.

25. iller zijn we gekomen in de Waarddijk, een stukje Brakel waar menig Brakelaar met enige heimwee aan terugdenkt. Jammer dat de steeds voortschrijdende wetenschap haar voetstappen achterlaat, soms hele diepe! Alles moet wijken voor de dijkverzwaring; ook dit stukje oud Brake!, waar velen hun vrije tijd tegen de dijkhelling hebben doorgebracht, is verdwenen. De huizen werden bewoond door: G. v.d. Linden, B. van Dalen, Hanneke Bosch, Catr. van Dalen, W. Versteeg, J. Kuijntjes, W. van Koog en C. Grandia.

26. De Hovendsestraat anna 1922. Wat een rust gaat er van de straatbeelden van die dagen uit. Toen had men nog geen last van snelle auto's en lawaaierige bromfietsen. Rustig kon men midden op straat gaan staan om een babbeltje te maken en de kinderen konden knikkeren of potje tikken. Hier is ook weer aile aandacht voor de man met het fototoesteJ. Spel en werk laat men even met rust. Van links naar rechts: Bets van Dalen met Marie, Arie, Tijntje en Bickie Ermstrang. In het midden D. van Geloven, dan Miena van W. van Balen, Art van Teeuwke de timmerman, Jo van Dalen, Drieka van Dalen en achter het hek (met witte muts op) Celia Versteeg-Pelle.

27. De muziektent van de muziekvereniging "Oefening Baart Kunst". Links het huis van Bart Schreuders, daarnaast (met zonnescherm) de bakkerij van H.B. Strijk. Van links naar rechts poseren hier: schilder J. van Beek (op de fiets), Peterke v.d. Linden (slager), Betje Schreuders, Stefke de timmerman, H. Schreuders, P. v.d, Zalm en Rika en Hannes v.d. Zalm. Deze opname is gemaakt in 1936. Het land achter de muziektent (de Kikvors en de Draaiboom) was to en nog boomgaard en tuingrond. Nu zijn daar huizen, een bakkerij, een bankgebouw en een school gebouwd.

28. Hier zijn we bij het postkantoor gekomen. Duidelijk zien we de drie plankjes op de muur, waarop van boven naar beneden stond geschreven: Post, Telegraaf, Telefoon. Daaronder het bord met de buslichtingen en openingstijden en de brievenbus (nu nog aanwezig). De kantoorhouder was toen Giel van Dalen, die het kantoor had overgenomen van Adr. van Dalen, to en aan de dijk gevestigd. Naast het postkantoor was het gebouw van het gemeentelijk elektriciteitsbedrijf. Vanuit dit gebouw kwam (vanaf 1919) de stroom, nodig voor de verlichting in Brakel, die werd geleid langs draden die vanaf dit huis langs palen door Brakelliepen. De elektriciteit werd opgewekt door een machine, die met kolen (cokes) werd gestookt door Karel van Zanten. Hij is hier net te zien, om het hoekje van het huis. Later werd hij geassisteerd door zijn zoons Willem en Klaas. 's Avonds om tien uur haalde hij een paar maal de handel over, waardoor het licht in de huizen begon te knipperen, ten teken dat het tijd was om naar bed te gaan. Om half elf haalde hij de handel over en ging het licht uit. In de verte zien we bakker Van Veenendaal aankomen met de kar. Verder laten we dit maar een zoekplaatje.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek