Brakel in oude ansichten deel 2

Brakel in oude ansichten deel 2

Auteur
:   R. Dijkhof
Gemeente
:   Brakel
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4093-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Brakel in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. De Gortstraat anno 1928. In die dagen waren er in Brakel vier (gemeentelijke) waterpompen: aan het Boveneind bij Corn v.d. Linden, aan de Waarddijk bij Joh. van Dalen, aan het Hovend naast het pad van de weitjes, en die men hier ziet: de terpsepomp. Daar niet allen in het bezit waren van een waterpomp, kon men hier terecht. Soms kon het bij de pomp erg druk zijn, vooral als er veel nieuwtjes waren te vertellen. Als die pomp eens kon praten ... In de Gortstraat, waar nu D. v.d. Linden woont, woonde to en C.T. Sustronk. Zijn auto staat voor de deur. Dit was de eerste auto die hij kocht (een oude bus van W. van Leeuwen, bij wie hij chauffeur was) voor driehonderd gulden. Hierrnee onderhield

hij een bodedienst tussen Brakel en Gorinchem en Brakel en Zaltbommel. .

30. Nieuwbouw in Brakel, 1938. Links het huis van J. de Weert, in het middelste woonde A.C.T. van Daalen (Boerenleenbank) en rechts van de pomp woonde A. de Boef. Slager De Vries komt net de Gortstraat in en de groenteboer staat met zijn handkar voor de Boerenleenbank. Op het driehoekje staat Drieka van Anrooy, aan de pomp Clientje van Wijgerden en rechts van de pomp staat P. van Dalen, de parlevinker.

31. De Koningstraat in 1910. K. van Oort is net thuis met de kar; hij staat nog met de uitgespannen ezel aan de hand en iedereen kijkt belangstellend toe. Van links naar rechts: Geb. van Hemert, W. van Dalen, D. van Oort, Jana van Oort, T. van Wijgerden, Herme van Geloven, Kl. van Oort, Coosje de Vries, Aart Klop (in het hobbelpaard), P. de Vries, Coba Klop en Alida (met muts) en Bartje van Bekkemeue. De Koningstraat moet voor de dijkdoorbraak van 1861 de naam Oranjestraat hebben gedragen. Na de doorbraak moet koning Willem III, op bezoek zijnde om het leed dat er toen was van nabij te zien, hierdoor hebben gevaren en een bijzonder legaat hebben geschonken om dat straatje te herbouwen. Zodoende stonden er huisjes die veel op elkander Ie ken (van dezelfde architect? ) en noemde men de straat later Koningstraat.

32. Nogmaals Koningstraat, maar nu negentien jaar later en wei in 1929. In de deuropening van de "poort" staan de vrouw van W. Versteeg, met de hond, en Smids, de bakkersknecht van Van Veenendaal. Op de fiets A. Klop, rechts de vrouw van T. Dijkhof met haar zoontje Jielis en verder naar achteren Kee Klop met Belia, Aart Klop en zijn vrouw Coba met Teuntje Ermstrang.

33. De Nieuwstraat in 1932. links is hier duidelijk de kapperszaak van F. Everts te zien, waar nu de speelgoedzaak van C. van Dalen is. Daarachter de slagerij van D. de Vries. De kleine Gerrit zit in zijn vliegende hollander, midden op de straat. Op de fiets G. v.d. Linden, dan H. Hanegraaf, Gijsje Hanegraaf met de poppewagen en Jaant Hanegraaf is de stoep aan het schrobben. Rechts, achter de schutting, woonde timmerman Struyk; later werd daar het postkantoor in ondergebracht, weer later een schoen winkel en nu is daar het Hervormd Centrum.

.. ~

34. Hier ziet men de schooljeugd van Brakel bij elkaar op het grasveld voor de pastorie (rechts). Daarachter staat het huis van Piet de Geus, later bewoond door Joost van Gessel, de smid. Boven op de dijk het huis van bakker Dirk de Jongh. Wij wagen ons er niet aan om hier namen van kinderen te noemen. Ondanks dat er velen zo zijn te herkennen willen wij dit plaatje plaatsen zonder vermelding van namen. Diegenen die toen naar school gingen, zullen het zeker leuk vinden zichzelf hier op te zoeken.

BRAKEL

UtIi' H. J. nn d. Oard. 8< Co .? Z&1tbomm ??.

35. Teruggekeerd van onze rondwandeling door Brakel staan wij recht voor het oude, maar prachtige burgemeestershuis op de Paardenmarkt. Een van de mooiste plekjes van Brake!. Deze prachtige villa, geflankeerd door een grote bruine beuk, moest plaats maken voor het gemeentehuis. Hier is ook te zien waar de twee grote notebomen hebben gestaan, waarin menig jongeling de knuppel heeft geworpen om een paar noten te bemachtigen. Het marktplein was toen begroeid met gras en zodoende was het voor de wasvrouwen een ideale plaats om het goed te laten bleken. Hier is een vrouw bezig het om te draaien. Zo te zien ligt hier van zeven vrouwen het goed te bleken. Duidelijk zijn de perceeltjes te tel1en. Leuk, maar wel erg bewerkelijk.

36. Prinsessefeest in 1909. Het koningshuis was gezegend met de geboorte van een dochter, prinses Juliana. Alom in den lande werd dat gevierd, ZO ook in Brake!. Hier had men in augustus van dat jaar ook een feest opgezet ter ere van de pas geboren prinses. Wij gaan tussen de kijkers in staan om de stoet voorbij te zien trekken. Hier passeert, onderaan de molenstoep, de ruiterij, prachtig gekleed, hoog op het paard en geleid door vaste handen van boeren, die zijn gekleed in blauwe kiel met witte knopen en platte pet. De paarden waren versierd met veel bloemen.

37. Hier zien we de lampionnenwagen voorbijgaan met een hele stoet voetvolk erachteraan. Zo te zien is er veel yolk op de been. Ook de sterke arm is vertegenwoordigd: voorop ziet men politieagent Van Rijswijk lopen. Enkele personen zijn te herkennen. Achter de wagen Dit Versteeg (?), Jannigje Versteeg, Gijbertje v.d. Wetering en Celeke de Vries, allemaal gekleed in witte schort en grote hoed. Langs de vijver loopt Willem Ermstrang, met een kind op de arm, en rechts in het gras staat Bart Schreuders te kijken met Rien en Arie aan de hand.

38. Hier passeert de kop van de optocht de villa die toen werd bewoond door de burgerneester. We zien het gerneentebestuur, met aan het hoofd de burgemeester, gezeten in open landauers en gef1ankeerd door een ruiterij. Voorop het wapen van Brake!.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek