Brakel in oude ansichten deel 2

Brakel in oude ansichten deel 2

Auteur
:   R. Dijkhof
Gemeente
:   Brakel
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4093-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Brakel in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. We zijn weer bijna terug op het marktplein, vanwaar de optocht begon. Hier nadert een praalwagen, voorstellende de visserij van Brakel, het eindpunt. In de boot staan A. Versteeg, lac. Klop, M. Versteeg en M. v.d. Linden als matroos. Op het paard zit C. Vervoorn en daar hij zelf geen platte pet had, heeft hij er een geleend bij Gerrit van Willigen. Aan belangstelling was geen gebrek; de mensen stonden dieht opeen langs de weg. De kleinen, nieuwsgierig tussen alles door gedrongen, staan vooraan. Op de achtergrond zien we nog net een stukje van het dak van de boerderij van de familie Vervoorn, die door de schuld der bezetters in de oorlog is afgebrand (23 april 1944).

40. Terwijl de praalwagens en de versierde fietsen zich opsteilen op het marktplein, heeft de fotograaf zich gericht tot het publiek. Duidelijk is hier te zien hoe druk het was. Achter de rij mensen zien we net een der wagens passeren am het plein op te draaien. Links op de foto is nag een paal te zien van het podium, waarop de jury had plaats genom en om het defile af te nemen. Op de voorgrond staat veld wachter Van Rijswijk am de orde te bewaren. Enkele person en die duidelijk zijn te herkennen, zuilen wij hier noemen. Van links naar rechts: W. Kooyman, G. van Kooy, Dit. v.d. Linden, Gijsbertje v.d. Wetering, G. van Dalen, A. van Wijgerden, A. van Weelden, J. Schreuders, J.J. v.d. linden, W. Versteeg, A. v.d. Ley, Joh. v.d. Linden en A. Duyzer.

41. Een prachtige opname van de versierde fietsen, die zijn opgesteld voor het burgemeestershuis, met daarachter het publiek, dat dringt om alles goed te kunnen zien. De fietsers zijn, van links naar rechts:

W. van Dalen, een zoon van onderwijzer Kommers, J. Duyzer en Mach. van Dalen. Achter de fietsen:

G. v.d. linden, Aart van Dalen, Bartje van Dalen, Tein van Dalen, C. de Vries, Teun de Tek en Johanna v.d. Zalm.

42. Ook de dames waren goed vertegenwoordigd met hun versierde fietsen. Hier staan ze opgesteld, van links naar rechts: Letta van Veenendaal, Cee van Wijnen (de smid), Hendrika Ekelmans, Gr. van Dalen, Cornelia Grandia, Jacoba van Balen en Dr. van Balen.

43. Na de middag begonnen de volksspelen, waaraan heel veel mensen meededen. Hier zien we het mastklimmen. De paal werd eerst goed ingesmeerd met zachte zeep, om het klimmen te bemoeilijken. Nog niet zo heel lang geleden vertelde een inwoner dat er een jongen was die stukjes leer aan de binnenkant van zijn benen had gebonden, beslagen met spijkertjes, om zodoende enig houvast te krijgen. Maar hij had er niets aan, want de paal was zo hard dat de spijkertjes krom bogen. De plaats waar de mast staat is waar nu de rustbank staat, op het marktplein. De personen met de gouden band aan de pet zijn muzikanten, van elders gekomen.

44. Kermis te Brakel in 1928. Een in 1751 door Willem Hendrik baron Pieck, heer van Brakel, Zoelen en Enspieck, ingestelde jaarmarkt voor paarden, als een voorrecht voor de inwoners. Tot ver in de negentiende eeuw kwamen vele (ook buitenJandse) kooplieden naar Brakel. Zij bleven dan enkele nachten over, om na de marktdagen met hun aankopen te vertrekken. SJechts de daaraan verbonden kermis bleef over. Hier een beeld van de drukte, gemaakt vanaf de Waaldijk. Een menigte mensen staat rondom een worstelaar, een sterke man die zich voor een paar dubbeltjes liet binden om zichzelf daarna te bevrijden. Verder hebben wij het gezicht op de draaimolen en daarachter de zweefmolen en langs de weg een paar tenten met snoep, oliebollen en vis. Dan een ballentent met daartussen het hoofd van Jut en koek slaan. De man die op de voorgrond staat is Hannes v.d, Zalm met zijn kleinzoon Hannes (later slager) aan de hand.

45. Nog een plaatje van de kermis: de zweefmolen van dichtbij genom en. Deze kermis werd in 1939 door de toenmalige burgemeester W.J. Pos afgeschaft. In 1963 werd door burgemeester J. Aantjes weer een ponymarkt in het leven geroepen. Deze marktdag is nu op de laatste zaterdag van september en wordt voornamelijk in stand gehouden door de middenstand, die dan in vele tenten van alles te koop aanbiedt. Hier zien we staan, van links naar rechts: M.C. van Dalen, W. van Veenendaal, J.W. de Graaff, Celeke de Vries, Cl. de Vries, P. v.d. Holst, J. Blanken-de Veer, Zus de Graaff, Leentje Ekelmans en A. v.d, Bosch.

Greot. Brand te Brake. Juli 1911

46. In juli 1911 brak brand uit bij Hendrik Duyzer aan het Benedeneind. Wij laten hier even het stuiversblad van 29 juli 1911 aan het woord. Nog ligt vers in het geheugen, de ramp die de gemeente Zaandam tro], of onze aandacht word opnieuw gevraagd voor een ontzettend [eit dat wederom een andere gemeente van ons land trof. Tuschen Zaltbommel en Gorkum ligt het lief gelegen plaatsje Brakel, waar in tijd van enkele uren door het vuur een groote vernieling werd aangericht, De brand ontstond op zondagmiddag j.l. bij den landbouwer Hendrik Duyzer aan den dijk te Brakel. Er woei een Noord- Westen wind en ten gevolge van de rieten bedaking en het aanwezig zijn van veel hooi stond de woning onmiddellijk in lichte laaien en sloegen de vlammen dadelijk over op nevenstaande woningen. Steeds gingen er nieuwe woningen aan het branden. Om twee uur lagen tien of twaalf woningen tegen de grond, om vier uur twintig eindelijk te 7 uur waren 39 woningen afgebrand.

47. Hier een gezicht op wat overbleef na de brand, vanaf de Kommerstraat naar het portje. Grote verslagenheid heerste er onder de inwoners van Brakel in die dagen. Het was af te lezen op alle gezichten. Men moest toch al hard werken om het hoofd boven water te houden en dan deze ramp nog erbij. Er waren brandspuiten uit Brakel, Poederoyen, Aalst en Zuilichem. Persoonlijke ongelukken had den gelukkig niet plaats. Behalve meer dan veertig woningen, verbrandden er zestien hooibergen, enige varkens, konijnen en kippen. Het merendeel der verbrande woningen had rieten daken. Na het negenendertigste perceel kwamen de woningen met pannendaken, die gespaard bleven. Vermoedelijk is de brand ontstaan door broei van de verse haver, die tussen het hooi lag. Het meeste was verzekerd, maar het hooi nog niet omdat het pas aanwezig was. Vijfentwintig huishoudingen waren dakloos. Brakel had toen een vrij arme bevolking en het telde rond de zestienhonderd inwoners.

Groote Brand te Brake. Juli 1911

48. De brand woedde vanaf Hendrik Duyzer tot aan de Koningstraat, met een gedeelte van de Kommerstraat en de Kooihoek. Hier het gedeelte van de dijk bij de dijkgraaf (nu dokter v.d. Beek) en de schout (nu timmerman C. v.d, Zalm). Op de achtergrond is nog vaag het huis van Hannes Vervoom, aan de Kooihoek, te zien. Deze brand is een onbeschrijfelijk toneel geweest. Het was zo erg dat er mensen waren, ook aan de overkant van de rivier, die dachten dat de wereld verging.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek