Brakel in oude ansichten deel 2

Brakel in oude ansichten deel 2

Auteur
:   R. Dijkhof
Gemeente
:   Brakel
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4093-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Brakel in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Groote Braud te Bt"akel Juli 1911

49. In de Kooihoek aangekomen zien we Willem van Wijgerden achter zijn verbrande woning staan. Naast hem zijn dochter Dit (later de vrouw van Adr. van Zan ten) en in het midden, met kruiwagen, Roel van Dalen. Willem van Wijgerden had zelf een kleine boerderij en tevens, aan de andere kant van de straat, een maalderij, waar hij voor velen het koren maalde. Ook had hij een varkensmesterij. Willem werd door vele boeren beschouwd als een veearts, daar hij werd geroepen als er iets aan mankeerde. Hij was bijzonder goed thuis in de verloskunde en ook maakte hij zelf zalf uit varkenspoten. Eens had hij zijn been gebroken, ging op een stoel zitten en stak het gebroken been door de sporten van een andere stoel. Met het goede been duwde hij zo die andere stoel van zich af om het kapotte been te spalken. Hij liet er enkele doeken om winden en enkele dagen later liep hij weer rondo

50. Zo kon men na de brand bij elk huis de mensen zien staan, pratend over hetgeen zij hadden beleefd in de afgelopen dagen. Deze opname is gemaakt van wat de bakkerij van Jac. van Balen was, later het huis van Willem van Dalen, de parlevinker. De personen zijn allen onbekend, alleen de middelste, met de handen in de zij, is Willem van Dalen ("Willem van Roeltjes"). De man links, met fiets, is kennelijk een militair, met verlof thuis, daar hij op zijn pantoffels loopt,

6roote brand te Brake! 16 .Ju l i 19H.

,.-

51. Hier zien we het stuk Waaldijk tussen de Kommerstraat en de Veerdam. Op deze kaart is duidelijk te zien dat het huis van Ot Klop en Lena van Balen gespaard is gebleven. Rondom is alles door de vlammen verwoest en deze woning bleef wonderlijk gespaard. Nog spreekt men ervan hoe groot het geloof van Lena was dat haar woning gespaard zou blijven. Ze is niet uit haar huis geweest met haar man, die ziek te bed lag.

52. De brand van 1906 was in omvang niet zo groot als die van 1911. Maar 1906liet veel rouw achter, omdat er to en een mensenleven te betreuren vie!. Jaantje van Mourik, zie inzetfoto, bijna dertig jaar (geboren op 11 september 1881) en verloofd met Joh. van Oort, wilde nog even haar spaarcenten van de zolder halen. Maar helaas is haar dat niet meer gelukt en is zij in de vlammen omgekomen. Dit is de achterkant van de huizen aan het Benedeneind en in het eerste huis dat men ziet woonde de familie Aart van Mourik-van Herson.

O,octe uu

B:akcl

~,..

"

--==?s

'",

-----_.~

~- '-

- .,;.~ ...? ~ .? '

53. Deze kaart is gestempeld op 30 juli 1912, ruim een jaar na de brand. Druk is men in de weer om het dorp weer op te bouwen. Hier is men bezig met het huis van lac. van Balen, de bakker, en rechts, op de plaats waar de bakkerij van Sijmen v.d. Anker stond, is de villa gebouwd waarin later Westraten heeft gewoond en die thans wordt bewoond door A.C.T. van Daalen.

54. Vanaf 1919 had Brakel de elektriciteit bovengronds langs palen geleid, vanaf het gebouw waarin Joh. van Zan ten nu zijn winkel heeft. Sinds 1926 is dit veranderd, daar men de lichtkabels ondergronds ging leggen, vanaf het transformatorhuisje op het marktplein, toen Brakel werd aangesloten op de centrale te Nijmegen. Hier zien we op het marktplein de lege haspels liggen, waar de kabels op zaten. Daarnaast een opzichter, een kabelwerker die de kabels aan elkaar laste, en grondwerker Adr. v.d. linden uit Brake!.

------;./

"

F"

55. Deze opname is gemaakt ter gelegenheid van de opening van de pootaardappelbewaarplaats. Een feestelijke bijeenkomst (maar zo te zien een lege dis). We zullen traehten, rondgaande van links naar reehts, de namen van de personen te noemen: 1.1. van Dalen, Joh. van Oort, H. Versteeg, J. Versteeg, C. Grandia, G. van Dalen, P.H. Duyzer, J. Sehreuders, Joh. v.d. Linden, H. Vervoorn, A. van Wijgerden, D. van Wijgerden, G. Ermstrang, M. Versteeg, C. de Jongh (met snor), H. van Mourik, Ant. v.d. Zalm, Joh. van Dalen, Joh. van Wijgerden, Joh. van der Zalm, Lankhuizen, H. v.d. Linden, W. van Kooy, K. van Balen, J. de Boef, J. van Willigen, Corn. van Wijgerden, A. Klop, J. van Dalen, Toon v.d. Heuvel, Gijs van Heusden, Joh, van Dalen, Adr. Pelle, G. Grandia, E. Klop en H.C. van Dalen.

56. Dit plaatje is genomen in de mobilisatie 1914-1918 aan het Benedeneind, achter de boerderij van Tinus Duyzer, waar men bezig is met een handdorsmachine koren te dorsen. Hier worden de bossen koren aangedragen door Corn. v.d. Zalm (links). Naast hem staat Gijs van Wijgerden de bossen los te snijden en in de machine te stoppen; dan staan er vier mannen te draaien. Dat zijn Rijk van Kooy, Hen Duyzer, Gerrit van Heusden en Herme van Wijgerden. Rechts staat Tinus Duyzer, met gaffel, die het stro onder de machine vandaan haalde, en op de voorgrond zit Jielis v.d. Zalm het stro op te binden.

57. De aardappelveiling aan het veer. Voor 1917 was het veilen van aardappelen in handen van de schout (to en Teunis van Dalen). Op het veer hing een bord met de namen van aanvoerders. Dacht men de volgende dag te kunnen rooien, dan moest men dat aangeven op het bord, met het aantal zakken. 's Avonds kon men dan gaan kijken of de aardappels waren verkocht. Dit werd dan op het bord aangegeven en de volgende dag kon men de aangegeven hoeveelheid aanvoeren. In 1919 kwam er een veiling bij, de veiling "Brake!". Tot die tijd werden de aardappels in zakken aangevoerd, maar ook hierin kwam verandering, daar men meer en meer overging op aanvoer in kisten. Ook in het veilen zelf kwam verandering. Men zette hoeveelheden bij elkaar, zette bij een bepaald bedrag in en het werd dan bij afslag verkocht. De veilingmeester liet dit bedrag met een dubbeltje tegelijk zakken. Bij een lager bedrag met centen, totdat er iemand mijnde en de koop werd gesloten. Vele jaren bracht het aardappelseizoen een gezellige drukte met zich mee. Maar ook hieraan kwam een einde, daar de ene veiling de andere verdrong. Later werd alles overgenomen door de veiling in Zaltbommel.

58. In Brakel is een oud gezegde: "Tot in de pejetijd ". Nou, die hebben we hier dan. We zitten er middenin. Op de Brakelse oven werden de bieten aangereden en op hopen geworpen. Eerst moest men met kar en paard op de weegbrug gaan staan om te worden gewogen, waarna de bieten konden worden gestort. Kwam men daarvan terug, dan moest men weer de brug op om de lege kar te laten wegen en dan werd de hoeveelheid bieten opgeschreven. Hier ziet men dat de klapzwepers, zo werden de voermannen genoemd die voor anderen bieten reden, af en aan rijden. Dit trok altijd wel enige belangstelling. Zo ook hier. We zuilen even verteilen wie hier, van links naar rechts, staan: Jielis van Janus van Sannekes (1. van Dalen), dikke Gijs (G. Hobo, Zuilichem), Peer van Ceele (Van Dalen), Kl. van Heusden (Zuilichem), Hentje van Dalen, De Jager, Thijs v.d. Linden, Hannes Zwamborn, Verdonk uit Gameren, Kl. v.d. Linden en P. Verhoeks (Zuilichem).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek