Brakel in oude ansichten deel 2

Brakel in oude ansichten deel 2

Auteur
:   R. Dijkhof
Gemeente
:   Brakel
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4093-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Brakel in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Hier zitten we ook in de bieteneampagne (rond 1925), maar nu op het veer van Brakel en wel bij de lage bol, die soms tot aan de kade vol lag met bieten. Als er een sehip voor de wal kwam om de suikerbieten te laden, dan ging men elkander roepen om vroegtijdig aanwezig te zijn, De riehters werden dan uitgelegd, de kruiwagens geladen en zo zwoegde men voort om de sehuit vol te krijgen. Maar toeh was er altijd nog even tijd om te poseren voor de fotograaf. In die dagen was dat een Brakelaar en wel Hermen van Wijgerden. Even de ruggen reeht en naar de fotograaf gekeken. Van links naar reehts: Hannes de Vries, Leen van Dalen, Corn. v.d. Zalm, Leen v.d. Linden, Cees van Dalen en Marius v.d. Zalm.

60. In de buitenpolder het Munnikenland stonden in vroeger eeuwen kastelen. Een daarvan stond langs de Waalkade. De graehten, met de plaats waarop het kasteel was gebouwd, waren tot 1919 nog te zien. In datzelfde jaar werd deze heuvel, waar het kasteel op had gestaan, afgegraven, om daarmee de graeht te dempen. Hier op deze foto is het werkvolk van Peletier (de grondeigenaar) bezig met het afgraven. Nu zou daar een bulldozer of poeline worden bijgehaald, die dan dit zaakje in een paar dagen zou opknappen. Maar to en moest dat met de hand- en met de kruiwagen gebeuren, wat voor de mensen to en weken werk betekende en ook weken waarin men enkele guldens kon verdienen. Hier zien we bezig, van links naar reehts: Gerrit v.d. Meijden, Barend van Dalen, Jan Arie van Hemert, Chriske den Tek, Aart van Dalen, Cath. van Dalen, Jan v.d. Linden, Jan van Kampen, Gerrit v.d. Meijden en zijn broer Driekis v.d. Meijden.

61. Als er een huwelijksvoltrekking plaatsvond was er ook vroeger zeer veel belangstelling en nieuwsgierigheid. Maar dit is weI iets heel bijzonders. Het lijkt hier wei of het halve dorp is uitgelopen am te zien wat hier aan de hand is. We zullen het u gauw vertellen. Hier beklimmen meester Van Veenendaal en zijn bruid Adriana van Zan ten de (blauwe) trappen van de Ronduit. In het midden van de mensenmassa staat de taxi die zij zojuist hebben verla ten. Toen reed men ook al op gas, net als nu, maar dan wei uit nood, omdat er in de Tweede Wereldoorlog geen benzine was. Zeer duidelijk is hier te zien hoe ze boven op deze personenauto een gaszak in een bekisting hebben aangebracht. De politie, hier vertegenwoordigd in de personen van Lankhuijzen en Van Duin, had de handen vol om het pad naar de trappen vrij te houden. In deze ogenblikken lag het dorpsleven even stil. U ziet hier onder anderen de schilder, de bakker, de slager, de smid, de postbode, de melkboer, de tuinman, de kapper, de timrnerman en de kruidenier.

62. Dit is een groep schoolkinderen, gefotografeerd in 1908. Van links naar rechts, op de achterste rij:

Mach. Schreuders, Jielis Schreuders, Artje van Weelden, Sientje van Wijgerden, Sandrien van Dalen, Willem van Weelden en Celis van Dalen. Tweede rij: Mien Warnsink, Gozewien de J ong, Wou tje Vervoorn, Huibertje Ermstrang, Willemke, Gerritje en Neeltje v.d. Veer, Grietje van Dalen en Jantje Ermstrang. Middelste rij: Corn. de Jong, Gerard Vervoorn, Jielis van Dalen, Adr. v.d. Veer, Steven van Dalen en Celeke van Dalen. Voorste rij: Jet Warnsink, Grietje, Maaike, Celeke, Wilhelmina en Adriana van Dalen en Mat. Westrate. De drie vooraan: Teunis, Johannes en Huibert Schreuders. Naast de groep zit het schoolhoofd, de heer Westrate.

IW

r-------ยท~

I

I

GROET UIT

BRAKEL.

Afzender:

J.A.TI.Jkker 1J

Go r-cu rn ,

~ .J. __ .

63. Deze groet uit Brake1laat een groep schoo1kinderen zien in 1903, spelend tussen de bomen van de Paardenmarkt, met op de achtergrond het huis van de burgemeester. De jongens hebben allen de pet op, de meisjes een schortje voor en de klompen aan. Schoen en waren toen een zeldzaamheid.

64. Als er iemand trouwde, was er toen ook al veel volk dat nieuwsgierig was. Vooral als er een dochter van de burgemeester trouwde. iller betrof het Gerda, de oudste dochter van burgemeester St. van Dalen, in 1930. Deze foto is genomen vanuit de tuin naar de Paardenmarkt. Veel inwoners van Brakel hebben zich hier voor het hek opgesteld om een glimp van de bruid en bruidegom op te vangen. Velen zullen zichzelf op deze foto herkennen.

Dorpsplein. Brakel

!JJ,.

65. Dorpsplein Brake!. Deze opname is gemaakt voor de bouw van het transformatorhuisje. Hier staat de Paardenmarkt nog rondom vol met bomen. Duidelijk is hier te zien dat het marktplein lager ligt dan de weg. In de jaren dertig is de weg opgehoogd met zand uit de haven van het veer. Velen kunnen er nog over mee praten hoe het er in die tijd aan toe ging. De haven werd met de kruiwagen uitgediept, daarna werd het zand op hondekarren geladen, om door mankracht naar de paardenmarkt te worden gereden (werkverschaffmg). Rechts woonde toen Joh. van Herwijnen, daarachter is het cafe van Teunis en Door Paerel.

66. Deze foto is gemaakt in 1928, voor de woning van dokter Warnsinck en op de boeldag die toen werd gehouden. Boeldag wil zeggen dat al het overtollige huisraad dat niet werd meegenomen, bij afslag werd verkocht. Zu1ke gebeurtenissen trokken altijd veel volk. Vooraf mocht men de dingen die werden verkocht gaan bekijken. Dit p1aatje is kennelijk genomen vlak voor schooltijd, daar er veel schooljeugd op staat. We zullen proberen hier enkele namen bij te zetten. Van links naar rechts: Ida Schreuders, Lena Klop, Dingena Klop, Teun Klop, Jaantje van Dalen, Miek Klop, mejuffrouw Bok, Grada Klop, Zus met Jan Versteeg, Coba Klop, Gerrit van Zan ten, An Schreuders, Peterke Versteeg, Huib Schreuders, Lena de Vries, Leen de Veer, Jaantje Ermstrang, Marie Hanegraaf, Wim v.d. Zalm, Jan v.d. Wetering, Alida den Dunne, Marie Duyzer, Dirk Duyzer, Annemiek v.d. Zalm, Marie v.d. Linden, Gerrit v.d. Linden en Neeltje en Engeltje Versteeg.

67. De ruine van het Slot te Brakel. Volgens overlevering zou het Slot te Brakel omstreeks 870, tegelijk met dat van Aalst en Poederoyen, zijn gesticht door de derde heer van Heusden, Boudewijn II, nadat de Vikingen hem uit zijn goederen hadden verjaagd. Invallen van de Vikingen zijn bekend in 859 en in 863. In het midden van de dertiende eeuw vinden we hier een geslacht dat er zijn naam aan ontleende (1260-1265): ene Stachius, ridder van Brakel. In de veertiende eeuw heeft het reeds deze vorm gehad, waarvan we de sporen thans ter p'iaatse nog terugvinden. Een complex, gevormd door de eigenlijke burcht, een voorpoort en op enige afstand hiervan een poortgebouw, het zogenaamde Spijker. De llde september 1672 deden de Franse troepen van Turenne, to en deze optrok tegen Zaltbommel, het slot in de lucht springen, daar de uitgeschreven brandschatting niet was voldaan en sindsdien bleefhet liggen als de meer en meer afbrokkeIende ru Ine die we hier thans nog zien.

68. 't Spijker te Brakel, in vroeger eeuwen de voorpoort van het slot. Op deze poort bewaakte een deurwachter, naar het gebruik in die dagen, de ingang. Ook is het Spijker een museum geweest en verblijfplaats van geestelijken. Het werd in 1784 ingericht als boerderij (tot 1837). In de vreselijke overstroming van 1861 heeft het ettelijke weken als kerk voor de Hervormde Gemeente gediend, later als woning voor verschillende inwoners van Brakel. Sinds 1938 wordt het pand bewoond door de familie Van Dam van Brakel Scheltus. Hier staan Jan en Bram van Dalen voor 't Spijker. Rechts Wim van Dam en de dienstbode Peterke Versteeg met baby (Hans) op de arm.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek